Posviacka nového kostola v Michalovciach

Po dvanástich namáhavých rokoch práce, obetí a modlitieb dňa 25. októbra 2009, v 20. nedeľu po Sv. Trojici, brat generálny biskup Miloš Klátik posvätil nový kostol v Michalovciach.

 

Ján Meňky, zborový farár | 13.11.2009

viac

MLB podporil projekt práce s Rómami.

Začiatkom novembra 2009 sa v Prahe konalo výročné zhromaždenie Rady a Spolku Martin-Luther-Bund (MLB). Spolok Martina Luthera ECAV na Slovensku zastupoval jeho predseda O. Peťkovský a pozvaný bol aj biskup ZD M. Krivda.

 

Op-ský | 13.11.2009

viac

Prerokovali vydanie Zbierky CPP

9. novembra 2009 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo prvé zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu a vydanie Zbierky cirkevnoprávnych predpisov (CPP).

 

Edita Škodová | 10.11.2009

viac

Nemecký veľvyslanec navštívil GBÚ

3. novembra 2009 sme na GBÚ v Bratislave privítali vzácnu návštevu – nového veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike pána Dr. Axela Hartmanna.

 

Edita Škodová | 9.11.2009

viac

Evanjelici v Haliči majú svoj chrám Boží

V sobotu 31. 10. 2009 v deň Pamiatky reformácie sa konala posviacka obnoveného kostola v Haliči – filiálke CZ Mašková (NOS). Posviacku chrámu Božieho vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 9.11.2009

viac

Synoda rakúskych evanjelikov v Salzburgu

Generálny biskup Miloš Klátik v dňoch 4. a 5. 11. 2009 zastupoval našu cirkev na zasadnutí Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a helvétskeho vyznania, ktorá sa konala v Salzburgu.

 

-eš- | 9.11.2009

viac

Nášteva z Farárskeho spolku Württemberg

V dňoch 24. 10. – 1. 11. 2009 navštívila našu cirkev skupina bratov farárov a sesier farárok z Farárskeho spolku Ev. krajinskej cirkvi vo Württembersku pod vedením svojho predsedu Christiana Buchholza.

 

Edita Škodová | 6.11.2009

viac

Putovný pohár získali Hronsečania

30. 10. 2009 sa v priestoroch Liptov arény v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo prvé celoslovenské kolo futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Zúčastnili sa ho víťazi a „strieborní“ z dištriktuálnych kôl.

 

Š. Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu | 5.11.2009

viac

Biskupi sa stretli s kaplánmi

Vo štvrtok 29. 10. 2009 sa na GBÚ uskutočnilo stretnutie kaplánov Západného dištriktu ECAV na Slovensku s dištriktuálnym biskupom ZD M. Krivdom, na ktorom sa zúčastnil i generálny biskup M. Klátik.

 

Daniel Baláž, zborový kaplán Stará Turá | 3.11.2009

viac

Výjazdové zasadnutie ČCE v Bratislave

27. 10. 2009 sa na GBÚ v Bratislave konalo výjazdové zasadnutie Synodnej rady Českobratskej cirkvi evanjelickej. Hostí z partnerskej cirkvi privítal generálny biskup M. Klátik a riaditeľ GBÚ D. Vagaský.

 

Edita Škodová | 29.10.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart