Spoločné zasadnutie dvoch komisií

Na GBÚ v Bratislave sa konalo dňa 16. 2. 2010 spoločné zasadnutie dvoch komisií - Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku a Komisie pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 23.2.2010

viac

Na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene

Veliteľstvo vzdušných síl OS SR vo Zvolene 12. 2. 2010 navštívil generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. M. Klátik, PhD. Na tejto „misii“, ktorej hlavným cieľom bola prednáška na tému sociálnej tolerancie, intolerancie a xenofóbie, ho sprevádzal generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR plk. J. Balocký.

 

Ján Ondrejčin | 18.2.2010

viac

Rokovanie s predsedom vlády

18. februára 2010 sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu vlády R. Fica s predstaviteľmi ECAV na Slovensku. Stretnutie sa uskutočnilo na základe ich dohovoru na prijatí predstaviteľov cirkví premiérom 25. 1. 2010.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 18.2.2010

viac

Zasadala heraldická komisia ECAV

Uznesením Generálneho presbyterstva 63/4-2009 zo dňa 2. 10. 2009 bol schválený erb Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a bola zriadená komisia, ktorá dostala úlohu spracovať výtvarné prevedenie symbolov ECAV na Slovensku a pripraviť podklady na ich právnu kodifikáciu a ochranu.

 

D. Vagaský | 17.2.2010

viac

Ďalšie stretnutie s ústavnými činiteľmi

Tradičné stretnutie našich ústavných činiteľov a predstaviteľov ECAV na Slovensku, ktoré sa zvykne konať na začiatku kalendárneho roka, sa uskutočnilo 9. februára v Bratislave.

 

-eš- | 15.2.2010

viac

Nové námestie v Žiline

Pri príležitosti osláv 400. výročia Žilinskej synody by malo v Žiline pribudnúť námestie na jej počesť. Malo by sa volať Námestie Žilinskej synody. Hovorí o tom návrh všeobecno-záväzného nariadenia na webovej stránke mesta.

 

Dušan Vagaský | 12.2.2010

viac

K prenosom zo služieb Božích v r. 2010

Na GBÚ v Bratislave sa 8. februára 2010 na seminári venovanom prenosom zo služieb Božích v rozhlase a televízii stretli farári a farárky z cirkevných zborov, z ktorých sa tieto prenosy uskutočnia v r. 2010. Pôjde o 8 prenosov v STV a 15 prenosov v SRo.

 

-eš- | 12.2.2010

viac

Prenasledovanie ECAV v rokoch 1948 – 1989

Konfederácia politických väzňov Slovenska a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra usporiadali celoslovenské spomienkové stretnutie na tému Prenasledovanie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v rokoch 1948 – 1989, ktoré konalo v sobotu 6. februára 2010 v Modre.

 

Peter Sandtner, KPVS | 11.2.2010

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva 1-2010

Po prvý raz v tomto roku zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP) 5. februára 2010 v Prešove. Po úvodnej pobožnosti, ktorú vykonal brat dištriktuálny biskup VD ECAV na Slovensku S. Sabol, sa začala pracovná časť rokovania GP, a to schválením zápisníc z minulých zasadnutí GP.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 9.2.2010

viac

Inštalácia predstaviteľov GAW v Lipsku

V piatok 29. 1. 2010 sa v Lipsku konali slávnostné služby Božie, na ktorých inštalovali Enno Haaksa, nového generálneho tajomníka spolku GAW. Generálny biskup Miloš Klátik spoluliturgoval pri Večeri Pánovej.

 

Edita Škodová | 5.2.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart