Konferencia o financovaní cirkví

Medzinárodná konferencia pod názvom Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí sa konala v dňoch 14. – 16. 10. 2009. S referátom Financovanie ECAV na Slovensku na nej vystúpil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 16.10.2009

viac

V Trnovci inštalovali zborovú farárku

Po takmer piatich rokoch pôsobenia v liptovskotrnoveckom cirkevnom zbore bola v nedeľu 4. októbra Eva Sčerbáková inštalovaná do úradu zborovej farárky. Uvedenie vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk- | 15.10.2009

viac

Generálny biskup u vojakov v Prešove

Generálny biskup M. Klátik v rámci svojich pastorálnych návštev v Ozbrojených silách SR navštívil 28. 9. 2009 vojakov v posádke Prešov. V sprievode zástupcu riaditeľa Úradu EPS v OS SR G. Kőzsegiho a kancelára Ústredia EPS v OS SR a OZ SR J. Ondrejčina ho na veliteľstve 2. mechanizovanej brigády prijal brigádny generál O. Novosad.

 

Edita Škodová | 13.10.2009

viac

Teologická konferencia ECAV 2009

Tohtoročná teologická konferencia ECAV na Slovensku a ZED, ktorá sa konala v hoteli Máj v Liptovskom Jáne v dňoch 7. – 9. októbra 2009, sa tešila veľkému záujmu našich duchovných.

 

Edita Škodová | 12.10.2009

viac

Prípravný tím k projektu DonauFriedensWelle

V dňoch 29. – 30. 9. 2009 sa vo Viedni konalo ďalšie stretnutie prípravného tímu zástupcov evanjelických cirkví k projektu DonauFriedensWelle – Podunajská vlna mieru.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 6.10.2009

viac

Zo zasadnutia vieroučného výboru

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 10. septembra 2009 v Bratislave o. i. riešil otázku vydávania stanovísk ECAV a ich uverejňovania na webovej stránke ECAV.

 

Katarína Hudáková, členka VV | 6.10.2009

viac

Kontakty s novým veľvyslancom SRN

Veľvyslanectvo SRN pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty 5. októbra 2009 usporiadalo slávnostnú recepciu v hoteli Crowne Plaza, na ktorú bol pozvaný aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 6.10.2009

viac

Rozlúčka s Jaroslavom Števove

30. septembra 2009 sme na poslednej ceste v tejto časnosti odprevadili nášho kolegu a brata v Ježišovi Kristovi Ing. Jaroslava Števove, ktorého Pán Boh nečakane odvolal 20. septembra 2009.

 

Pracovníci GBÚ | 6.10.2009

viac

Zasadnutie archívnej rady

V zasadačke GBÚ v Bratislave sa 23. 9. 2009 konalo zasadnutie členov Archívnej rady ECAV na Slovensku. Okrem členov rady sa na ňom zúčastnil generálny biskup M. Klátik, riaditeľ GBÚ D. Vagaský a odborník z oblasti heraldiky PhDr. L. Vrteľ.

 

Zora Bakošová | 2.10.2009

viac

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK jubiluje

Akademickými službami Božími spojenými so spoveďou a Večerou Pánovou sa 30. 9. 2009 začali oslavy významných výročí EBF UK. Pokračovali slávnostným zasadnutím akademickej obce, sympóziom, slávnostnou akadémiou a recepciou.

 

Edita Škodová | 2.10.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart