Návšteva generálneho biskupa na troch SPK

V januári a februári 2009 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na ďalších troch seniorálnych pastorálnych konferenciách (SPK) našich duchovných, a to v Hontianskom, vo Zvolenskom a v Považskom senioráte.

Po prednáške brat generálny biskup informoval bratov farárov a sestry farárky o najnovšej situácii v problematike vzťahu cirkvi a štátu. Diskutovali aj o aktuálnych otázkach postavenia evanjelických duchovných. Pod vedením sestry seniorky Evy Juríkovej či bratov seniorov Petra Jána Sotáka a Miroslava Dubeka sa potom duchovní venovali ďalším otázkam aktuálnym v ich seniorátoch.

20. februára sa brat generálny biskup zúčastní na dištriktuálnej pastorálnej konferenciii vo Švábovciach.

Edita Škodová | 16.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart