Hostia z Austrálie na Slovensku

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 6. júla 2018 na GBÚ v Bratislave zborového dozorcu Slovenského ev. a. v. zboru Krista Pána v Lavertone (teraz Seabrook) v Melbourne (Austrália) Jána Sklenára s manželkou.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku udelilo predsedníctvu cirkevného zboru v Lavertone pamätnú medailu k 500. výročiu reformácie, ktorú pri tejto príležitosti brat generálny biskup odovzdal bratovi dozorcovi Sklenárovi. Po prehliadke generálneho biskupského úradu nasledovala návšteva vyhliadkovej veže na Kamzíku a prehliadka Galérie moderného umenia v Čunove.

Hostia z Austrálie navštívili aj služby Božie v Cirkevnom zbore ECAV Bratislava-Petržalka, kde sa brat dozorca prihovoril chrámovému zhromaždeniu a odovzdal pozdravy od bratov a sestier z Austrálie. Po službách Božích sa v zborovom dome konala beseda, na ktorej odznelo veľa zaujímavých a podnetných informácií o živote slovenských evanjelikov v Lavertone. V Bratislave si hostia prezreli aj Staré Mesto, Bratislavský hrad, hrad Devín a iné pamätihodnosti, ako i neďaleký hrad Červený Kameň a navštívili aj Viedeň.

Brat zborový dozorca Ján Sklenár s manželkou boli na Slovensku už od 22. júna. Najprv ich v Košiciach prijal brat generálny dozorca Imrich Lukáč a spolu s ďalšími priateľmi, ktorí v minulosti navštívili evanjelikov v Lavertone, im pripravili bohatý program, v rámci ktorého im priblížili krásy východného Slovenska. Potom sa spoločne zúčastnili na VI. evanjelických cirkevných dňoch vo Zvolene v dňoch 29. júna – 1. júla. Po návšteve Vysokých Tatier nasledovala účasť na Dištriktuálnom dni Západného dištriktu na hrade Branč 5. júla, kde sa brat Sklenár mal príležitosť prihovoriť celému Slovensku v rámci rozhlasových služieb Božích, ktoré boli odvysielané z tohto tradičného evanjelického podujatia.

Po návšteve Bratislavy sa hostia z Lavertonu vybrali na stretnutia s priateľmi do Beckova, Trenčianskych Stankoviec a Vrboviec, kde navštívili ďalšie zaujímavé miesta a pamätihodnosti. S bratmi a so sestrami na Slovensku sa rozlúčili na slávnostných službách Božích vo Vrbovciach 15. júla. Potom pokračovali vo svojej ceste po Európe, aby navštívili svojich príbuzných a priateľov – slovenských evanjelikov v srbskej Vojvodine.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 5.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart