Slávnostné služby Božie v Hontianskych Tesároch

Na 4. adventnú nedeľu 21. decembra 2008 sa v chráme Božom v Hontianskych Tesároch konali slávnostné služby Božie pri príležitosti posviacky obnoveného chrámu Božieho a zároveň rozlúčky so sestrou farárkou Martou Pohankovou pri jej odchode do dôchodku. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 11.1.2009

viac

V Topoľčanoch si uctili najstarších členov zboru

Zborové presbyterstvo a Slovenská evanjelická jednota žien v Cirkevnom zbore ECAV v Topoľčanoch na služby Božie, ktoré sa konali 16. novembra 2008 a boli venované najstarším členom cirkevného zboru, pozvali aj generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou.

 

-eš- | 10.1.2009

viac

Generálny biskup kázal v Dolných Salibách

Cirkevný zbor v Dolných Salibách si 4. októbra 2008 pripomenul 130. výročie posviacky chrámu. Pri tejto príležitosti prijal pozvanie za slávnostného kazateľa brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik.

 

Olivér Nagy, zborový farár | 7.1.2009

viac

Generálny biskup ECAV praje všetkým lásku, pokoj a kresťanskú nádej

Vianočné sviatky naplnené darmi Božej milosti, lásky, pokoja a radosti praje všetkým obyvateľom Slovenska generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik spolu s manželkou Oľgou, evanjelickou farárkou.

 

TASR | 28.12.2008

viac

O slávení Vianoc v rodinách evanjelikov

Slávenie vianočných sviatkov v ECAV na Slovensku sa v porovnaní s minulosťou veľmi nemení, menia sa len vonkajšie okolnosti. Podľa generálneho biskupa Miloša Klátika pre väčšinu veriacich sú Vianoce vždy nanovo krásne a výnimočné.

 

TASR | 27.12.2008

viac

Pastiersky list

Zboru biskupov ECAV na Slovensku, 1. slávnosť vianočná, 25. 12. 2008

 

Edita Škodová | 25.12.2008

viac

Odhalenie pamätnej tabule v Martine-Záturčí

V 3. adventnú nedeľu 14. decembra 2008 sa v Evanjelickom chráme Božom v Martine-Záturčí konala slávnosť odhalenia pamätnej tabule pri príležitosti 215. výročí založenia cirkevného zboru. Kázňou slova Božieho na nej poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Alena Devečková | 23.12.2008

viac

Hoffnung für Osteuropa po novom

Brat Johannes Flothow z Diakonische Werk der EK Württemberg navštívil 22. 11. 2008 GBÚ v Bratislave a tlmočil rozhodnutie Výboru pre prerozdeľovanie pomoci z Hoffnung für Osteuropa (HfO).

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 17.12.2008

viac

Rokovanie Trojpartnerstva v Durínsku

V dňoch 27. – 29. novembra 2008 rokoval Stály výbor Trojpartnerstva v durínskom Neudietendorfe. Zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik, podpredseda Synody ECAV na Slovensku Daniel Midriak a Ján Huba, riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Juraj Mihálik | 15.12.2008

viac

210. výročie posvätenia chrámu Božieho v Henckovciach

V čase, keď sa väčšina obyvateľstva Slovenska snažila o to, aby sa dostali na miesta odpočinku svojich blízky a zapálili sviecu na ich hrobe, sa v Združenom cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo konala milá slávnosť. Evanjelici v tomto cirkevnom zbore si pripomenuli 210. výročie posvätenia chrámu Božieho vo fílii Henckovce.

 

mm | 11.12.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart