Maškarný ples detí v Hornej Strehovej

V sobotu 23.2.2019 sa v KD v obci Horná Strehová konal II. fašiangový maškarný ples detí, ktorý organizovali cirkevné zbory Senné a Horná Strehová za pomoci OcÚ.

Maškarný ples otvoril brat farár Mgr. P. Melicherčík motlitbou. Úvodné slovo o význame fašiangov mal brat Ing. J. Dianiška, ktorý zdôraznil želanie, aby deti rástli ako čisté, dobré a užitočné zrno a prinášali vo svojom živote hojný úžitok. Následne viedol aj zábavné súťaže detí. Ples moderovali mladé cirkevníčky z H. Strehovej. O občerstvenie – čaj, šišky a pečivo sa postarali cirkevníčky oboch zborov. Ples mal radostný priebeh, nechýbala ani tombola a tanec masiek. Bolo to vydarené stretnutie štyroch generácií: detí, rodičov, starých aj prastarých rodičov.

Jozef Dianiška | 4.3.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart