25. výročie vzniku Mestskej polície v Bratislave

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy sa 19. januára 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konala slávnosť, na ktorej sa sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

Za Rímskokatolícku cirkev v SR sa na slávnosti zúčastnil arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal ocenil pamätnými kazetami 18 mestských policajtov, ktorí stáli pri zrode tohto poriadkového útvaru. Čestné plakety za mimoriadny prínos pre prácu mestskej polície si z rúk primátora a náčelníka mestskej polície vrchného komisára Ivana Lechnera prevzalo ďalších 30 príslušníkov mestskej polície.

Bratislavská mestská polícia vznikla na základe zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Na základe tohto zákona sa začali vytvárať na Slovensku obecné a mestské polície a poslanci mestského zastupiteľstva všeobecne záväzným nariadením č. 3/1991 položili základy k vytvoreniu tohto poriadkového útvaru hlavného mesta. Prvé hliadky mestskej polície začali pôsobiť v uliciach mesta v januári 1992.

Verejný poriadok v Bratislave zabezpečujú policajti pôsobiaci na piatich okrskových staniciach mestskej polície. Jedinou stanicou s celomestskou pôsobnosťou je stanica jazdeckej polície a kynológie.

Zdroj: www.bratislava.sk

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart