Medaila od rektora TU v Trnave

Generálny biskup Miloš Klátik bol ocenený Jubilejnou medailou Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia jej obnovenia na slávnostnej akadémii 12. októbra 2017 v Trnave.

Slávnostná akadémia k 25. výročiu TU sa konala v Dome kultúry v Trnave za účasti zástupcov akademickej obce, študentov, predstaviteľov samosprávy, štátnej správy a ďalších hostí. Počas akadémie rektor TU Marek Šmid odovzdal pamätné medaily viacerým osobnostiam, medzi ktorými bol aj generálny biskup Miloš Klátik.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart