Uvedenie nového arcibiskupa vo Fínsku

V katedrále v Turku (Fínsko) sa 6. júna 2010 konala slávnosť uvedenia nového arcibiskupa Evanjelickej cirkvi vo Fínsku Kariho Mäkinena. Na tejto slávnosti sa zúčastnil a nového biskupa pozdravil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová  | 11.6.2010

viac

Luteránska ekleziológia v Münsteri

Začiatkom júna sa v nemeckom Münsteri konal seminár na tému „Luteránska ekleziológia – jedna svätá, katolícka a apoštolská cirkev“. Svojou prednáškou na tému „Apoštolicita cirkvi“ prispel generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 11.6.2010

viac

Rozlúčili sme sa s emeritným biskupom ThDr. Jánom Antalom

V Ev. kostole v Rastislaviciach sa 8. 6. 2010 konala pohrebná rozlúčka so zosnulým emeritným biskupom J. Antalom. Pohrebnú kázeň mal biskup ZD M. Krivda, odobierku brat senior DNS I. Eľko. Za ECAV sa s emer. biskupom J. Antalom rozlúčil brat generálny dozorca P. Delinga a mŕtve telo nad hrobom prežehnal generálny biskup M. Klátik.

 

Edita Škodová | 11.6.2010

viac

Klára Tarr na návšteve v Bratislave

1. júna 2010 navštívila Generálny biskupský úrad sestra vedúca zahraničného a ekumenického oddelenia z Maďarskej evanjelickej cirkvi Klára Tarr. Stretla sa s bratom riaditeľom GBÚ D. Vagaským a sestrou tajomníčkou M. Kmeťovou.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 2.6.2010

viac

Z návštevy v Rim. Brezove a Rim. Bani

CZ ECAV Rimavské Brezovo bol znovu úspešný pri predkladaní a schválení projektov v programe „Obnovme si svoj dom“ 2009/2010, ktorý vyhlasuje MK SR. Realizované aj plánované práce predstavili gen. biskupovi M. Klátikovi 25. 5. 2010.

 

Janka Miháliková, Rimavské Brezovo | 27.5.2010

viac

Medzinárodný študijný kurz v Bad Herrenalbe

Pod názvom „Diaspora – jej význam pre cirkvi, spoločnosť a ekuménu v Európe na začiatku 21. storočia“ sa 16. – 20. mája 2010 v Bad Herrenalbe konal študijný kurz, kde jedným z prednášajúcich bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Kristína Horňáková | 26.5.2010

viac

Služby Božie na záver akademického roka

V aule Evanjelickej fakulty UK v Bratislave sa 12. 5. 2010 konali služby Božie na záver akademického roka 2009/2010. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik a prítomným sa prihovoril i generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Edita Škodová | 17.5.2010

viac

V Mikuláši rokovali o reštruktualizácii

Po minuloročnej medzinárodnej konferencii o reštruktualizácii sa v sobotu 17. 4. 2010 v Liptovskom Mikuláši konala konferencia, na ktorej sa zišli predsedníctva seniorátov, dištriktov a predstavitelia ECAV na Slovensku.

 

-mk-  | 11.5.2010

viac

Zasadalo valné zhromaždenie ZED

V dňoch 18. – 19. 4. 2010 konalo sa valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (VZ ZED), na ktorom bol zvolený aj nový výbor ZED. VAlné zhromaždenie sa začalo 18. 4. službami Božími s Večerou Pánovou v Ev. a. v. chráme Božom v Mýte pod Ďumbierom.

 

Ľubica Sobanská | 10.5.2010

viac

Na valnom zhromaždení Tranoscia

V poradí 19. valné zhromaždenie akcionárov Tranoscia sa uskutočnilo 23. apríla 2010 v zasadačke mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Okrem iného na ňom predstavili nový edičný plán.

 

-zz- | 10.5.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart