Medzinárodná konferencia duchovných služieb krajín V4

V dňoch 13. a 14. mája sa uskutočnila v Myjave konferencia "Fenomén Štefánik". Pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála M. R. Štefánika ju zorganizovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR (ÚEPS) v spolupráci s Ministerstvom obrany SR.

„Súčasťou konferencie bolo aj rokovanie vojenských duchovných z krajín V4 a štruktúr NATO, pričom sme sa sústredili predovšetkým na miesto a úlohu vojenského duchovného v operáciách medzinárodného krízového manažmentu,“ uviedol plukovník Marian Bodolló, generálny duchovný ÚEPS. Účastníci konferencie, ktorých prišiel pozdraviť aj náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Daniel Zmeko a duchovní myjavského seniorátu, navštívili tiež Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách a vystúpili na Bradlo k jeho Mohyle.

Foto: Ústr EPS

Pavol Vitko | 16.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart