Modlitbou, nábožnou piesňou a hlasom zvonov spomínali na koniec Veľkej vojny

Aj Závažná Poruba si pripomenula 100 rokov od skončenia Veľkej vojny. V tejto vojne padlo 42 občanov tejto obce. Ich mená sú vytesané na pomníku. V čase vojny sa zlo rútilo na obec samospádom. Na nižnom konci zhoreli štyri domy. Nákazlivá španielka „úradovala“ tak, že v jednom dni sa kopali aj tri hroby. Potom prišlo v roku 1917 sucho. Hrozil hladomor. K tomu prichádzali zmrzačení vojaci z fronty.
V nedeľu 11. novembra 2018 o 10.00 hodine sa zhromaždili občania, položili kyticu kvetov a zapálili sviečky pri pomníku obetiam 1. i 2. svetovej vojny. Modlitbou a vrúcnou prosbou prosili Pána Boha, aby už nedopustil útrapy, ktoré prináša vojna. Na záver pietnej spomienky spevokol Fidelitas zaspieval nábožnú pieseň „Čuj, vrúcnu prosbu, Bože môj...“. Starosta Pavel Beťko, presbyter domáceho cirkevného zboru ECAV, poďakoval za účasť a prítomných pozval na služby Božie. V chráme zarezonovala repríza kázne neznámeho kňaza z roku 1914. Jej zmysel je naliehavý aj po storočí. Dovolávala trvalý pokoj a mier medzi všetkými národmi a štátmi sveta. O jedenástej hodine a jedenástej minúte, keď pred sto rokmi začalo platiť prímerie, zazvonili aj porubské zvony. V Závažnej Porube pri tomto výročí prízvukovali prepotrebnú naliehavosť: udržať mier a bezpečnosť vo svete.

Dušan Migaľa | 14.11.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart