4. lipa reformácie a 40-ročný chrám v Jelke

11. septembra 2011 si v CZ ECAV Veľké Úľany – Jelka pripomenuli 40. výročie posvätenia chrámu Božieho v Jelke. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Pri tejto príležitosti v Jelke zasadili aj ďalší Strom reformácie.

Je všeobecne známe, že v našej cirkvi sa v období socializmu postavilo veľmi málo chrámov. O čosi menej je známe, že asi najmenej sa ich postavilo v období tzv. normalizácie. Predsa však nájdeme aj svetlé a v kontexte doby aj nepochopiteľné, ale úspešné príklady stavby chrámu. Takmer vždy s neutíchajúcim bojom so štátnymi úradmi, ale zato s väčšou odhodlanosťou a obetavosťou veriacich.

Takouto výnimkou je aj Jelka - dcérocirkev cirkevného zboru Veľké Úľany – Jelka. Evanjelici sa v obci vyskytli už v časoch reformácie; tunajší zbor bol súčasťou tzv. Matúšovskej superintendencie, avšak v protireformačných snahách zanikol a v obci našli svoje miesto myšlienky skôr Kalvínovej reformácie. Po vydaní Tolerančného patentu sa zbor preto obnovil ako reformovaný a jediný v širokom okolí. Nové dejiny evanjelikov sa v obci začínajú písať od roku 1948, keď sem v rámci výmeny obyvateľstva prišli Slováci z Maďarska (z Erdőkürtu a Galgagyörku). So susednými Veľkými Úľanmi vytvorili združený cirkevný zbor. Spočiatku sa stretávali v reformovanom chráme, no v rokoch 1969 – 1971 sa im s Božou pomocou skutočne podarila výstavba chrámu. Stačilo spojiť odhodlanie veriacich a zastrešiť ich duchovnou aj morálnou autoritou v podobe vtedajšieho zborového farára Pavla Hrušku. 4. septembra 1971 tak mohli s vďakou voči Pánu Bohu pozvať biskupa Západného dištriktu Rudolfa Koštiala na posviacku chrámu.

V 12. nedeľu po Sv. Trojici si preto veriaci v Jelke pripomenuli tento vzácny okamih spred 40. rokov. Slávnostnou kázňou sa veriacim prihovoril dôstojný brat generálny biskup Dr. Miloš Klátik. V oltárnej službe poslúžili vznešený brat senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina a velebný brat zborový farár Štefan Jahelka. Brat generálny biskup odovzdal pozdravy aj od generálneho dozorcu Pavla Delingu, ako aj biskupa ZD Milana Krivdu. Domáci farár zasa tlmočil veriacim pozdrav od bývalého zborového farára Pavla Hrušku, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol na slávnosti zúčastniť.

Samotná slávnosť mala ešte jednu výnimočnú súvislosť. Na tomto mieste oddávna ovplyvnenom reformáciou zasadil brat generálny biskup v poradí štvrtú reformačnú lipu v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku s nádejou, aby tunajší chrám Boží, ako aj evanjelici v Jelke túto lipu prežili. Strom tak bude ďalším generáciám pripomínať významné 500-ročné jubileum reformácie, ktoré si naša cirkev aj spoločnosť pripomenú v roku 1517.

-jm- | 19.9.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart