Generálny biskup u výsadkárov v Žiline

Na 5. pluk špeciálneho určenia (5. PSU) v Žiline zavítal 15. 4. 2010 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik v sprievode generálneho duchovného EPS v OS SR a OZ SR plk. Ing. Mgr. Jaroslava Balockého ho prijal zástupca veliteľa pplk. Ing. Milan Salaj.

 

Ján Ondrejčin | 19.4.2010

viac

Aj Milan Hodža má poštovú známku

V sobotu 17. 4. 2010 sa v Sučanoch konala slávnostná inaugurácia poštovej známky venovanej M. Hodžovi. Na slávnosti vystúpil s príhovorom aj podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny D. Čaplovič. Za ECAV na Slovensku sa na slávnosti zúčastnila tajomníčka pre mediálnu komunikáciu E. Škodová a zboroví farári E. a J. Oslíkovci.

 

Edita Škodová | 19.4.2010

viac

Energetický manažment v ECAV

V piatok 9. 4. 2010 sa konalo školenie energetického manažmentu na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene. Prednášali brat Eberhard Müller, zástupca Diakonie vo Württembersku, Jens Lattke, zástupca z partnerskej cirkvi v strednom Nemecku, a Markus Homburg, odborník v oblasti solárnych zariadení.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 12.4.2010

viac

Posledná rozlúčka so sestrou farárkou Petrou Rollerovou

V Ulme sa 7. apríla 2010 konala posledná rozlúčka so sestrou farárkou Petrou Rollerovou, na ktorej sa zúčastnili aj generálny biskup Miloš Klátik s manželkou Oľgou a predseda Združenia evanjelických duchovných Jaroslav Matys.

 

 | 8.4.2010

viac

Veľkonočná nedeľa v Senci

Na 1. slávnosť veľkonočnú televízia TA 3 odvysielala služby Božie z Ev. a. v. kostola v Senci. Zúčastnil sa na nich pán prezident SR Ivan Gašparovič; kázal brat generálny biskup Miloš Klátik. Liturgoval domáci brat farár Tibor Jančík a piesňami poslúžil zborový spevokol.

 

Edita Škodová | 7.4.2010

viac

2. slávnosť veľkonočná vo Vrbovom

Na 2. slávnosť veľkonočnú, 5. marca 2010, navštívil Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD., s manželkou Oľgou Klátikovou.

 

Miroslav Jäger, zborový farár | 7.4.2010

viac

Pôstna pobožnosť GBÚ a ED ECAV

V Tichom týždni sa v stredu 31. 3. 2010 o 14.00 hod. na pôstnych službách Božích stretli pracovníci GBÚ spoločne s pracovníkmi Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 6.4.2010

viac

Veľký piatok vo Veľkom kostole

Vo Veľkom ev. kostole v Bratislave na veľkopiatkových službách Božích privítali pána podpredsedu vlády D. Čaploviča; kázal generálny biskup M. Klátik. Veľkopiatkové SB z Ev. kostola v Košiciach odvysielala STV 2; kázal dištriktuálny biskup S. Sabol; Slovenský rozhlas priniesol pašiové SB zo Slovenskej Vsi; kázala zborová farárka Ľ. Sobanská. Na 1. slávnosť veľkonočnú TA 3 odvysiela SB z Ev. kostola v Senci; účasť prisľúbil pán prezident SR I. Gašparovič; kázať bude generálny biskup M. Klátik.

 

Edita Škodová | 2.4.2010

viac

Rokovanie s generálnym riaditeľom STV

Na žiadosť generálneho biskupa Miloša Klátika sa 31. 3. 2010 v STV uskutočnilo jeho stretnutie s generálnym riaditeľom STV Štefanom Nižňanským. Na rokovaní sa zúčastnil aj programový riaditeľ STV Roman Lipták a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 31.3.2010

viac

Návšteva v Českobratskej cirkvi evanjelickej

Na pozvanie Synodnej rady a Ústrednej cirkevnej kancelárie Českobratskej cirkvi evanjelickej bolo 26. marca 2010 na pracovnej návšteve ČCE 17 pracovníkov GBÚ ECAV na Slovensku pod vedením generálneho biskup M. Klátika a riaditeľa GBÚ D. Vagaského.

 

Edita Škodová | 29.3.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart