175. výročie GAW vo Württembersku

V dňoch 3. a 4. februára 2018 si vo Württembersku pripomínali 175. výročie založenia spolku Gustav-Adolf-Werk. Na slávnosti v Stuttgarte na tému „Spolupráca má budúcnosť“ bol pozvaný aj generálny biskup Miloš Klátik.

Program slávnostne otvorila prezidentka GAW vo Württembersku Gabrielle Wulz. Po biblickej hodine nasledovala prednáška prof. Dr. Michaela Bünkera, biskupa Evanjelickej cirkvi v Rakúsku na tému „Význam dedičstva reformácie a úloha do budúcnosti“. V popoludňajších hodinách sa konala práca v skupinách na témy, ako práca s utečencami mení naše zbory, ordinácia žien v Lotyšsku, evanjelici v Južnej Amerike, ženy v Slovinsku a iné. Potom nasledovala panelová diskusia s hosťami z diasporálnych cirkví.

Na druhý deň sa konali slávnostné služby Božie v Stiftskirche v Stuttgarte, na ktorých kázal biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Dr. h. c. Frank Otfried July. Liturgoval aj generálny biskup.

Po službách Božích nasledovalo slávnostné prijatie hostí, na ktorom sa generálny biskup prihovoril a v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku odovzdal pamätné medaily k 500. výročiu reformácie prezidentke GAW a ďalším predstaviteľom GAW a EKD, ktorí spolupracujú s našou cirkvou.

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 8.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart