ECAV na Slovensku vyslala do Policajného zboru ďalšieho duchovného

Rady Policajného zboru SR rozšíri ďalší duchovný Ekumenickej pastoračnej služby (EPS). V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty (EBF UK) bol 20. februára generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. Ivanom Eľkom slávnostne uvedený do duchovnej služby v ozbrojených zboroch evanjelický farár npor. Milan Bartko.

Pri tejto príležitosti ho prišli pozdraviť predstavitelia a kolegovia z Ústredia EPS OS SR a OZ SR a rezortných úradov EPS ako aj ďalší vysokí predstavitelia dotknutých inštitúcií či vedúci funkcionári z rezortu vnútra. Inštalačnú bohoslužbu uviedol riaditeľ Úradu EPS MV SR pplk. Milan Petrulaa po úvodnej liturgii sa k vysielanému kňazovi prihovoril generálny biskup na základe slov biblickej postavy -Ján Krstiteľa.

Tento dávny prorok, ktorý pôsobil v Judei ešte pred verejným vystúpením Ježiša Krista, kázal krst pokánia. Vojakom dal radu, ktorá má svoje nadčasové etické opodstatnenie: „Nikoho nevydierajte, ani neudávajte, ale pristávajte na svojom žolde.“Generálny biskup postavil tento princíp „ne-sebastrednosti“ a potierania svojho egoizmu do pozornosti novému duchovnému pracovníkovi, aby bolv láskavom duchu morálnym príkladom a „robil tak cestu“ novej dobe, v ktorej, tak veríme, sa národ opäť vráti k väčšej dôvere k ozbrojeným zložkám nášho štátu.

Potom nového duchovného po predpísanom sľube oficiálne vyhlásil za duchovného EPS a generálny duchovný plk. Marian Bodolló mu odovzdal dekrét o menovaní do radov duchovných Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Policajného duchovného po pozdravení jeho novým nadriadeným pplk. Milanom Petrulomoslovila aj rektorka Akadémie Policajného Lucia Kurilovská a k slávnostnému auditóriu sa prihovoril tiež dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Milan Jurík.

Po slávnostnej bohoslužbe mali účastníci možnosť zotrvať v priateľských rozhovoroch počas pohostenia pri bohato prestretom stole.

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR | 27.2.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart