Chrám Boží v Ľuboreči má 700 rokov

V CZ ECAV Ľuboreč sa 24. 10. 2010 konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 700. výročia posvätenia chrámu Božieho. Zároveň sa uskutočnila posviacka opraveného oltáru a rekonštruovaných vzácnych fresiek z konca 14. storočia, ktorú vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 5.11.2010

viac

Návšteva z Bavorska na GBÚ ECAV

Dňa 3. 11. 2010 navštívila Generálny biskupský úrad skupina učiteľov, učiteľov náboženstva a farárov, ako aj farárok z Bavorska pod vedením Dr. Johannesa Ammona. Prijal ich brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 5.11.2010

viac

Blíži sa sčítanie obyvateľov 2011

Na GBÚ v Bratislave sa po zasadnutí Predsedníctva ECAV na Slovensku 28. 10. 2010 konalo aj stretnutie predsedníctva cirkvi s predsedami synodálnych výborov a redakčnou radou EPST venované blížiacemu sa sčítaniu obyvateľstva v máji 2011.

 

-eš- | 5.11.2010

viac

Hronsek ocenený cenou Fénix 2009

Vyhlásenie súťaže „Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2009“ sa konalo 28. 10. 2010 vo dvorane Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR za účasti ministra kultúry SR Daniela Krajcera, štátnej tajomníčky MK SR, generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu SR, zástupcu nadácie SPP a ďalších hostí.

 

Anna Jakušová, námestná farárka  | 3.11.2010

viac

UDELENIE CENY LEONARDA STÖCKELA

Na službách Božích na Pamiatku reformácie 31. 10. 2010 v Bardejove si veriaci pripomenuli aj významnú osobnosť ECAV na Slovensku – L. Stöckela. Prvý raz v histórii bola udelená Cena L. Stöckela prvým trom osobnostiam našej cirkvi: doc. ThDr. Ján Grešo, prof. ThDr. Juraj Bándy a doc. ThDr. Andrej Hajduk.

 

Daniela Veselá  | 3.11.2010

viac

Základný kameň Múzea Leonarda Stöckela

Po skončení slávnostných služieb Božích v bardejovskom kostole sa zhromaždenie veriacich na čele s bratmi biskupmi presunulo hore Radničným námestím ku Gründlovskému domu na Rhodyho 1 na slávnosť posviacky základného kameňa Múzea Leonarda Stöckela.

 

Edita Škodová | 3.11.2010

viac

Prvý strom reformácie je zasadený

Po položení základného kameňa Múzea Leonarda Stöckela v Bardejove 31. októbra 2010 sa uskutočnil aj slávnostný akt zasadenia prvého stromu reformácie v rámci našej cirkvi.

 

 | 3.11.2010

viac

Reformačné služby Božie v Bardejove

V Evanjelickom kostole svätého Cyrila a Metoda v Bardejove sa 31. októbra 2010, v deň Pamiatky reformácie, konali slávnostné služby Božie, ktoré boli zároveň vyvrcholením celocirkevných osláv v rámci Roka Leonarda Stöckela.

 

Edita Škodová | 3.11.2010

viac

Slávnosť v Nemcovciach a Šarišskej Porube

CZ ECAV Nemcovce 10. 10. 2010 prežíval milú slávnosť 345. výročia založenia cirkevného zboru, 200. výročia posvätenia chrámu Božieho vo filiálke Šarišská Poruba, ako aj posvätenie novej krstiteľnice, ktoré vykonal generálny biskup M. Klátik.

 

Ján Gdovin, zborový farár | 2.11.2010

viac

Pamiatka reformácie a Pamiatka zosnulých

31. októbra slávime sviatok Pamiatky reformácie. 2. novembra máme v evanjelickom kalendári sviatok Pamiatka zosnulých. Pri príležitosti sviatku Pamiatky reformácie v nedeľu 31. októbra 2010 o 9.00 hod. STV 2 odvysiela slávnostné reformačné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Bardejove. SRo odvysiela reformačné služby Božie z Evanjelického kostola v Trenčíne.

 

-eš- | 29.10.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart