Ochrana kultúrneho dedičstva ECAV na Slovensku

Už v školskom roku 2009/2010 (v letnom semestri) študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave absolvujú seminár „Ochrana kultúrneho dedičstva ECAV na Slovensku“, ktorý bol zaradený do učebných osnov EBF UK.

 

Zora Bakošová, Radoslav Hanus  | 25.11.2009

viac

Konferencia ECAV k 20. výročiu pádu totality

20. 11. 2009 sa pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného režimu v Česko-Slovensku uskutočnila v Ružomberku konferencia pod názvom CESTA K SLOBODE, ktorú usporiadala ECAV na Slovensku a ZED v spolupráci s Východným dištriktom, Liptovsko-oravským seniorátom a CZ Ružomberok.

 

Edita Škodová | 24.11.2009

viac

Obnovený chrám Boží v Ábelovej

21. nedeľa po Sv. Trojici, 1. 11. 2009, bola pre CZ Ábelovú pamätným dňom. Na slávnostné služby Božie spojené s posviackou obnoveného chrámu prišli generálny biskup M. Klátik a senior NOS J. Ďuriš.

 

Juraj Holek  | 20.11.2009

viac

15. výročie chrámu Božieho v Petržalke

V Bratislave-Petržalke v dňoch 6. – 8. 11. 2009 usporiadali zborové dni, aby si pripomenuli 15. výročie posvätenia chrámu. Na oslavách sa zúčastňovali aj bývalí petržalskí zboroví farári: generálny biskup Miloš Klátik, ktorý v nedeľu poslúžil i kázňou slova Božieho, a sestra farárka Oľga Klátiková.

 

Edita Škodová | 14.11.2009

viac

Posviacka nového kostola v Michalovciach

Po dvanástich namáhavých rokoch práce, obetí a modlitieb dňa 25. októbra 2009, v 20. nedeľu po Sv. Trojici, brat generálny biskup Miloš Klátik posvätil nový kostol v Michalovciach.

 

Ján Meňky, zborový farár | 13.11.2009

viac

MLB podporil projekt práce s Rómami.

Začiatkom novembra 2009 sa v Prahe konalo výročné zhromaždenie Rady a Spolku Martin-Luther-Bund (MLB). Spolok Martina Luthera ECAV na Slovensku zastupoval jeho predseda O. Peťkovský a pozvaný bol aj biskup ZD M. Krivda.

 

Op-ský | 13.11.2009

viac

Prerokovali vydanie Zbierky CPP

9. novembra 2009 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo prvé zasadnutie pracovnej skupiny na prípravu a vydanie Zbierky cirkevnoprávnych predpisov (CPP).

 

Edita Škodová | 10.11.2009

viac

Nemecký veľvyslanec navštívil GBÚ

3. novembra 2009 sme na GBÚ v Bratislave privítali vzácnu návštevu – nového veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike pána Dr. Axela Hartmanna.

 

Edita Škodová | 9.11.2009

viac

Evanjelici v Haliči majú svoj chrám Boží

V sobotu 31. 10. 2009 v deň Pamiatky reformácie sa konala posviacka obnoveného kostola v Haliči – filiálke CZ Mašková (NOS). Posviacku chrámu Božieho vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 9.11.2009

viac

Synoda rakúskych evanjelikov v Salzburgu

Generálny biskup Miloš Klátik v dňoch 4. a 5. 11. 2009 zastupoval našu cirkev na zasadnutí Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a helvétskeho vyznania, ktorá sa konala v Salzburgu.

 

-eš- | 9.11.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart