Seminár k mediálnym prenosom zo služieb Božích

V pondelok 19. januára 2009 sa na GBÚ v Bratislave konal seminár zameraný na pomoc pri realizácii rozhlasových a televíznych prenosov zo služieb Božích. Zúčastnili sa na ňom duchovní z cirkevných zborov, z ktorých sa v r. 2009 budú vysielať rozhlasové či televízne prenosy (prehľad pozri tu), generálny biskup Miloš Klátik a prednášajúci. Stretnutie sa začalo modlitbou brata...

 

Edita Škodová | 22.1.2009

viac

Pastorálne návštevy cirkevných zborov

Na prelome rokov generálny biskup uskutočnil pastorálne návštevy vo viacerých cirkevných zboroch. Okrem už spomínaného Limbachu, kde na 1. sviatok vianočný poslúžil kázňou slova Božieho za prítomnosti prezidenta Ivana Gašparoviča, bol prítomný aj na službách Božích v Bernolákove, Bratislave-Dúbravke, Prievoze, Dunajskej Lužnej, Lubine a Zemianskom Podhradí.

 

Edita Škodová | 19.1.2009

viac

Posledná rozlúčka s Milanom Rúfusom

V preplnenom Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave sa v sobotu 17. januára konala posledná rozlúčka so zosnulým básnikom Milanom Rúfusom. Za ECAV na Slovensku sa s ním prišli rozlúčiť generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a viacerí farári a farárky. Na obrade sa zúčastnili aj prezident Ivan Gašparovič, podpredseda vlády Dušan Čaplovič, minister kultúry Marek Maďarič a ďalší predstavitelia politického, kultúrneho a spoločenského života.

 

Edita Škodová | 19.1.2009

viac

Oslavy Dňa vzniku republiky

V historickej budove Národnej rady SR v Bratislave sa 8. januára 2009 konal slávnostný ceremoniál udelenia štátnych vyznamenaní SR pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku republiky a následne slávnostná recepcia ku Dňu vzniku republiky. Na oboch podujatiach sa zúčastnili aj vrcholní predstavitelia našej cirkvi. Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastnil i na slávnosti „Dovidenia, koruna; vitaj, euro“.

 

Edita Škodová | 13.1.2009

viac

Prijatie v prezidentskom paláci

Na tradičné novoročné stretnutie pozval predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v SR prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou Silviou. Za ECAV na Slovensku boli pozvaní generálny biskup Miloš Klátik, biskup ZD ECAV Milan Krivda a biskup VD ECAV Slavomír Sabol.

 

Edita Škodová | 13.1.2009

viac

Biskup a prezident na 1. slávnosti vianočnej v Limbachu

Na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2008 budú v Limbachu dlho spomínať. Svojou prítomnosťou ich chrám Boží poctili prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 12.1.2009

viac

Zo zasadnutia Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi

Dňa 24. 11. 2008 v Bratislave zasadala Komisia pre zjednodušenie štruktúry cirkvi, aby vyhodnotila I. etapu diskusie k tejto téme, ktorá od januára prebiehala v našej cirkvi. Hlavná téma I. etapy diskusie bolo postavenie cirkevných zborov a seniorátov v štruktúre ECAV.

 

Dušan Vagaský, člen Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV  | 11.1.2009

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva v Prešove

Dňa 5. decembra 2008 zasadalo v Prešove posledný raz v roku 2008 Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. V programe rokovania malo viacero dôležitých bodov; jedným z nich aj právna úprava vykonávania duchovenskej služby v ECAV na Slovensku.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 11.1.2009

viac

Stretnutie biskupov v Poľskom Tešíne

V Poľskom Tešíne sa 7. decembra 2008 konalo stretnutie biskupov štyroch evanjelických a. v. cirkví: Poľska, Slovenska, Čiech a Maďarska, na ktorom sa za našu cirkev zúčastnil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Oľga Klátiková | 11.1.2009

viac

Slávnostné služby Božie v Hontianskych Tesároch

Na 4. adventnú nedeľu 21. decembra 2008 sa v chráme Božom v Hontianskych Tesároch konali slávnostné služby Božie pri príležitosti posviacky obnoveného chrámu Božieho a zároveň rozlúčky so sestrou farárkou Martou Pohankovou pri jej odchode do dôchodku. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 11.1.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart