Návšteva Rainera Stahla na GBÚ

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 14. marca 2018 na GBÚ v Bratislave vzácnu návštevu − bývalého generálneho tajomníka Martin-Luther-Bund (MLB) Dr. Rainera Stahla. Sprevádzal ho prodekan EBF UK Dávid Benka.

Pri tejto príležitosti generálny biskup odovzdal Dr. Rainerovi Stahlovi pamätnú medailu, ktorá bola vydaná pri 500. výročí reformácie. Túto medailu získali osobnosti, ktoré sa zaslúžili o šírenie dobrého mena ECAV v zahraničí − a medzi nich patrí aj Dr. Rainer Stahl. Počas pôsobenia vo funkcii generálneho tajomníka MLB bol vždy veľmi ochotný a nápomocný pri realizácii viacerých projektov našej cirkvi. Dr. Stahl je v súčasnosti na dôchodku a žije v Erlangene.

Fotografie: Ivan Debnár

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart