Na inaugurácii županov BSK a ŽSK

Brat generálny biskup sa v decembri 2013 na pozvanie novozvolených predsedov Bratislavského a Žilinského samosprávneho kraja zúčastnil na ich inaugurácii. Poďakoval za pozvanie aj predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi.

Znovuzvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo zložil slávnostný sľub na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva 5. decembra 2013 spolu so 43 novozvolenými krajskými poslancami.

Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár a 57 krajských poslancov zložili sľub na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného Zastupiteľstva ŽSK v Sobášnom paláci v Bytči 9. decembra 2013 za prítomnosti predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku a podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej.

Brat generálny biskup vo svojom príhovore zablahoželal predsedovi ŽSK, ktorý bol už tretíkrát zvolený tejto funkcie. Vyslovil nádej na ďalšiu vzájomnú konštruktívnu spoluprácu, ako napríklad v roku 2010 pri 400. výročí konania Žilinskej synody. Jurajovi Blanárovi aj novozvoleným poslancom poprial na základe textov apoštola Pavla „tú prozreteľnú múdrosť zhora vo vedomí zodpovednosti, ktorú ste na seba prijali pred ľuďmi, ale − ako predstavitelia našej spoločnosti − aj pre Pánom Bohom. Verím, že svoje poslanie beriete ako vážnu a dôležitú službu a poslanie a že budete mať na pamäti dobro, pravdu a spravodlivosť pre všetkých, ktorí vám vyjadrili svoju dôveru“.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 15.1.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart