M. Klátik a M. Handzuš dostali ceny BBSK

Cenu Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2013 odovzdal predseda BBSK Vladimír Maňka aj dvom evanjelikom – generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi a hokejistovi Michalovi Handzušovi.

Slávnosť sa konala 7. novembra 2013 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Generálny biskup Miloš Klátik dostal uvedené ocenenie za duchovnú službu v prospech obyvateľov kraja a za rozvoj vzťahov so zahraničnými Slovákmi.

Ďalšími ocenenými boli bývalý riaditeľ spoločnosti Continental Teves Zvolen Gerhard Baucke získal ocenenie za významný prínos pri rozvoji podnikateľského prostredia v BBSK; Ján Beljak za významné výsledky vo vedeckej činnosti pri archeologickom výskume najstaršieho osídlenia a stredovekých hradov v BBSK a za angažovanie pri praktickom vzdelávaní študentov; Ján Lunter za rozvoj podnikania v oblasti racionálnej výživy a uplatňovanie nových trendov v potravinárskom priemysle.

Za vynikajúcu reprezentáciu kraja v hokeji, charitatívnu činnosť a angažovanie v oblasti športovej výchovy detí a mládeže bola cena udelená hokejistovi Michalovi Handzušovi; za vzornú reprezentáciu BBSK v atletike a za výnimočné úspechy v seniorských športových kategóriách Vladimírovi Výbošťokovi a za letecké majstrovstvo a úspešnú reprezentáciu kraja na Slovensku i v zahraničí, ako aj kolektívu leteckých akrobatov Očovskí bačovia.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart