Duchovné cvičenia vo Švédsku – Zo švédskeho zápisníka 1, 2

Na duchovných cvičeniach v Åh stiftsgård, stredisku švédskej evanjelickej cirkvi v dištrikte Göteborg, sa v dňoch 7. – 14. júna 2009 zúčastnilo 26 ordinovaných a 5 neordinovaných členov našej cirkvi. Nižšie prinášame zajímavé postrehy Martina Šefranka.

 

Martin Šefranko | 16.7.2009

viac

Hostia z Neuenbürgu-Württembergu na GBÚ

Stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s 35-člennou skupinov farárov z Neuenbürgu-Württembergu na čele s Ulrichom Hirschom, vedúcim predstaviteľom GAW Württemberg, sa konalo 14. 7. 2009 na GBÚ.

 

-eš- | 15.7.2009

viac

Valné zhromaždenie KEK zasadá v Lyone

Generálny biskup ECAV na Slovensko Miloš Klátik 14. 7. 2009 odcestoval do Lyonu na 13. valné zhromaždenie KEK - Konferencie európskych cirkví. Sprevádza ho Ján Ruman, zborový farár z CZ V. Krtíš.

 

Edita Škodová | 15.7.2009

viac

20 rokov otvorených hraníc

V Šoproni si pripomenuli 20. výročie otvorenia hraníc po páde komunistického režimu. Na slávnostiach sa zúčastnili aj predstavitelia evanjelických cirkví z Maďarska, Rakúska i Bavorska a za ECAV na Slovensku bol prítomný generálny biskup Miloš Klátik.

 

 | 8.7.2009

viac

Sviatok Cyrila a Metoda na Devíne

Na oslavách príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda (pozri tu) na Veľkú Moravu na Devíne 5. 7. 2009 sa zúčastnil prezident SR Ivan Gašparovič, predseda vlády Robert Fico a ďalší predstavitelia. ZA ECAV na Slovensku bol pozvaný generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 7.7.2009

viac

V Dačovom Lome si pripomenuli bratov Slávikovcov

Na pozvanie CZ ECAV Dačov Lom brat generálny biskup Miloš Klátik poslúžil kázňou slova Božieho na slávnostných službách Božích 21. 6. 2009 pri príležitosti 150. výročia narodenia Juraja Slávika a 75. výročia úmrtia Jána Slávika (pozri rubriku Významné osobnosti).

 

Edita Škodová | 24.6.2009

viac

Z druhého dňa rokovania SYNODY 2009

Synoda ECAV na Slovensku pokračovala v rokovaní 20. júna 2009. Na programe boli legislatívne otázky, a to rokovanie o návrhoch zmien v Ústave ECAV na Slovensku a ďalších cirkevných zákonoch, voľby cirkevných funkcionárov a prijímanie uznesení Synody 2009.

 

Edita Škodová | 22.6.2009

viac

Z prvého dňa SYNODY ECAV 2009

Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa začala v piatok 19. júna 2009 slávnostnými otváracími službami Božími v Evanjelickom chráme Božom v Kokave nad Rimavicou, kde kázňou slova Božieho poslúžil jeden z hostí Synody – brat biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v Slovinsku Geza Erniša.

 

Edita Škodová | 19.6.2009

viac

Vrcholní predstavitelia diskutovali o reštrukturalizácii cirkvi

Konferencia vedúcich predstaviteľov ECAV k reštrukturalizácii a financovaniu cirkvi s medzinárodnou účasťou sa uskutočnila 6. júna 2009 v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Zasadnutie organizovali GBÚ ECAV na Slovensku, Komisia pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku a Komisia pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV na Slovensku.

 

-mk- | 18.6.2009

viac

Vyjdú vzácne archívne dokumenty zo Žilinskej synody

Na GBÚ sa 16. júna 2009 stretli zástupcovia ECAV na Slovensku a Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine, aby prerokovali vydanie archívnych dokumentov zo Žilinskej synody, ktoré by mali vyjsť v budúcom roku k 400. výročiu jej konania (pozri rubrika Žilinská synoda 1610).

 

Edita Škodová | 18.6.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart