Zasadala Vedecká rada Historického atlasu

Na pôde Generálneho biskupského úradu sa 30. marca 2011 pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika. predsedu Vedeckej rady, a za účasti autorov zišla Vedecká rada atlasu.

 

Mojmír Benža | 2.4.2011

viac

Pracovné raňajky so zástupcami médií

Na GBÚ v Bratislave sa 24. 3. 2011 zišli zástupcovia slovenských médií na pracovných raňajkách s generálnym biskupom M. Klátikom, ktorý novinárov informoval o aktivitách ECAV na Slovensku v nedávnej minulosti a o chystaných podujatiach v tomto roku.

 

Edita Škodová | 31.3.2011

viac

Z konventu Myjavského seniorátu

Predsedníctvo Myjavského seniorátu zvolalo na nedeľu 27. marca 2011 výročný, účtovný a volebný seniorátny konvent. Vzácnymi a milými hosťami boli generálny biskup Miloš Klátik s manželkou Oľgou Klátikovou, ktorý sa v sobotu zúčastnil aj na rokovaní konventu Zvolenského seniorátu, a dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš, rodák z Častkova.

 

Oľga Zlochová | 31.3.2011

viac

V Lubine na pamiatku J. Ľ. Holubyho

Pri príležitosti 175. výročia narodenia lubinského rodáka, kňaza, botanika, historika a etnografa Jozefa Ľudovíta Holubyho sa 27. marca 2011 konali v lubinskom chráme Božom slávnostné služby Božie. Kázňou poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ing. Oľga Hrabovská | 30.3.2011

viac

Prezentácia knihy Šaľo a päť mudrlantov

Nie detská kniha, ale kniha zo života detí – i tak by sa dala charakterizovať ostatná kniha Jána Beňa Šaľo a päť mudrlantov z produkcie Tranoscia. Po prezentáciách v Považskej Bystrici a Zvolene knižku privítalo literárne publikum aj v Bratislave.

 

-nk- | 28.3.2011

viac

Židovsko-evanjelický dialóg

V utorok 22. 3. 2011 navštívili GBÚ v Bratislave Dr. Štefánia Sališová, predsedníčka Spoločnosti kresťanov a Židov na Slovensku (SKŽS), a prof. Pavel Traubner, podpredseda SKŽS a čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZ ŽNO) v SR.

 

Dušan Vagaský | 24.3.2011

viac

Podunajská vlna mieru prešla cez Komárno

Medzinárodné ekumenické podujatie Podunajská vlna mieru sa 1. marca 2011 dostalo na Slovensko. Ústredné podujatie sa konalo 20. marca 2011 v Komárne, kde do evanjelického kostola zavítali predstavitelia ECAV a ďalších cirkví na Slovensku, ako aj predstavitelia cirkví z Nemecka, Rakúska, Maďarska a Rumunska, veľvyslanci niektorých zúčastnených krajín, primátor Komárna Anton Marek a početní veriaci.

 

Edita Škodová  | 21.3.2011

viac

Zasadalo Predsedníctvo Synody ECAV

V hoteli Most slávy v Trenčianskych Tepliciach sa 7. marca 2011 konalo zasadnutie Predsedníctva synody ECAV na Slovensku. Synoda ECAV na Slovensku sa bude konať 24. a 25. júna 2011 v Trenčianskych Tepliciach.

 

K. Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 17.3.2011

viac

Stály výbor trojpartnerstva v Stuttgarte

Pôsobivou piesňou Bewahre uns Gott... (Nech nás zachováva Boh...) a predchádzajúcou pobožnosťou brata R. Bauscha sa 3. marca 2011 skončili rozhovory zástupcov troch partnerských cirkví – Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku (ELW), Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku (EKM) a našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

 

Daniel Midriak | 9.3.2011

viac

Hodnotili hospodárenie centra Ichthys

Vo Veľkom Slavkove sa 5. 3. 2011 zišla správna rada účelového zariadenia Ichthys - medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra. Zasadnutie sa začalo čítaním Žalmu 25 a modlitbou, v ktorej sme prosili o Božiu ochranu a odpustenie hriechov.

 

D. Vagaský, člen správnej rady | 8.3.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart