Budujú všeslovanskú vzájomnosť

Zástupcovia Matice Slovenskej pripravili 4. kongres matíc slovanských národov a slovanských inštitúcií. Uskutočnil sa od 5.6. do 7.6.2019 v Martine a svojou prítomnosťou ho podporil aj generálny biskup Ivan Eľko.

Slávnostné otvorenie kongresu v Turčianskej galérii bolo spojené aj s príhovormi a s krátkymi správami účastníkov. Do Martina prišli vedci a krajania zo Srbska, Slovinska, Bulharska, Čiernej Hory, Českej republiky, Nemecka, ale aj Ukrajiny, Ruska či Rumunska. Rečníci priblížili význam, fungovanie, ale aj minulosť a prítomnosť matíc a známych slovanských inštitúcií.
V krátkom príhovore pozdravil účastníkov aj biskup Eľko. Maticiam zaželal dobré dielo pri budovaní slovanskej vzájomnosti. Podčiarkol aj potrebu evanjelickej cirkvi venovať sa Svojim veriacim v zahraničí a snahu navštevovať slovenské menšiny. Aby medzi Slovákmi a s nimi budovali a povzbudzovali priateľské komunity. Biskup spomenul aj návštevu u biskupa v Rakúsku, s ktorým hovorili o Slovákoch v pohraničných oblastiach a potrebe venovať sa týmto rodákom. Aby nezabudli na svoju minulosť, kultúru a korene.
V závere zaželal všetkým účastníkom, aby to nebola len konferencia pre tu a teraz, ale aby spoločné rozhodnutia prišli na požehnanie všetkým slovanským matiaciam. "Pán Boh nech vám bohato žehná", dodal.

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 6.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart