Sviatok Cyrila a Metoda na Devíne

Na oslavách príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda (pozri tu) na Veľkú Moravu na Devíne 5. 7. 2009 sa zúčastnil prezident SR Ivan Gašparovič, predseda vlády Robert Fico a ďalší predstavitelia. ZA ECAV na Slovensku bol pozvaný generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 7.7.2009

viac

V Dačovom Lome si pripomenuli bratov Slávikovcov

Na pozvanie CZ ECAV Dačov Lom brat generálny biskup Miloš Klátik poslúžil kázňou slova Božieho na slávnostných službách Božích 21. 6. 2009 pri príležitosti 150. výročia narodenia Juraja Slávika a 75. výročia úmrtia Jána Slávika (pozri rubriku Významné osobnosti).

 

Edita Škodová | 24.6.2009

viac

Z druhého dňa rokovania SYNODY 2009

Synoda ECAV na Slovensku pokračovala v rokovaní 20. júna 2009. Na programe boli legislatívne otázky, a to rokovanie o návrhoch zmien v Ústave ECAV na Slovensku a ďalších cirkevných zákonoch, voľby cirkevných funkcionárov a prijímanie uznesení Synody 2009.

 

Edita Škodová | 22.6.2009

viac

Z prvého dňa SYNODY ECAV 2009

Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa začala v piatok 19. júna 2009 slávnostnými otváracími službami Božími v Evanjelickom chráme Božom v Kokave nad Rimavicou, kde kázňou slova Božieho poslúžil jeden z hostí Synody – brat biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku Geza Erniša.

 

Edita Škodová | 19.6.2009

viac

Vrcholní predstavitelia diskutovali o reštrukturalizácii cirkvi

Konferencia vedúcich predstaviteľov ECAV k reštrukturalizácii a financovaniu cirkvi s medzinárodnou účasťou sa uskutočnila 6. júna 2009 v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Zasadnutie organizovali GBÚ ECAV na Slovensku, Komisia pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku a Komisia pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV na Slovensku.

 

-mk- | 18.6.2009

viac

Vyjdú vzácne archívne dokumenty zo Žilinskej synody

Na GBÚ sa 16. júna 2009 stretli zástupcovia ECAV na Slovensku a Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine, aby prerokovali vydanie archívnych dokumentov zo Žilinskej synody, ktoré by mali vyjsť v budúcom roku k 400. výročiu jej konania (pozri rubrika Žilinská synoda 1610).

 

Edita Škodová | 18.6.2009

viac

Projekt DONAU(FRIEDENS)WELLE

V dňoch 27. − 28. 5. 2009 navštívila GBÚ ECAV na Slovensku referentka pre ekuménu, partnerstvá a misiu z Evanjelickej krajinskej cirkvi v Bavorsku Claudia Dunckern, aby oboznámila generálneho biskupa a tajomníčku pre zahraničie s projektom DONAU(FRIEDENS)WELLE – DUNAJSKÁ VLNA MIERU, ktorý je vo svojej záverečnej fáze (pozri aj správu z 5. 2. 2009).

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 18.6.2009

viac

Pfarrkonvent z Ulmu na návšteve v Bratislave

16. júna 2009 sme na GBÚ privítali delegáciu seniorálnej pastorálnej konferencie (Pfarrkonvent) z Ulmu – 30-člennú skupinu evanjelických farárov z Württemberskej cirkvi, ktorých viedol brat farár Rolf Engelhardt.

 

Edita Škodová | 17.6.2009

viac

Prvé služby Božie v novej modlitebni

Pracovníci Generálneho biskupského úradu v Bratislave sa v stredu 10. júna 2009 zišli na prvej pobožnosti v novej modlitebni, ktorá bola zriadená v upravených suterénnych priestoroch GBÚ a slávnostne posvätená 9. júna 2009 (pozri tu 12. 6.).

 

-eš- | 17.6.2009

viac

Inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky

15. júna 2009 sa uskutočnila inaugurácia prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Na slávnostnej ekumenickej pobožnosti Te Deum sa k nemu okrem bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského prihovoril aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Z textov Písma svätého čítala sestra Marta Stašiniaková a brat Pavel Strhár.

 

Edita Škodová | 17.6.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart