Stretnutie kresťanov v Drážďanoch 2011

V Prahe sa 30. 9. – 1. 10. 2010 konalo ďalšie stretnutie zástupcov strednej a východnej Európy k prípravám 33. nemeckých evanjelických cirkevných dní (Kirchentag) v roku 2011 v Drážďanoch. Ich súčasťou bude i Stretnutie kresťanov v nadväznosti na Bratislavu 2008.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 5.10.2010

viac

Zo zasadnutia GP 4 - 2010 z 1. 10. 2010

Na svojom prvom zasadnutí po ostatnej Synode Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) sa 1. októbra 2010 v Prešove zišlo Generálne presbytertvo ECAV (GP) na svojom tohoročnom štvrtom riadnom zasadnutí.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 4.10.2010

viac

Teologická konferencia v Liebfrauenbergu

V dňoch 13. – 15. septembra 2010 sa brat generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na pozvanie generálneho tajomníka spolku Martin-Luther-Bund (MLB) Rainera Stahla na teologickej konferencii MLB, ktorá sa konala vo francúzskom meste Liebfrauenberg.

 

Edita Škodová | 1.10.2010

viac

V Rim. Sobote majú EZŠ Zlatice Oravcovej

CZ ECAV Rimavská Sobota usporiadal 26. 9. 2010 v spolupráci s Ev. základnou školou Zlatice Oravcovej slávnosť, kde kázal generálny biskup ECAV Miloš Klátik a prihovoril sa biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekas.

 

- b-  | 30.9.2010

viac

Spomienka na J. Janošku a storočnicu Posla

Na záver konferencie Sláva šľachetným sa 19. 9. 2010 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši konali služby Božie, venované spomienke na troch šľachetných – J. Janošku, B. Bjørnsona a R. W. Setona-Watsona, ako aj 100. výročiu vydávania Ev. posla spod Tatier.

 

Edita Škodová | 30.9.2010

viac

Trojpartnerstvo sa stretlo v nemeckej Gothe

Augustiánsky kláštor v meste Gotha v Durínsku sa v dňoch 21. – 24. septembra 2010 stal miestom živého a inšpirujúceho stretnutia členov ECAV na Slovensku s bratmi a sestrami z partnerských evanjelických cirkví vo Württembersku a Strednom Nemecku.

 

Daniel Midriak, podpredseda Synody ECAV na Slovensku | 28.9.2010

viac

Evanjelici z okolitých zborov ozdobili Sitno

V deň pracovného pokoja 15. 9. 2010 prijali evanjelici zo zborov Hodruša-Hámre, Pliešovce, Baďan so svojimi sestrami farárkami a bratom kaplánom, ako aj so sestrou farárkou z CZ Hrochoť pozvanie od Cirkevného zboru ECAV Banská Štiavnica na turistický výstup na Sitno.

 

-LK- | 23.9.2010

viac

Dva dôvody na radosť v Krnči

V Ev. chráme Božom v Krnči, filiálke CZ ECAV Nitrianska Streda, v nedeľu 12. 9. 2010 privítali generálneho biskupa M. Klátika na slávnosti 40. výročia posvätenia chrámu, ako aj posviacky po generálnej oprave.

 

Pavol Remeň | 20.9.2010

viac

V Prešove radostne privítali nový školský rok

V Prešove sa 2. septembra 2010 konala slávnosť prinavrátenia budovy Nového kolégia a otvorenia Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Pásku vo vstupnej hale Nového kolégia prestrihol dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol a prorektor Prešpovskej univerzity prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

 

Edita Škodová | 10.9.2010

viac

Sviatok v CZ ECAV Považská Bystrica

V CZ ECAV Považská Bystrica si 5. 9. 2010 pripomenuli 70. výročie položenia základného kameňa modlitebne. Zároveň sa konala posviacka novej veže a zvonov i obnovených priestorov kostola i zborového domu, ktorú vykonal brat senior TUS Jozef Havrila. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 10.9.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart