Podunajská vlna mieru sa blíži

Ďalšie stretnutie prípravného tímu projektu „DonauFriedensWelle“ – Podunajská vlna mieru sa konalo 24. – 25. januára 2011 v Stuttgarte. Na Slovensko sa Podunajská vlna mieru dostane v marci 2011. Hlavné služby Božie sa uskutočnia 20. marca 2011 v Ev. a. v. kostole v Komárne.

 

Marcela Kmeťová | 28.1.2011

viac

Gen. biskup na ministerstve spravodlivosti

Generálny biskup Miloš Klátik sa 20. januára 2011 stretol na Ministerstve spravodlivosti SR s ministerkou Luciou Žitňanskou. Témou ich pracovného rokovania boli viaceré otázky spoločného záujmu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 21.1.2011

viac

Na prijatí u premiérky Ivety Radičovej

17. 1. 2011 predsedníčka vlády Iveta Radičová prijala na Úrade vlády SR v Bratislave predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v SR. Na tradičnom novoročnom stretnutí sa zúčastnil aj Zbor biskupov ECAV.

 

Edita Škodová | 19.1.2011

viac

K publikácii o artikulárnych kostoloch

14. januára 2011 brat generálny biskup Miloš Klátik prijal na GBÚ šéfredaktorku vydavateľstva Tranosciu Danielu Hroncovú-Faklovú, šéfredaktorku knižného oddelenia Nadeždu Kubányovú a Miloša Dudáša z Krajského pamiatkového ústavu v Žiline.

 

Edita Škodová | 18.1.2011

viac

Návšteva rakúskeho veľvyslanca na GBÚ

14. januára 2011 navštívil Generálny biskupský úrad v Bratislave veľvyslanec Rakúska v SR Dr. Markus Wuketich, čo svedčí o veľmi dobrých vzájomných vzťahoch, ktoré boli nadviazané už za pôsobenia predchádzajúceho veľvyslanca Dr. Helmuta Wesselého.

 

Dušan Vagaský  | 18.1.2011

viac

Seminár k prenosom zo SB v roku 2011

Úvodnou pobožnosťou v modlitebni na GBÚ sa začal tohtoročný seminár pre duchovných k rozhlasovým a televíznym prenosom zo služieb Božích v roku 2011. Čítaním z Písma a modlitbou poslúžila sestra farárka Zuzana Alcnauerová z CZ ECAV Príbelce.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 17.1.2011

viac

Generálny biskup pozdravil prezidenta SR

Generálny biskup M. Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a dištriktuálni biskupi M. Krivda a S. Sabol sa 11. januára 2011 zúčastnili na prijatí predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v SR prezidentom I. Gašparovičom.

 

Edita Škodová | 14.1.2011

viac

155. výročie smrti Ľ. Štúra si pripomenuli v jeho rodisku Uhrovci

V 1. nedeľu po Zjavení prežíval náš cirkevný zbor v Uhrovci milú slávnosť. Svojou návštevou nás poctil brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou sestrou farárkou Oľgou Klátikovou a synom.

 

Anna Mikušová | 14.1.2011

viac

K Historickému atlasu ECAV na Slovensku

Práca na Historickom atlase Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa pomaly chýli do koncu. Informovali o tom členovia redakčnej rady na čele s doc. Dagmar Kusendovou pri návšteve na GBÚ 3. januára 2011.

 

Edita Škodová | 5.1.2011

viac

Predstavitelia ECAV na udelení štátnych ocenení

Na slávnosti odovzdania štátnych vyznamenaní SR prezidentom Ivanom Gašparovičom sa 3. januára 2011 zúčastnil Zbor biskupov ECAV na Slovensku a brat generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Edita Škodová | 4.1.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart