Generálny biskup na zasadnutí GAW

V dňoch 22. – 23. januára 2018 sa generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik na pozvanie zahraničného partnera zúčastnil na výročnom zasadnutí Diela Gustáva Adolfa (GAW) Evanjelickej krajinskej cirkvi v Bádensku.

Na výročnom zasadnutí v Bad Herrenalbe sa prítomným prihovoril a predniesol prednášku na tému „Digitálne médiá v 21. storočí – prínos pre cirkev“. Príspevky na danú tému predniesol aj ďalší hosť: Oliver Engelhardt, ekumenický referent Českobratskej cirkvi evanjelickej v Českej republike.

Dielo Gustáva Adolfa (Gustav-Adolf-Werk, GAW) je organizácia Evanjelickej cirkvi v Nemecku, ktorá dlhoročne podporuje diasporálne cirkvi na celom svete. Vznikla v roku 1832. Jej sídlo je v Lipsku. V roku 2018 si pripomínajú 175. výročie založenia.

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 8.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart