Konferencia GEKE v Tutzingu

V dňoch 7. – 9. februára 2011 sa v nemeckom Tutzingu konala konferencia rady GEKE na tému „Je čas žiť a čas zomrieť“. Za ECAV na Slovensku sa na nej zúčastnil brat dištriktuálny biskup Slavomír Sabol.

 

-eš- | 28.2.2011

viac

Rokovanie ECAV a EPS s ministrom obrany

Návštevou Ministerstva obrany Slovenskej republiky 22. februára 2011 zavŕšil generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik sériu návštev v silových rezortoch.

 

Miroslav Táborský, generálny duchovný | 25.2.2011

viac

Primátor Komárna bude nápomocný

18. februára 2011 sa na Mestskom úrade v Komárne stretli primátor Komárna MUDr. Anton Marek a generálny biskup Miloš Klátik, aby prerokovali otázky spolupráce pri príprave ústredného zhromaždenia Podunajskej vlny mieru, ktoré sa bude konať v Komárne 19. a 20. marca 2011.

 

Dušan Vagaský | 21.2.2011

viac

Podunajská vlna mieru v Rakúsku

Vo štvrtok 17. februára 2011 sa vo Viedni konalo hlavné zhromaždenie v rámci rakúskej časti podujatia DonauFriedensWelle. Zúčastnil sa na ňom aj brat generálny biskup M. Klátik, aby prevzal symbolické veslo.

 

Edita Škodová | 18.2.2011

viac

Pastorálna návšteva v Bukovci

13. februára 2011 zavítal na pastorálnu návštevu do cirkevného zboru v Bukovci dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik spolu so svojím otcom – bratom farárom Jánom Klátikom – a synom.

 

Jana Horňáková | 16.2.2011

viac

Generálny biskup na arcibiskupstve v Trnave

Generálny biskup Miloš Klátik navštívil 14. 2. 2011 v sprievode riaditeľa GBÚ arcibiskupský úrad Trnavskej arcidiecézy, aby osobne pozval arcibiskupa Róberta Bezáka do Komárna, kde sa 20. marca bude konať hlavné zhromaždenie Podunajskej vlny mieru.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 15.2.2011

viac

Pastorálna návšteva v Holíči

V 5. nedeľu po Zjavení 6. februára 2011 navštívil brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou - sestrou farárkou Oľgou Klátikovou - Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Holíč.

 

Emília Talábová, nám. farárka | 15.2.2011

viac

Stretnutie s s ústavnými činiteľmi na GBÚ

Tradičné novoročné stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku s ústavnými činiteľmi z radov evanjelikov sa tentoraz konalo vo vynovených priestoroch Generálneho biskupského úradu 9. februára 2011.

 

Edita Škodová | 11.2.2011

viac

Stretnutie s primátorom Lipt. Mikuláša

Primátora Lipt. Mikuláša MUDr. Alexandera Slafkovského prijal generálny biskup M. Klátik 8. 2. 2011 na GBÚ. Na stretnutí bola hlavná ekonómka M. Stašiniaková ako členka Predstavenstva Tranoscia, a. s., a tajomníčka pre školy D. Veselá.

 

Daniela Veselá | 10.2.2011

viac

Dunajský vedomostný klaster

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 8. februára 2011 na GBÚ Ing. Petra Poláčeka, predsedu správnej rady Dunajského vedomostného klastra.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 10.2.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart