Návšteva ministra kultúry na GBÚ

Dňa 16. februára 2017 navštívil generálny biskupský úrad minister kultúry Marek Maďarič, ktorého sprevádzal riaditeľ Cirkevného odboru MK SR Ján Juran. Na prijatí pána ministra sa zúčastnil aj riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

Generálny biskup oboznámil pána ministra s aktivitami ECAV, ktoré v súvislosti s 500. výročím reformácie na Slovensku pripravujeme. Osobitne bol pán minister pozvaný na slávnostné služby Božie, ktoré sa budú konať 31. 10. 2017 v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalka, a na slávnostný program pripravovaný v rámci Dňa ECAV v Slovenskom národnom divadle, kde bude v premiére uvedená aj nová duchovná opera Víťazoslava Kubičku Hrad prepevný.

Minister kultúry bol pozvaný aj do Banskej Štiavnice, kde 26. marca 2017 bude Spoločenstvom evanjelických cirkví v Európe slávnostne odovzdaný desiatim slovenským mestám čestný titul Mesto reformácie. Priamy prenos zo slávnostných služieb Božích bude prenášať aj RTVS – Slovenská televízia.

Rok 2017 však nie je len rokom reformácie, ale aj rokom Jozefa Miloslava Hurbana, ktorého 200. výročie narodenia si pripomenieme 19. marca 2017 na celoslovenských slávnostiach v jeho rodisku – v Beckove. ECAV na Slovensku je spoluorganizátorom týchto slávnosti a služby Božie sa budú konať o 9.00 hod. v Evanjelickom kostole v Beckove. Služby Božie sa budú konať aj v jeho pôsobisku – v Hlbokom, a to v jeseni, 17. 9. 2017.

V druhej časti rokovania generálny biskup informoval ministra kultúry o stanovisku ECAV na Slovensku k odluke financovania cirkví a náboženských spoločností, ako ho prijala v roku 2015 na svojom zasadnutí v Nových Zámkoch Synoda ECAV. Oboznámil pána ministra aj s memorandom najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločnosti, ktoré k otázke financovania cirkví a náboženských spoločnosti prijali na svojom zasadnutí 24. októbra 2016. Zotrvanie štátu v ďalšom finančnom podporovaní cirkví je nielen reakciou na neukončené reštitúcie cirkevného majetku a určitou kompenzáciou spôsobených materiálnych aj duchovných škôd, ale aj ocenením pozitívneho vplyvu cirkvi v spoločnosti a v širšom kontexte aj civilizačno- kultúrnou odpoveďou Európy na výzvy dneška. Ku kresťanským koreňom by sme sa mali nielen proklamatívne hlásiť, ale túto proklamáciu aj prakticky napĺňať v praxi.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 23.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart