Biskup Busi z Indie navštívil ECAV na Slovensku

V dňoch 19. až 24. mája 2017 bol na návšteve ECAV na Slovensku emeritný biskup prof. Dr. Suneel Bhanu Busi z Indie, aby prednášal na Všeobecnej pastorálnej konferencii ECAV na Slovensku.

V sobotu si prezrel artikulárny chrám Boží v Leštinách, kde ho srdečne privítala sestra farárka Jana Velebírová-Hudáková. Stručne mu načrtla situáciu a pomery v niekdajšom Uhorsku a dôvod, prečo bol tento chrám Boží postavený, a za akých podmienok. Opísala mu jednotlivé časti chrámu a jeho výzdobu a priblížila mu aj súčasný život cirkevného zboru. Navštívil aj Múzeum oravskej dediny v Zuberci a Oravský hrad, sídlo Juraja Turzu.

V nedeľu sa brat biskup zúčastnil na slávnostných službách Božích v rámci seniorálneho stretnutia Turčianskeho seniorátu „Oslobodení Božou milosťou“ k 500. výročia reformácie. Pozdravil chrámové spoločenstvo počas hlavných služieb Božích a aj v rámci popoludňajšieho programu.

V pondelok prof. Busi prednášal na Všeobecnej pastorálnej konferencii vo Zvolene, čo bolo hlavným dôvodom jeho návštevy Slovenska. V prednáške pod názvom „Tlkot srdca Dalitov“ priblížil svoju cirkev, ktorej členmi sú Dalitovia, označovaní aj ako „nedotknuteľní“. Dalitovia sú najnižšou vrstvou indickej spoločnosti. Podľa príbehu o stvorení sveta podľa hinduizmu v Indii vznikol kastový systém, ktorý má štyri hlavné kastové skupiny. Dalitovia však do kastového systému nezapadajú, sú to osoby stojace mimo rámca kastového systému. Byť mimo kasty značí nepatriť do spoločnosti bežných ľudí. Dalitovia vykonávajú práce, ktoré sú považované za rituálne znečisťujúce, a preto sa nesmú nikoho dotknúť. Keďže sú veľmi diskriminovaní, mnohí prestupujú na budhizmus, islam a iné náboženstvá, kde neexistuje kastové delenie ako v hinduizme. Z celkovej populácie Indie 1,21 miliardy obyvateľov tvoria Dalitovia 16,6 % obyvateľstva (167 miliónov). V prednáške osvetlil, ako sa u nich postupne šírilo kresťanstva od príchodu prvých misionárov do Indie už v 15. – 16. storočí. Z učenia ich cirkvi sa sústredil na tému spásy, ktorú dostávame zdarma a je pre všetkých − aj pre Dalitov, a učenie o teológii kríža, ktoré ponúka Dalitom oslobodenie od kastového útlaku a s tým súvisiacej dehumanizácie.

Brat generálny biskup Miloš Klátik na záver konferencie poďakoval bratovi biskupovi Busimu za prednášku a zodpovedanie početných otázok v diskusii. Potom mu odovzdal pamätnú medailu k 500. výročiu reformácie a ďakovný list.

V pondelok večer biskup Busi prijal pozvanie na indický večer v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca. Organizoval ho India Club – občianske združenie združujúce ľudí, ktorí majú vzťah k Indii. Indický večer sa konal pod záštitou Indického veľvyslanectva na Slovensku.

V ďalších dňoch sa biskup Busi zoznámil s Bratislavou a jej blízkym okolím. Okrem prehliadky Starého Mesta, hradu Devín a ďalších pamätihodností navštívil Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave i jej študentský domov. Duchovná správkyňa teologického domova Erika Valková-Krišťáková mu priblížila históriu fakulty, predstavila mu jednotlivé študijné odbory a priblížila mu život študentov, či už je to príprava ranných a večerných zamyslení, študentské služby Božie, alebo i konkrétna výpomoc študentov v cirkevných zboroch v Bratislave, ale aj inde na Slovensku.

Na záver návštevy biskup Busi navštívil generálny biskupský úrad, kde sa s ním rozlúčil generálny biskup Miloš Klátik. Ako spomienku na Slovensko si okrem iného odniesol dve reformačné sviece, ktoré by mali zdobiť priestory teologického seminára, na ktorom brat biskup vyučuje ako profesor.

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 2.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart