Nášteva z Farárskeho spolku Württemberg

V dňoch 24. 10. – 1. 11. 2009 navštívila našu cirkev skupina bratov farárov a sesier farárok z Farárskeho spolku Ev. krajinskej cirkvi vo Württembersku pod vedením svojho predsedu Christiana Buchholza.

 

Edita Škodová | 6.11.2009

viac

Putovný pohár získali Hronsečania

30. 10. 2009 sa v priestoroch Liptov arény v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo prvé celoslovenské kolo futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Zúčastnili sa ho víťazi a „strieborní“ z dištriktuálnych kôl.

 

Š. Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu | 5.11.2009

viac

Biskupi sa stretli s kaplánmi

Vo štvrtok 29. 10. 2009 sa na GBÚ uskutočnilo stretnutie kaplánov Západného dištriktu ECAV na Slovensku s dištriktuálnym biskupom ZD M. Krivdom, na ktorom sa zúčastnil i generálny biskup M. Klátik.

 

Daniel Baláž, zborový kaplán Stará Turá | 3.11.2009

viac

Výjazdové zasadnutie ČCE v Bratislave

27. 10. 2009 sa na GBÚ v Bratislave konalo výjazdové zasadnutie Synodnej rady Českobratskej cirkvi evanjelickej. Hostí z partnerskej cirkvi privítal generálny biskup M. Klátik a riaditeľ GBÚ D. Vagaský.

 

Edita Škodová | 29.10.2009

viac

Generálna synoda VELKD v Ulme

11. generálna synoda Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (VELKD) sa v dňoch 22. – 24. 10. a 28. 10. 2009 zišla v Ulme na 2. zasadnutí. Za ECAV na Slovensku sa na nej zúčastnil generálny biskup M. Klátik.

 

Edita Škodová | 29.10.2009

viac

Na návšteve rakúskeho veľvyslanectva

Generálny biskup Miloš Klátik sa 27. októbra 2009 na pozvanie rakúskeho veľvyslanectva zúčastnil na recepcii pri príležitosti rakúskeho štátneho sviatku. Pri tejto príležitosti sa stretol s veľvyslancom Rakúskej republiky v Slovenskej republike Dr. Helmutom Wesselym.

 

-eš- | 28.10.2009

viac

Praha: „... 1989 ... Exodus ... 2009...“

K 20. výročiu pádu totalitných režimov v Európe usporiadala Českobratská cirkev evanjelická od 14. 10. do 18. 10. 2009 podujatie „... 1989 ... Exodus ... 2009...“. ECAV na Slovensku zastupovali generálny biskup M. Klátik a brat D. Midriak.

 

Edita Škodová | 22.10.2009

viac

Cirkvi za spravodlivosť a pokoj vo svete

V dňoch 19. až 20. 10. 2009 sa neďaleko Nového Sadu v Srbsku konala konferencia „Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú“ (Ž 85, 11), na ktorej ECAV na Slovensku zastupoval brat biskup ZD Milan Krivda.

 

-eš- | 22.10.2009

viac

Zasadalo generálne presbyterstvo.

Po prázdninovej prestávke sa 2. októbra 2009 v Bratislave znovu zišlo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom štvrtom riadnom zasadnutí v tomto roku. Po uverejnení v EPST č. 41 prinášame viac informácií.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 19.10.2009

viac

150. výročie v Horných Plachtinciach

2. októbrovú nedeľu si CZ Stredné Plachtince (NOS) pripomínal 150. výročie od postavenia a posvätenia chrámu Božieho vo filiálke Horné Plachtince. Pri tejto príležitosti medzi nás zavítal brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou.

 

Slávka Ďurišová | 19.10.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart