Pastorálna návšteva v Bukovci

13. februára 2011 zavítal na pastorálnu návštevu do cirkevného zboru v Bukovci dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik spolu so svojím otcom – bratom farárom Jánom Klátikom – a synom.

 

Jana Horňáková | 16.2.2011

viac

Generálny biskup na arcibiskupstve v Trnave

Generálny biskup Miloš Klátik navštívil 14. 2. 2011 v sprievode riaditeľa GBÚ arcibiskupský úrad Trnavskej arcidiecézy, aby osobne pozval arcibiskupa Róberta Bezáka do Komárna, kde sa 20. marca bude konať hlavné zhromaždenie Podunajskej vlny mieru.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 15.2.2011

viac

Pastorálna návšteva v Holíči

V 5. nedeľu po Zjavení 6. februára 2011 navštívil brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou - sestrou farárkou Oľgou Klátikovou - Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Holíč.

 

Emília Talábová, nám. farárka | 15.2.2011

viac

Stretnutie s s ústavnými činiteľmi na GBÚ

Tradičné novoročné stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku s ústavnými činiteľmi z radov evanjelikov sa tentoraz konalo vo vynovených priestoroch Generálneho biskupského úradu 9. februára 2011.

 

Edita Škodová | 11.2.2011

viac

Stretnutie s primátorom Lipt. Mikuláša

Primátora Lipt. Mikuláša MUDr. Alexandera Slafkovského prijal generálny biskup M. Klátik 8. 2. 2011 na GBÚ. Na stretnutí bola hlavná ekonómka M. Stašiniaková ako členka Predstavenstva Tranoscia, a. s., a tajomníčka pre školy D. Veselá.

 

Daniela Veselá | 10.2.2011

viac

Dunajský vedomostný klaster

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 8. februára 2011 na GBÚ Ing. Petra Poláčeka, predsedu správnej rady Dunajského vedomostného klastra.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 10.2.2011

viac

O spolupráci cirkví na rokovaní v Olomouci

V zborovom dome Českobratskej cirkvi evanjelickej (ČCE) v Olomouci sa 3. februára 2011 konalo zasadnutie Komitétu členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Českej republice, na ktorom sa ako hosť zúčastnil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 10.2.2011

viac

Generálny biskup v Partizánskej Ľupči

Cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči 30. 1. 2011 navštívil brat generálny biskup Miloš Klátik. Na farskom úrade ho privítal brat farár Ján Molčan a ukázal mu zrekonštruované priestory historickej fary a nádvoria.

 

Ján Molčan, námestný farár | 10.2.2011

viac

Spravodliví medzi národmi 2011

Na pozvanie veľvyslanectva Izraela v SR sa brat generálny biskup Miloš Klátik v nedeľu 2. februára 2011 zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení Spravodliví medzi národmi.

 

Edita Škodová | 9.2.2011

viac

Zo zasadnutia GP 2 - 2011 zo dňa 4. 2. 2011

Druhé tohtoročné zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 4. februára 2011 sa začalo úvodnou pobožnosťou v Evanjelickom a. v. kostole vo Zvolene, ktorú mal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 7.2.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart