Evanjelickí kapláni na návšteve generálneho biskupa

V stredu, 29.5.2019 o 15:00 prišli 9 evanjelickí kapláni na záver svojho školenia vo Svätom Jure do Bratislavy, aby sa zúčastnili na službách Božích s Večerou Pánovou, ktoré mal brat generálny biskup, Ivan Eľko.

V kázni sa biskup Eľko zameral na poslednú, absolútnu, kľúčovú a najdôležitejšiu vec v našom živote. Nie je ňou poznanie všetkého okolo nás, nie je ňou ani nekončiace šťastie, ani skutky, ktoré sme ochotní vykonať v Božom mene. Duch Svätý nám v Biblii odkazuje, že to najdokonalejšie, najdôležitejie a najpodstatnejšie v našom živote je LÁSKA. Božia láska k nám a naše opätovanie tejto lásky voči Bohu a ľuďom okolo nás.
V závere služieb Božích zneli kaplnkou na generálnom biskupskom úrade slová piesne: Ty si a zostaneš mojím a ja navždy Tvojím. Po podaní rúk a želaní Božieho pokoja sa všetci prítomní presunuli do zasadacej miestnosti, aby diskutovali s generálnym biskupom. O veciach, ktoré ich tešia, ale aj o tých, ktoré ich trápia. Po osobných spomienkach biskupa Eľka na svoju kaplánsku službu v Krajnom sa o svoje skúsenosti podelili aj kapláni. Hovorili o svojich principáloch, o začiatkoch svojej služby v zboroch, o bohoslužobných knihách, ale aj o tom, kto je pre nich oporou v začiatkoch služby. Generálny biskup sa ich pýtal aj na zápasy, ktoré vedú. Kapláni veľmi otvorenie hovorili o malej účasti farníkov, o náročných pastoralnych rozhovoroch na psychiatrii, o ťažkej finančnej situácii v zbore, o osobných vzťahoch s ľuďmi, o sporoch medzi matkocirkvou a dcérocirkvou, o pocitoch samoty v cudzom prostredí, o pasivite voči duchovnému životu alebo o vzťahoch s vedením. Brat biskup ich povzbudil a uistil o svojich modlitbách. Stretnutie ukončili spoločnou večerou.

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 30.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart