DonauFriedensWelle už od septembra

V dňoch 25. – 26. januára 2010 sa v Mníchove uskutočnilo ďalšie stretnutie prípravného tímu zástupcov evanjelických cirkví, ktoré spolupracujú na príprave projektu DonauFriedensWelle – Dunajská vlna mieru, ktorý sa začne v septembri 2010 v Ulme a na Slovensko dorazí v marci 2011.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 1.2.2010

viac

BSK chce nadviazať aj na tradície evanjelického školstva

Obojstranný záujem na spolupráci v rámci BSK v oblasti školstva, kultúry a sociálnych vecí prejavili na spoločnom stretnutí 26. 1. 2010 župan BSK Pavol Frešo a generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Húska | 28.1.2010

viac

Tlačovka k Roku kresťanskej kultúry 2010

Na tlačovej besede 26. 1. 2010 projekt Roka kresťanskej kultúry 2010 (RKK) predstavili zástupcovia Konferencie katolíckych biskupov Slovenska (KBS) a Ekumenickej rady cirkví (ERC) v SR, ktoré ho vyhlásili za podpory Ministerstva kultúry (MK) SR. Inštitucionálny garantom RKK je Národné osvetové centrum (NOC).

 

TASR, -eš- | 28.1.2010

viac

Čestné občianstvo Žiliny F. F. Ruppeldtovi

Mesto Žilina udelilo čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam biskupovi Fedorovi Fridrichovi Ruppeldtovi za celoživotný prínos v oblasti ekumenického a mierového hnutia na Slovensku a rozsiahlu publicistickú, prekladateľskú a osvetovú činnosť.

 

-eš- | 28.1.2010

viac

Novoročný obed u premiéra SR

25. 1. 2010 sa na Úrade vlády SR v Bratislave predseda vlády SR Robert Fico stretol na slávnostnom obede s predstaviteľmi cirkví a náboženských obcí registrovanými v SR. Na stretnutí boli prítomní aj členovia Zboru biskupov ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 27.1.2010

viac

Generálny biskup rokoval s MLB a GAW

Generálny biskup Miloš Klátik sa v dňoch 18. a 19. januára 2010 zúčastnil na výročnom zasadnutí zástupcov spolku Gustav-Adolf-Werk v Bad Herrenalbe. V Erlangene 20. januára rokoval s Dr. R.Stahlom, generálnym tajomníkom MLB.

 

P. A. | 27.1.2010

viac

Pripravuje sa stretnutie v Drážďanoch

V dňoch 21. – 22. januára 2010 sa generálny biskup Miloš Klátik spolu s riaditeľom GBÚ Dušanom Vagaským zúčastnili na zasadnutí medzinárodnej prípravnej skupiny Stretnutia kresťanov Drážďany 2011.

 

P. A. | 27.1.2010

viac

Slávnosť inštalácie v Piešťanoch

Pre CZ Piešťany a dcérocirkev Nová Lehota bol 17. január 2010 zvlášť významný a požehnaný. Branislava Dolinského za zborového farára inštaloval senior Mgr. Boris Mišina a kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Matej Tóth, kronikár CZ  | 21.1.2010

viac

V Bratislave majú KROK

15. 1. 2010 na Panenskej 25 v Bratislave otvorili priestory Centra ED pre deti a mládež KROK. Na slávnostnom otvorení boli aj generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálny biskup Milan Krivda.

 

Edita Škodová | 21.1.2010

viac

Novoročné prijatie u pána prezidenta

Generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a dištriktuálny biskup Milan Krivda sa na pozvanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča zúčastnili na tradičnom novoročnom prijatí prezidentom SR.

 

Edita Škodová | 13.1.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart