70 rokov CZ v Poprade-Veľkej

V CZ ECAV Poprad-Veľká si 20. júna 2010 pripomenuli 70. výročie založenia svojho cirkevného zboru. Kázňou na slávostných službách Božích poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik a zhromaždenie pozdravil aj brat generálny dozorca Pavel Delinga.

 

-eš- | 24.6.2010

viac

GP schválilo oferu pre obete povodní

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP), ktoré bolo zvolané na 4. júna 2010 do Zvolena, sa začalo úvodnou pobožnosťou, ktorou poslúžili brat Daniel Midriak, a modlitbou brata Jána Brozmana.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 22.6.2010

viac

Rok Leonarda Stöckela v Bardejove

Slávnostné služby Božie v Ev. kostole v Bardejove v nedeľu 13. júna 2010 odštartovali hlavnú časť podujatí pripravených v rámci Roka Leonarda Stöckela za prítomnosti generálneho biskupa M. Klátika a biskupa VD S. Sabola.

 

Ján Velebír, zborový farár | 22.6.2010

viac

Na návšteve Arménskej apoštolskej cirkvi

Začiatkom mája 2010 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na pracovnej ceste v Arménsku, kde ho prijali predstavitelia Arménskej apoštolskej cirkvi a navštívil najvýznamnejšie chrámy a pamätné miesta späté s históriou kresťanstva v Arménsku i s dejinami arménskeho národa.

 

Edita Škodová | 11.6.2010

viac

Posviacka obnoveného chrámu v Bátovciach

V nedeľu Svätej Trojice, 30. mája 2010, sa v Bátovciach konala slávnostná posviacka generálne opraveného exteriéru evanjelického chrámu Božieho. Obnovený chrám posvätil a slovo Božie v ňom kázal generálny biskup Miloš Klátik. Zhromaždeniu sa prihovoril aj generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Zorica Horáková, zborová farárka | 11.6.2010

viac

Uvedenie nového arcibiskupa vo Fínsku

V katedrále v Turku (Fínsko) sa 6. júna 2010 konala slávnosť uvedenia nového arcibiskupa Evanjelickej cirkvi vo Fínsku Kariho Mäkinena. Na tejto slávnosti sa zúčastnil a nového biskupa pozdravil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová  | 11.6.2010

viac

Luteránska ekleziológia v Münsteri

Začiatkom júna sa v nemeckom Münsteri konal seminár na tému „Luteránska ekleziológia – jedna svätá, katolícka a apoštolská cirkev“. Svojou prednáškou na tému „Apoštolicita cirkvi“ prispel generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 11.6.2010

viac

Rozlúčili sme sa s emeritným biskupom ThDr. Jánom Antalom

V Ev. kostole v Rastislaviciach sa 8. 6. 2010 konala pohrebná rozlúčka so zosnulým emeritným biskupom J. Antalom. Pohrebnú kázeň mal biskup ZD M. Krivda, odobierku brat senior DNS I. Eľko. Za ECAV sa s emer. biskupom J. Antalom rozlúčil brat generálny dozorca P. Delinga a mŕtve telo nad hrobom prežehnal generálny biskup M. Klátik.

 

Edita Škodová | 11.6.2010

viac

Klára Tarr na návšteve v Bratislave

1. júna 2010 navštívila Generálny biskupský úrad sestra vedúca zahraničného a ekumenického oddelenia z Maďarskej evanjelickej cirkvi Klára Tarr. Stretla sa s bratom riaditeľom GBÚ D. Vagaským a sestrou tajomníčkou M. Kmeťovou.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 2.6.2010

viac

Z návštevy v Rim. Brezove a Rim. Bani

CZ ECAV Rimavské Brezovo bol znovu úspešný pri predkladaní a schválení projektov v programe „Obnovme si svoj dom“ 2009/2010, ktorý vyhlasuje MK SR. Realizované aj plánované práce predstavili gen. biskupovi M. Klátikovi 25. 5. 2010.

 

Janka Miháliková, Rimavské Brezovo | 27.5.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart