Známka k 200. výročiu narodenia Hodžu

Po službách Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši v rámci osláv 200. výročia narodenia Michal Miloslava Hodžu sa konala inaugurácia príležitostnej poštovej známky s portrétom M. M. Hodžu.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.9.2011

viac

Liptovský Mikuláš k 200. výročiu M. M. Hodžu

Súčasťou osláv 200. výročia narodenia M. M. Hodžu, ktoré sa v Liptovskom Mikuláši konali 22. a 23. septembra 2011, boli početné podujatia. Oslavy sa začali slávnostnými službami Božími práve v deň, keď sa pred 200 rokmi v turčianskej Rakši narodil Michal Miloslav Hodža.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.9.2011

viac

Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné si pripomenul 140 rokov od svojho založenia

Členovia Cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepasné a hostia, medzi ktorými bol aj generálny biskup Miloš Klátik a veriaci z partnerských zborov, si v jubilejnom roku 2011 pripomínajú vznik svojho cirkevného zboru.

 

Zuzana Durcová, zborová farárka | 26.9.2011

viac

200. výročie chrámu Božieho v Marhani

„Poďte ku mne...“ – tieto slová nad vchodom do chrámu Božieho v Marhani sa stali mottom evanjelizačných večerov, ktoré sa konali 15. – 17. 9. 2011 pri príležitosti 200. výročia posvätenia chrámu Božieho.

 

Martin Chalupka, zborový farár | 26.9.2011

viac

Kantorský kurz bol aj v roku 2011

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku v spolupráci s Konzervatóriom v Bratislave usporiadal aj v tomto roku kurz pre cirkevných hudobníkov a kantorov.

 

Eva Kolesárová, kolesarova.eva.v@gmail.com | 26.9.2011

viac

S Angelou Merkelovou o globálnej identite

V dňoch 11. až 13. septembra 2011 sa konalo v Mníchove za účasti spolkovej kancelárky Nemecka Angely Merkelovej medzinárodné stretnutie Náboženstvo a kultúra v dialógu.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 22.9.2011

viac

4. lipa reformácie a 40-ročný chrám v Jelke

11. septembra 2011 si v CZ ECAV Veľké Úľany – Jelka pripomenuli 40. výročie posvätenia chrámu Božieho v Jelke. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Pri tejto príležitosti v Jelke zasadili aj ďalší Strom reformácie.

 

-jm- | 19.9.2011

viac

Viditeľné svetlo (Slávnosť v Košeci)

„Naše svetlo musí byť viditeľné. Pán Ježiš o tom hovoril: Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Každé miesto, kde žijú kresťania, verní nasledovníci Pána Ježiša Krista má byť tým viditeľným mestom a príkladom, svetlom pre iných. Verím, že takýmto miestom je aj toto Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci, ale aj na iných miestach, kde sú zriadené strediská ED, a tam, kde funguje zborová diakonia, vzájomná služba kresťanskej lásky.“

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 19.9.2011

viac

Opravený chrám Boží v Kraľovanoch

Na Kajúcu nedeľu boli veriaci cirkevného zboru v Kraľovanoch volaní nielen k pokániu, ale aj k vďačnosti voči Pánu Bohu. Po dvoch mesiacoch prác sa prvý raz zhromaždili na služby Božie v obnovenom chráme. Túto slávnostnú chvíľu spolu s veriacimi prežil aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Zuzana Brdiarová, zborová farárka | 13.9.2011

viac

Medzinárodný futbalový turnaj vo Veľkom Slavkove vyhrala Rožňava

V sobotu 10. septembra 2011 sa v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre (MEMC) Ichthys vo Veľkom Slavkove konal medzinárodný futbalový turnaj, ktorý Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku organizovala prvý raz v histórii.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku, media@ecav.sk | 13.9.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart