Miloš Klátik pozdravil Haralda V.

Generálny biskup Miloš Klátik sa na pozvanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča 26. 10. 2010 zúčastnil na recepcii na počesť nórskeho kráľa Haralda V. a jeho manželky Sonje, ktorí uskutočnili historicky prvú oficiálnu návštevu našej republiky.

 

Edita Škodová | 29.10.2010

viac

Vedecké konferencie venované L. Stöckelovi

V roku 2010 si spomíname aj na Leonarda Stöckela – významnú osobnosť slovenských dejín a evanjelickej cirkvi – humanistického vzdelanca, teológa a pedagóga. Oslavy 500. výročia jeho narodenia a 450. výročia úmrtia vyvrcholili 7. – 8. októbra v Bardejove dvoma vedeckými konferenciami.

 

-eš- | 26.10.2010

viac

II. stretnutie maďarských evanjelikov na Slovensku

Dňa 9. októbra 2010 sa v Šahách konalo 2. stretnutie maďarských evanjelikov na Slovensku. Na podujatie boli pozvaní všetci duchovní a členovia 20 cirkevných zborov, na ktorých území je záujem aj o službu v maďarskom jazyku.

 

Olivér Nagy a Dušan Vagaský  | 26.10.2010

viac

Na návšteve v Budapešti

Návšteva Evanjelickej cirkvi a. v. v Maďarsku – Magyarorszagi Evangélikus Egyház (MEE) – sa uskutočnila 20. októbra 2010 ako recipročná návšteva po návšteve Kláry Tarr, vedúcej zahraničného a ekumenického oddelenia MEE, na GBÚ 1. júna 2010.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 22.10.2010

viac

„Ľuďom chlieb a mier“ na Agrofilme v Nitre

Spolu s bratmi generálnym dozorcom, dozorcom Západného dištriktu a seniorom Dunajsko-nitrianskeho seniorátu sme sa 27. 9. 2010 zúčastnili na slávnostnom otvorení medzinárodného filmového festivalu AGROFILM 2010 v Nitre, kam nás pozval prezident festivalu prof. L. Hetényi a generálny tajomník festivalu V. Synak.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 19.10.2010

viac

Rokovanie u podpredsedu Národnej rady SR

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský 15. 10. 2010 prijal na pôde Národnej rady SR generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, ktorého sprevádzal riaditeľ Generálneho biskupského úradu Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský | 18.10.2010

viac

Generálny biskup prijal Dušana Čaploviča

Na pôde Generálneho biskupského úradu 15. 10. 2010 prijal generálny biskup Miloš Klátik predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Dušana Čaploviča. Na prijatí sa zúčastnil aj riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

D. Vagaský | 18.10.2010

viac

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády

V kaplnke na Úrade vlády SR sa v stredu 13. októbra 2010 po prvý raz v histórii konali evanjelické služby Božie. Liturgovala a kázňou slova Božieho na nich poslúžila sestra farárka Oľga Klátiková.

 

Edita Škodová | 17.10.2010

viac

Posviacka v Nových Zámkoch

V nedeľu 3. 10. 2010 sa v CZ ECAV Nové Zámky konala slávnosť posvätenia generálne opravenej fary. Brat generálny biskup M. Klátik poslúžil zvesťou Božieho slova a odhalil pamätnú tabuľu J. Kálaimu a brat I. Eľko vykonal posviacku fary.

 

Štefan Kiss | 14.10.2010

viac

Posledná rozlúčka s emeritným biskupom ThB. Pavlom Uhorskaiom

V sobotu 9. 10. 2010 sme sa v Evanjelickom a. v. kostole v Tomášovciach rozlúčili s bratom emeritným biskupom ThB. Pavlom Uhorskaiom. Kázal brat generálny biskup Miloš Klátik a životopis a odobierku prečítal brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Jaroslav Ďuriš, senior Novohradského seniorátu | 14.10.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart