Z prvého dňa SYNODY ECAV 2009

Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa začala v piatok 19. júna 2009 slávnostnými otváracími službami Božími v Evanjelickom chráme Božom v Kokave nad Rimavicou, kde kázňou slova Božieho poslúžil jeden z hostí Synody – brat biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku Geza Erniša.

 

Edita Škodová | 19.6.2009

viac

Vrcholní predstavitelia diskutovali o reštrukturalizácii cirkvi

Konferencia vedúcich predstaviteľov ECAV k reštrukturalizácii a financovaniu cirkvi s medzinárodnou účasťou sa uskutočnila 6. júna 2009 v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Zasadnutie organizovali GBÚ ECAV na Slovensku, Komisia pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku a Komisia pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV na Slovensku.

 

-mk- | 18.6.2009

viac

Vyjdú vzácne archívne dokumenty zo Žilinskej synody

Na GBÚ sa 16. júna 2009 stretli zástupcovia ECAV na Slovensku a Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine, aby prerokovali vydanie archívnych dokumentov zo Žilinskej synody, ktoré by mali vyjsť v budúcom roku k 400. výročiu jej konania (pozri rubrika Žilinská synoda 1610).

 

Edita Škodová | 18.6.2009

viac

Projekt DONAU(FRIEDENS)WELLE

V dňoch 27. − 28. 5. 2009 navštívila GBÚ ECAV na Slovensku referentka pre ekuménu, partnerstvá a misiu z Evanjelickej krajinskej cirkvi v Bavorsku Claudia Dunckern, aby oboznámila generálneho biskupa a tajomníčku pre zahraničie s projektom DONAU(FRIEDENS)WELLE – DUNAJSKÁ VLNA MIERU, ktorý je vo svojej záverečnej fáze (pozri aj správu z 5. 2. 2009).

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 18.6.2009

viac

Pfarrkonvent z Ulmu na návšteve v Bratislave

16. júna 2009 sme na GBÚ privítali delegáciu seniorálnej pastorálnej konferencie (Pfarrkonvent) z Ulmu – 30-člennú skupinu evanjelických farárov z Württemberskej cirkvi, ktorých viedol brat farár Rolf Engelhardt.

 

Edita Škodová | 17.6.2009

viac

Prvé služby Božie v novej modlitebni

Pracovníci Generálneho biskupského úradu v Bratislave sa v stredu 10. júna 2009 zišli na prvej pobožnosti v novej modlitebni, ktorá bola zriadená v upravených suterénnych priestoroch GBÚ a slávnostne posvätená 9. júna 2009 (pozri tu 12. 6.).

 

-eš- | 17.6.2009

viac

Inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky

15. júna 2009 sa uskutočnila inaugurácia prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Na slávnostnej ekumenickej pobožnosti Te Deum sa k nemu okrem bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského prihovoril aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Z textov Písma svätého čítala sestra Marta Stašiniaková a brat Pavel Strhár.

 

Edita Škodová | 17.6.2009

viac

Ev. služby Božie k 400. výročiu založenia Kráľovej

7. júna 2009 na sviatok Sv. Trojice sa Modre-Kráľovej konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 400. výročia založenia obce, na ktorých kázal Božie slovo generálny biskup Miloš Klátik. Liturgovali zborová farárka Sidonia Horňanová a Oľga Klátiková za prítomnosti vzácnych hostí z Nemecka.

 

Edita Škodová | 15.6.2009

viac

Slávnostná posviacka novej modliebne na GBÚ

V utorok 9. júna 2009 sme na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave mali milú slávnosť: uskutočnilo sa slávnostné posvätenie modlitebne, zriadenej v suteréne biskupského úradu prispôsobením jednej zo zasadačiek. Slávnosť sa konala za prítomnosti Zboru biskupov ECAV, sestry farárky Oľgy Klátikovej, členov delegácie z Partnerhilfe z Evanjelickej cirkvi v Nemecku a pracovníkov GBÚ.

 

Edita Škodová | 12.6.2009

viac

Zasadnutie komisie Partnerhilfe

Tohto roku sa členovia komisie Partnerhilfe po prvýkrát stretli sa pracovnej porade na Slovensku. Rokovanie komisie prebiehalo od 7. do 9. 6. 2009 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave, pričom delegácia navštívila aj CZ v Modre-Kráľovej a EBF UK.

 

Hana Peničková, zborová farárka CZ Šahy | 12.6.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart