Blahoželanie sestre Márii Harmanovej

Generálny biskup Miloš Klátik a pracovníci Generálneho biskupského úradu zablahoželali 2. 8. 2010 sestre Márii Harmanovej k požehnaným 80. narodeninám.

 

Edita Škodová | 3.8.2010

viac

24. - 25. 7. 2010 - 5. a 6. deň VZ v Stuttgarte

Za nového prezidenta SLZ bol v Stuttgarte zvolený biskup Evanjelickej cirkvi v Jordánsku a Palestíne Munib A. Younan. Do Rady SLZ bol zvolený aj brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 2.8.2010

viac

Prvé zasadnutie novej Rady SLZ

V dňoch 28. – 29. 7. 2010 sa konalo zasadnutie novej Rady SLZ v Stuttgarte, ktorú viedol nový prezident SLZ biskup Dr. Munib A. Younan. Novozvoleným členom Rady SLZ je aj generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 2.8.2010

viac

Miloš Klátik rokoval s predstaviteľmi EÚ

Generálny biskup M. Klátik sa 19. 7. 2010 na pozvanie predsedu Európskej komisie J. M. Barrosa zúčastnil v Bruseli na výročnom stretnutí predstaviteľov európskych cirkví s vrcholnými predstaviteľmi Európskej únie.

 

Edita Škodová | 20.7.2010

viac

Pohrebná rozlúčka s Jozefom Farkašom

Na poslednej ceste v tejto časnosti sme 15. júla 2010 odprevadili dlhoročného kantora CZ ECAV Bratislava brata Jozefa Farkaša. V Ev. a. v. kostole na Legionárskej ul. sa s ním rozlúčili členovia a farári CZ, zborový spevokol, ako aj dekan EBF UK O. Prostredník a generálny biskup M. Klátik.

 

Edita Škodová | 17.7.2010

viac

Konferencia o kresťansko-židovských vzťahoch

V dňoch 10. – 13. júna 2010 sa v Budapešti konala výročná konferencia komisie Svetového luteránskeho zväzu pre skúmanie kresťansko-židovských vzťahov v Európe (Lutherische Europäische Komission Kirche und Judentum, LEKKJ). Našu cirkev na konferencii zastupoval prof. Juraj Bándy.

 

Juraj Bándy | 16.7.2010

viac

Posviacka obnoveného kostola v Lukovištiach

Slávnosť posviacky obnoveného chrámu Božieho v Lukovištiach sa uskutočnila 27. júna 2010 za účasti brata generálneho biskupa Miloša Klátika, brata seniora Rimavského seniorátu Dušana Germana a brata administrátora cirkevného zboru Martina Rieckeho.

 

Martin Riecky, zborový farár | 9.7.2010

viac

Posvätenie základného kameňa v Hainburgu

Posvätením základného kameňa 18. júna 2010 sa začala stavba nového evanjelického kostola v Hainburgu. Na slávnosti prehovoril aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 7.7.2010

viac

Stretnutie evanjelikov na Branči 2010

Evanjelici ZD ECAV na Slovensku sa 5. júla na sviatok vierozvestcov Konštantína a Metoda tradične stretávajú na hrade Branč. Podujatie pripravuje ZD ECAV v spolupráci s CZ ECAV Sobotište a bratom farárom Ľubomírom Batkom. V tomto roku sa na Branči kázal brat biskup Samuel Vrbovský zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Edita Škodová | 5.7.2010

viac

V Bytči s I. Radičovou a J. Blanárom

Oslavy 400. výročia Žilinskej synody, ktoré sa začali 29. 6. 2010 teologickou vedecko-historickou konferenciou v Žiline a pokračovali II. evanjelickými cirkevnými dňami tiež v Žiline, sa v nedeľu 4. 7. 2010 preniesli do Bytče - mesta spätého so životom J. Turzu a E. Lániho. V Sobášnom paláci J. Turzu sa okrem služieb Božích konala aj spomienková slávnosť, ktorá sa podľa programu pôvodne mala uskutočniť v terajšom rímskokatolíckom kostole.

 

Edita Škodová | 4.7.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart