Na stretnutí s generálnym riaditeľom RTVS

V utorok 17. decembra 2013 sa generálny biskup Miloš Klátik stretol s generálnym riaditeľom RTVS Václavom Mikom. Na stretnutí sa zúčastnila i tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

Brat generálny biskup poďakoval generálnemu riaditeľovi RTVS za doterajšiu spoluprácu, predovšetkým za odvysielanie priamych prenosov zo služieb Božích v roku 2013 (spolu s decembrovými prenosmi to bude 8 prenosov v Slovenskej televízii a 15 v Slovenskom rozhlase), ako aj iných relácií, najmä Orientácií a polohraných filmov z cyklu SOLA. Vyzdvihol význam vysielania náboženských programov vo verejnoprávnych médiách a pripomienkoval, že záznamy služieb Božích nie sú napriek nášmu záujmu k dispozícii v televíznom archíve a prednedávnom prestali archivovať aj Orientácie. Informoval o tom, že zo strany členov našej cirkvi je značný záujem pozrieť si tieto záznamy aj neskôr. Ak to nebude možné, požiadal brat generálny biskup o možnosť poskytnúť tieto záznamy pre našu Internetovú televíziu ECAV na Slovensku, čo generálny riaditeľ sľúbil preveriť. Brat generálny biskup namietol aj proti nevhodným vysielacím časom niektorých relácií, ako i proti presunom niektorých relácií z hlavných okruhov na STV Dvojku či Rádio Regina. Pán generálny riaditeľ to vysvetlil zmenami v programovej štruktúre a ich snahou spraviť z uvedených okruhov okruhy s hlbším duchovným obsahom určeným pre náročnejšieho diváka.

Tajomníčka Edita Škodová pripomienkovala nedostatočné pokrytie celého Slovenska jednotlivými vysielacími okruhmi. Generálny riaditeľ povedal, že robia, čo je v ich silách, ale závisí to predovšetkým od Slovenských telekomunikácií a od toho, či sú voľné príslušné frekvencie.
Na záver stretnutia pán generálny riaditeľ s vďakou prijal pozvanie od brata generálneho biskupa na návštevu na generálnom biskupskom úrade, na ktorej by sa mal zúčastniť aj pán Tibor Búza, riaditeľ sekcie programových služieb STV.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.12.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart