Celonárodná slávnosť odhalenia pamätníka Ľudovíta Štúra

V nedeľu 12. mája 2019 sa na Námestí slobody v Štúrove konalo slávnostné odhalenie pamätníka Ľudovítovi Štúrovi. Toto mesto nesie jeho meno už sedemdesiat jeden rokov.

V štúrovských uliciach však nemal kodifikátor spisovnej slovenčiny pamätník, sochu, či bustu. Podujatie zorganizovala Matica slovenská v spolupráci  s Domom Matice slovenskej v Nitre a Miestnym odborom Matice slovenskej v Štúrove a spoločnosť Korene pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a starostky obce Uhrovec Zuzany Máčekovej. Po slovenskej štátnej hymne, ktorú zaspievala mužská spevácka skupina Chlopci z Heľpy, a básni Orlom tatranským, prednesenej akademickým maliarom Viliamom Hornáčkom, sa ako prvý prihovoril zhromaždeným podpredseda Matice slovenskej Mareka Hanuska. Po ňom vystúpil správca Matice slovenskej Maroš Smolec. V sprievode piesne Aká si mi krásna, ty rodná zem moja v podaní ženského speváckeho zboru Enthea nasledovalo sypanie prstí zeme zo všetkých končín Slovenska.  Prítomný hostia potom spoločne odhalili pamätník.  Následne ho katolícky kňaz Ján Košiar posvätil. Evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku zastupovala seniorka DNS Mária Popičová, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila význam Ľudovíta Štúra pre našu cirkev i komunitu evanjelikov v Štúrove. Slávnosť pokračovala kultúrnym programom. Po slávnostnom  zaspievaní hymny Matice slovenskej Kto za pravdu horí sa konal slávnostný sprievod mestom.

Mária Popičová | 15.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart