Celonárodná a celocirkevná spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (1817 − 1888) sa 19. marca 2017 v Beckove uskutočnila celonárodná a celocirkevná spomienka na evanjelického farára a superintendenta, predsedu prvej Slovenskej národnej rady, významnej osobnosti evanjelickej cirkvi a slovenského národa.

Slávnosti sa konali pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spolu s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku ich organizovala Obec Beckov, Trenčiansky samosprávny kraj a ďalší spoluorganizátori.

V 3. pôstnu nedeľu 19. marca 2017, práve v deň 200. výročia narodenia J. M. Hurbana, sa v Evanjelickom kostole v Beckove konali slávnostné služby Božie, ktoré v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia. Prítomná bola Čestná stráž Ozbrojených síl SR.

Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Liturgovali dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda, seniorka Považského seniorátu Eva Juríková, konsenior Ján Ochodnický, generálny duchovný Marian Bodolló, policajný duchovný Milan Petrula a domáci farár Dušan Vaňko.

V kázni na text Žid 13, 7 − 9a generálny biskup Miloš Klátik zdôraznil: „Pripomínajme si vždy, nielen pri spomienke na vodcov, ktorí našim predkom zvestovali Božie slovo, že Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i naveky. ... Posilňujme sa Jeho milosťou, buďme vo viere stáli, zmužilí a silní, aby sme konali tak, aby aj o nás platili podobné slová ako o Dr. Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorý bol obetavým evanjelickým farárom, bojovníkom za cirkev a národ, mysliteľom, ktorý svoj život obetoval službe Pánu Bohu a svojim blížnym.“

Generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč v nadväznosti na to povedal: „Nestačí len spomínať svedkov viery, ale treba aj napodobňovať ich vieru. Napodobňujte! − To je výzva pre nás, deti tejto doby. ... Cirkev nie je prežitok, v dejinách mala a má svoje veľké poslanie. Niesť evanjelium o spáse, slúžiť, ujímať sa slabých, vzdelávať, v mravnej temnote modernej doby byť majákom ukazujúcim bezpečnú cestu k šťastiu človeka. Cirkev nie je tu na to, aby vládla, ale aby slúžila a dávala príklad, bola svedomím národa. Príklad, ktorý zanechal J. M. Hurban, je hodný nášho nasledovania.“ O samotnom Hurbanovi povedal: „Bol to muž činu. Jeho viera bola hnacím motorom jeho plodného života, ukazovala cestu a dávala mu zmysel. ... Do služby pre blížnych sa odovzdal celý.“

Prihovoril sa i predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Vyzdvihol význam osobnosti J. M. Hurbana, ktorý vykonal veľmi veľa pre cirkev aj pre národ, a obrátil sa na prítomných s otázkou: „Čo by sme my boli ochotní spraviť, aby okolo nás bolo lepšie?“ nasledovala výzva, aby sme zahodili egocentrizmus a nemysleli len na seba, ale aj na svoje okolie.

Na službách Božích sa zúčastnili vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, poslanci NR SR Dušan Bublavý, Anton Hrnko a Milan Panáček, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, bývalý generálny dozorca Pavel Delinga, zboroví dozorcovia, starostovia obcí Beckov a Hlboké a početní ďalší účastníci, z ktorých veľká časť sa nezmestila do chrámu Božieho a počúvali služby Božie pred kostolom.

K slávnostnej atmosfére na služieb Božích prispeli Vojenská hudba Ozbrojených síl SR pod taktovkou Borisa Hokinu, spevokol CZ ECAV Trenčianske Stankovce s dirigentom Milanom Petrulom, Juraj Sarvaš s básňou Martina Rázusa „Sviatočná“, kantor Janko Siroma a študent EBF UK Miroslav Ponjičan, ktorý zahral na trúbke.

Po službách Božích sa konal slávnostný akt položenia vencov k pamätnej tabuli J. M. Hurbana na evanjelickej fare. Novú pamätnú tabuľu pri tejto príležitosti venovala ECAV na Slovensku. Ako prvý bol položený veniec, ktorý v mene prezidenta SR Andreja Kisku položil vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál s čestnou strážou prezidenta republiky. Slávnostné chvíle umocnila Vojenská hudba Ozbrojených síl SR a príhovory viacerých účastníkov slávnosti.

Potom účastníci slávnosti prešli obcou až ku Kúrii Ambrovec, kde sa konalo otvorenie obnovenej expozície J. M. Hurbana. Výstavu pripravilo Trenčianske múzeum v Trenčíne. V rámci jej slávnostného otvorenia starosta obce Beckov Ján Križan odovzdal pamätnú medailu k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi a ďalším osobnostiam.

Po slávnostnom obede v Základnej škole s materskou školou J. M. Hurbana v Beckove sa účastníci slávnosti v historickom sprievode obcou presunuli do kultúrneho domu. Postavu J. M. Hurbana stvárnil domáci brat farár Dušan Vaňko.

V programe „Beckovčania svojmu rodákovi“ vystúpil spevácky zbor z Beckova aj viacerí jednotlivci. Žiaci beckovskej základnej školy zaujali dramatickým pásmom o živote svojho slávneho rodáka. Juraj Sarvaš, Danubius Octet Singers a Daniel Simandl uviedli pôsobivú literárno-hudobnú kompozíciu „PIESNE NA TERAZ“. Súčasťou programu bola inaugurácia poštovej známky k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana. Slovenská pošta pri tejto príležitosti otvorila poštovú priehradku s predajom novej známky a príležitostnej obálky.

V kultúrnom dome inštalovali dve výstavy: panelovú výstavu „Pravde a národu. J. M. Hurban (1817 − 1888)“, ktorú pripravil Dr. Jozef Karlík, a výstavu fotografií Ľuboša Balažoviča „Krásy beckovskej prírody“.

Na oslavách sa zúčastnila i pravnučka J. M. Hurbana Tatiana Srnánková a prapravnučka MUDr. Viera Žarnovická. „Nás vychovával otec, ktorý bol vnukom Jozefa Miloslava, v tom zmysle, že nech sa nechválime tým, čo vykonal on, ale nech sa snažíme vykonať tiež niečo takého a až potom sa môžeme k nemu hlásiť. Takže, ja som nikdy nikde nehovorila, z akej rodiny pochádzam,“ povedala Hurbanova pravnučka.

Program slávností sa začal už v sobotu 18. marca 2017 turistickým pochodom po obľúbených miestach mladého J. M. Hurbana na Chodníku J. M. Hurbana z Beckova do Kálnice, na ktorom sa zúčastnil aj predseda TTSK Jaroslav Baška. Potom J. M. Hurbanovi, ktorý veľmi rád chodil do Kálnice na návštevy k svojej krstnej mame, odhalili pamätnú tabuľu (pozri správu V Kálnici si uctili veľkého syna nášho národa).

Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart