Cena Leonarda Stöckela za rok 2016

V rámci seniorálneho stretnutia Liptovsko-oravského seniorátu k 500. výročiu reformácie, ktoré sa konalo v Partizánskej Ľupči v nedeľu 23. apríla 2017, bola odovzdaná Cena L. Stöckela Ing. arch. Ondrejovi Mrlianovi a prof. Ing. arch. Janke Krivošovej, PhD.

Cena Leonarda Stöckela je udeľovaná na znak úcty k evanjelickým osobnostiam v oblasti náboženstva, vedy a kultúry. O udelení ceny rozhoduje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. Ocenené osobnosti predstavila tajomníčka GBÚ pre školy a náboženskú výchovu Daniela Veselá a cenu odovzdalo Predsedníctvo ECAV na Slovensku. Za udelenie ceny sa v mene obidvoch ocenených poďakovala prof. Janka Krivošová.
Cena Leonarda Stöckela za rok 2016 v oblasti umenia a kultúry bola udelená:
1. prof. Ing. arch. Janke Krivošovej, PhD.
2. Ing. arch. Ondrejovi Mrlianovi

Za oboch ocenených a ich prácu pre cirkev ďakujeme Pánu Bohu a vyprosujeme pre nich veľa zdravia a síl, život v Božej ochrane a požehnaní.

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 5.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart