Z druhého dňa rokovania SYNODY 2009

Synoda ECAV na Slovensku pokračovala v rokovaní 20. júna 2009. Na programe boli legislatívne otázky, a to rokovanie o návrhoch zmien v Ústave ECAV na Slovensku a ďalších cirkevných zákonoch, voľby cirkevných funkcionárov a prijímanie uznesení Synody 2009.

 

Edita Škodová | 22.6.2009

viac

Z prvého dňa SYNODY ECAV 2009

Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa začala v piatok 19. júna 2009 slávnostnými otváracími službami Božími v Evanjelickom chráme Božom v Kokave nad Rimavicou, kde kázňou slova Božieho poslúžil jeden z hostí Synody – brat biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku Geza Erniša.

 

Edita Škodová | 19.6.2009

viac

Vrcholní predstavitelia diskutovali o reštrukturalizácii cirkvi

Konferencia vedúcich predstaviteľov ECAV k reštrukturalizácii a financovaniu cirkvi s medzinárodnou účasťou sa uskutočnila 6. júna 2009 v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Zasadnutie organizovali GBÚ ECAV na Slovensku, Komisia pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku a Komisia pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV na Slovensku.

 

-mk- | 18.6.2009

viac

Vyjdú vzácne archívne dokumenty zo Žilinskej synody

Na GBÚ sa 16. júna 2009 stretli zástupcovia ECAV na Slovensku a Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine, aby prerokovali vydanie archívnych dokumentov zo Žilinskej synody, ktoré by mali vyjsť v budúcom roku k 400. výročiu jej konania (pozri rubrika Žilinská synoda 1610).

 

Edita Škodová | 18.6.2009

viac

Projekt DONAU(FRIEDENS)WELLE

V dňoch 27. − 28. 5. 2009 navštívila GBÚ ECAV na Slovensku referentka pre ekuménu, partnerstvá a misiu z Evanjelickej krajinskej cirkvi v Bavorsku Claudia Dunckern, aby oboznámila generálneho biskupa a tajomníčku pre zahraničie s projektom DONAU(FRIEDENS)WELLE – DUNAJSKÁ VLNA MIERU, ktorý je vo svojej záverečnej fáze (pozri aj správu z 5. 2. 2009).

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 18.6.2009

viac

Pfarrkonvent z Ulmu na návšteve v Bratislave

16. júna 2009 sme na GBÚ privítali delegáciu seniorálnej pastorálnej konferencie (Pfarrkonvent) z Ulmu – 30-člennú skupinu evanjelických farárov z Württemberskej cirkvi, ktorých viedol brat farár Rolf Engelhardt.

 

Edita Škodová | 17.6.2009

viac

Prvé služby Božie v novej modlitebni

Pracovníci Generálneho biskupského úradu v Bratislave sa v stredu 10. júna 2009 zišli na prvej pobožnosti v novej modlitebni, ktorá bola zriadená v upravených suterénnych priestoroch GBÚ a slávnostne posvätená 9. júna 2009 (pozri tu 12. 6.).

 

-eš- | 17.6.2009

viac

Inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky

15. júna 2009 sa uskutočnila inaugurácia prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Na slávnostnej ekumenickej pobožnosti Te Deum sa k nemu okrem bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského prihovoril aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Z textov Písma svätého čítala sestra Marta Stašiniaková a brat Pavel Strhár.

 

Edita Škodová | 17.6.2009

viac

Ev. služby Božie k 400. výročiu založenia Kráľovej

7. júna 2009 na sviatok Sv. Trojice sa Modre-Kráľovej konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 400. výročia založenia obce, na ktorých kázal Božie slovo generálny biskup Miloš Klátik. Liturgovali zborová farárka Sidonia Horňanová a Oľga Klátiková za prítomnosti vzácnych hostí z Nemecka.

 

Edita Škodová | 15.6.2009

viac

Slávnostná posviacka novej modliebne na GBÚ

V utorok 9. júna 2009 sme na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave mali milú slávnosť: uskutočnilo sa slávnostné posvätenie modlitebne, zriadenej v suteréne biskupského úradu prispôsobením jednej zo zasadačiek. Slávnosť sa konala za prítomnosti Zboru biskupov ECAV, sestry farárky Oľgy Klátikovej, členov delegácie z Partnerhilfe z Evanjelickej cirkvi v Nemecku a pracovníkov GBÚ.

 

Edita Škodová | 12.6.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart