V Tatrách sa školili kapláni

V zborovom dome Alfa a Omega vo Svite sa v dňoch 14. – 18. novembra 2008 konalo vzdelávanie kaplánov. Bolo zamerané predovšetkým na vyučovanie náboženstva a efektívny prístup k žiakom.

 

Daniel Baláž  | 28.11.2008

viac

Bratislavské finále Letokruhu Martina Rázusa

Minulý týždeň sa v Bratislave uskutočnilo tzv. Bratislavské finále Letokruhu Martina Rázusa, v rámci ktorého sa konali spomienkové služby Božie, koncerty, ako aj odborný seminár – všetko bolo venované pamiatke Martina Rázusa, evanjelického farára, spisovateľa a politika.

 

Edita Škodová | 27.11.2008

viac

Generálny biskup navštívil vojakov

Na pozvanie dekana Úradu Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR Viktora Saba, vojenského duchovného, sa 22. októbra generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik zúčastnil na službách Božích na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika.

 

-mk-  | 26.11.2008

viac

Teologická konferencia 2008

Charakteristické znaky a dôrazy v evanjelickej kázni boli hlavnou témou Teologickej konferencie ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných, ktorá sa uskutočnila 6. až 8. októbra 2008 v hoteli Urán v Tatranskej Lomnici. Oproti minulému roku – keď sa na rovnakom podujatí zúčastnilo len 90 teológov, o tohtoročnú konferenciu prejavilo záujem až okolo 150 evanjelických duchovných.

 

-mk-  | 25.11.2008

viac

Nový evanjelický kostol v Bratislave už 75-ročný

V nedeľu 9. novembra si bratislavskí evanjelici pripomenuli 75. výročie posviacky Nového kostola na Legionárskej ulici. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 20.11.2008

viac

Ev. kostol vo Veľkých Úľanoch polstoročný

Jesenná nedeľa 26. októbra 2008 bola pre cirkevný zbor Veľké Úľany – Jelka v Bratislavskom senioráte zvlášť slávnostná. Veriaci si pripomenuli 60. výročie vzniku cirkevného zboru a 50. výročie posvätenia chrámu Božieho. Na slávnostných službách Božích privítali generálneho biskupa Miloša Klátika, seniora BAS Borisa Mišinu a ďalších vzácnych hostí.

 

-jm- | 18.11.2008

viac

Sympózium k príprave Atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.

Dňa 24. októbra 2008 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo v rámci riešenia grantového projektu Vedeckej agentúry Ministerstva školstva a Slovenskej akadémie vied (VEGA) sympózium venované príprave Atlasu histórie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. Zúčasnili sa na ňom aj generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD., a biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda.

 

Mojmír Benža | 13.11.2008

viac

Návšteva z Wirtschaftsgilde

Dňa 24. októbra 2008 generálny biskup Miloš Klátik prijal na generálnom biskupskom úrade asi tridsaťčlennú návštevu z Nemecka. Išlo o tzv. Wirtschaftsgilde (Evanjelický pracovný tím pre hospodársku etiku), teda podnikateľov – evanjelikov z rôznych nemeckých miest.

 

Juraj Mihálik | 12.11.2008

viac

Revúcki evanjelici oslavovali Pána

Po trojročnom čakaní na návrat zreštaurovanej chrámovej kazateľnice sa revúcki evanjelici konečne dočkali a 19. októbra 2008 sa zišli na jej slávnostnú posviacku. Zvesťou slova Božieho na nej poslúžil generálny biskup Miloš Klátik a posviacku vykonal senior Gemerského seniorátu Jerguš Olejár.

 

Danica Hudecová | 11.11.2008

viac

O partnerskej pomoci na stretnutí biskupov so seniormi

V stredu 29. októbra sa na GBÚ uskutočnilo pravidelné stretnutie Zboru biskupov ECAV na Slovensku so seniormi. Účastníkov privítal generálny biskup Miloš Klátik a Božím slovom sa prihovoril senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina.

 

Jerguš Olejár | 5.11.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart