Ďalšie stretnutie medzinárodného prípravného výboru Kirchentagu

V dňoch 16. – 18. augusta 2018 sa v Dortmunde uskutočnilo stretnutie medzinárodného prípravného výboru nemeckého Kirchentagu, ktorý sa bude konať 19. − 23. júna 2019 v Dortmunde.

ECAV na Slovensku zastupovala Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie GBÚ, členka tohto výboru. Stretnutie sa začalo úvodnou pobožnosťou, za ktorou nasledoval pozdrav farárky Marit Güntherovej a krátke predstavenie Dortmundu a Vestfálska. Nasledovalo privítanie nových členov prípravného výboru a tvorivé stvárnenie seba samého prostredníctvom koláže. Po tejto krátkej tvorivej činnosti každý účastník zhodnotil predchádzajúci Kirchentag v Berlíne a vo Wittenbergu v roku 2017. Stretnutie pokračovalo interaktívnou tvorivou formou, ktorého cieľom bolo hľadať odpovede na aktuálne témy v rýchlo meniacom sa svete. V piatok popoludní účastníci stretnutia navštívili pobočku Kirchentagu v Dortmunde, kde boli oboznámení s pripravovaným programom a organizáciou podujatia.

Na poste generálnej tajomníčky pôsobí už takmer rok Julia Helmke, s ktorou sme urobili krátky rozhovor:
Čo pre teba znamená funkcia generálnej tajomníčky Kirchentagu?

Pre mňa je veľkou cťou a radosťou slúžiť ako generálna tajomníčka v Kirchentagu. Lebo Kirchentag je pre mňa v tomto čase skutočne dôležitým spojivom medzi cirkvou a spoločnosťou, medzi vierou a zodpovednosťou, podujatie, ktoré dáva priestor na dialóg ohľadom zmierenie a vzájomnú komunikáciu. Cítim, že Nemecko a Európa prechádzajú zlomovým obdobím a je potrebné zaujať stanovisko. Z tohto hľadiska je Kirchentag dobre odskúšaným tradičným formátom a chcela by som prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju. Je úžasný pocit pracovať na týchto dôrazoch s toľkými nadšenými ľuďmi.

Prečo bolo na nasledujúci Kirchentag vybrané mesto Dortmund?
Dortmund je skutočne ideálne miesto na konanie budúceho Kirchentagu. Je to mesto, s ktorým sa spája proces premeny a transformácie. Predtým v oblasti Porúria fungoval priemysel a teraz sa mesto v dôsledku hospodárskych a klimatických zmien muselo nanovo transformovať. Predtým malo vysokú nezamestnanosť, veľa stratilo, ale nevzdalo sa, hľadalo nové šance a výzvy. Urobilo veľa v oblasti klímy a zeleného mesta. Je to mesto s vysokou školou, mesto otvorené novým myšlienkam, mesto pre ľudí, ktorí tu žijú. Dortmund je stabilné mesto s mnohými víziami. Okrem toho je to mesto, ktoré je ľahko dostupné, mesto, kde žije veľa kresťanov. A preto sa teším na Dortmund a na oblasť Porúria. Je to už štvrtýkrát, čo sme boli pozvaní organizovať Kirchentag tu, v Dortmunde.

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 27.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart