Konferencia GEKE vo Viedni

Vo Viedni sa 1. – 2. marca 2018 uskutočnila konferencia Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE). ECAV na Slovensku je členskou cirkvou GEKE, preto sa na konferencii zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

Konferencia GEKE sa konala na tému „Budete mi svedkami – múdrosť, spravodlivosť, pohostinnosť“. Bola zameraná predovšetkým na prípravu na Valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví ( KEK), ktoré je naplánované na koniec mája 2018, a na riešenie vzťahov medzi GEKE a KEK. Peter Pavlovič, študijný sekretár KEK, predstavil nedávnu diskusiu o budúcnosti KEK a o činnosti KEK v budúcnosti. Účastníci boli vyzvaní, aby jednotlivé výsledky reflektovali v pracovných skupinách. Zo stretnutia je zrejmé, že na VZ bude KEK jasne definovať svoj vzťah k cirkvám a bude viesť dialóg s európskymi partnermi.

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 13.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart