Návšteva v Evanjelickom mediálnom programe

Dňa 5. 2. 2009 navštívil generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Miloš Klátik, PhD. spolu s riaditeľom GBÚ ECAV na Slovensku Ing. Dušanom Vagaským Evanjelický mediálny program. Na návšteve sa oboznámili s filmovou a tlačovou produkciou EMP, ako i s ďalšou činnosťou tohto občianskeho združenia.

 

Jozef Szadvári | 5.2.2009

viac

K narodeninám generálneho dozorcu

Pri príležitosti 70. narodenín zablahoželali bratovi generálnemu dozorcovi ECAV na Slovensku Pavlovi Delingovi (pozri tu) v sobotu 25. januára v jeho domácom cirkevnom zbore v Devičanoch, kde pôsobí vo funkcii zborového dozorcu. Na slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia ECAV na Slovensku. Na pobožnosti v Evanjelickom a. v. kostole v Devičanoch žalm zaspievala domáca sestra farárka Anna...

 

Edita Škodová | 30.1.2009

viac

Seminár k mediálnym prenosom zo služieb Božích

V pondelok 19. januára 2009 sa na GBÚ v Bratislave konal seminár zameraný na pomoc pri realizácii rozhlasových a televíznych prenosov zo služieb Božích. Zúčastnili sa na ňom duchovní z cirkevných zborov, z ktorých sa v r. 2009 budú vysielať rozhlasové či televízne prenosy (prehľad pozri tu), generálny biskup Miloš Klátik a prednášajúci. Stretnutie sa začalo modlitbou brata...

 

Edita Škodová | 22.1.2009

viac

Pastorálne návštevy cirkevných zborov

Na prelome rokov generálny biskup uskutočnil pastorálne návštevy vo viacerých cirkevných zboroch. Okrem už spomínaného Limbachu, kde na 1. sviatok vianočný poslúžil kázňou slova Božieho za prítomnosti prezidenta Ivana Gašparoviča, bol prítomný aj na službách Božích v Bernolákove, Bratislave-Dúbravke, Prievoze, Dunajskej Lužnej, Lubine a Zemianskom Podhradí.

 

Edita Škodová | 19.1.2009

viac

Posledná rozlúčka s Milanom Rúfusom

V preplnenom Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave sa v sobotu 17. januára konala posledná rozlúčka so zosnulým básnikom Milanom Rúfusom. Za ECAV na Slovensku sa s ním prišli rozlúčiť generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a viacerí farári a farárky. Na obrade sa zúčastnili aj prezident Ivan Gašparovič, podpredseda vlády Dušan Čaplovič, minister kultúry Marek Maďarič a ďalší predstavitelia politického, kultúrneho a spoločenského života.

 

Edita Škodová | 19.1.2009

viac

Oslavy Dňa vzniku republiky

V historickej budove Národnej rady SR v Bratislave sa 8. januára 2009 konal slávnostný ceremoniál udelenia štátnych vyznamenaní SR pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku republiky a následne slávnostná recepcia ku Dňu vzniku republiky. Na oboch podujatiach sa zúčastnili aj vrcholní predstavitelia našej cirkvi. Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastnil i na slávnosti „Dovidenia, koruna; vitaj, euro“.

 

Edita Škodová | 13.1.2009

viac

Prijatie v prezidentskom paláci

Na tradičné novoročné stretnutie pozval predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v SR prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou Silviou. Za ECAV na Slovensku boli pozvaní generálny biskup Miloš Klátik, biskup ZD ECAV Milan Krivda a biskup VD ECAV Slavomír Sabol.

 

Edita Škodová | 13.1.2009

viac

Biskup a prezident na 1. slávnosti vianočnej v Limbachu

Na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2008 budú v Limbachu dlho spomínať. Svojou prítomnosťou ich chrám Boží poctili prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 12.1.2009

viac

Zo zasadnutia Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi

Dňa 24. 11. 2008 v Bratislave zasadala Komisia pre zjednodušenie štruktúry cirkvi, aby vyhodnotila I. etapu diskusie k tejto téme, ktorá od januára prebiehala v našej cirkvi. Hlavná téma I. etapy diskusie bolo postavenie cirkevných zborov a seniorátov v štruktúre ECAV.

 

Dušan Vagaský, člen Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV  | 11.1.2009

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva v Prešove

Dňa 5. decembra 2008 zasadalo v Prešove posledný raz v roku 2008 Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. V programe rokovania malo viacero dôležitých bodov; jedným z nich aj právna úprava vykonávania duchovenskej služby v ECAV na Slovensku.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 11.1.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart