Slávnostné služby Božie v Sučanoch

Evanjelický a. v. chrám Boží v Sučanoch sa 21. 10. 2018 na 21. nedeľu po Svätej Trojici stal miestom konania slávnostných služieb Božích pri príležitosti 100. výročia založenia Česko-Slovenska, 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny aj 140. výročia narodenia významného politika a štátnika Milana Hodžu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.10.2018

viac

8. valné zhromaždenie GEKE v Bazileji

V dňoch 13. – 18. septembra 2018 sa konalo 8. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE). Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku na ňom zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 29.10.2018

viac

Synoda ECAV na Slovensku 2018 v Martine

V dňoch 19. − 20. 10. 2018 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine konalo tohtoročné zasadnutie Synody ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na ňom 58 delegátov s rozhodujúcim hlasom, ako aj delegáti s poradným hlasom, hostia a záujemcovia spomedzi veriacich.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.10.2018

viac

Blahoželáme novým ev. a. v. farárom

Dňa 11. októbra 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konali farárske skúšky. Úspešne ich absolvovalo deväť uchádzačov.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 23.10.2018

viac

Z vedeckej rady vo Wittenbergu

V pondelok 8. októbra 2018 sa vo Wittenbergu konalo zasadnutie Vedeckej rady Svetového luteránskeho zväzu. Zúčastnil sa na ňom generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 19.10.2018

viac

Z pracovného aktívu BAS 2018

V nedeľu 30. septembra 2018 popoludní sa v Ev. kostole v Šamoríne uskutočnil pracovný aktív na tému „Projektový manažment v cirkevných zboroch“, ktorý organizačne pripravil Seniorálny stavebný výbor BAS. Na stretnutí bolo prítomných 25 účastníkov z 12 cirkevných zborov Bratislavského seniorátu.

 

Dušan Havalda, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 10.10.2018

viac

Biblická konferencia v Hannoveri

V dňoch 10. − 13. 9. 2018 sa v nemeckom Hannoveri konala biblická konferencia. Okrem zástupcov z nemeckých cirkví sa na nej zúčastnili aj členovia ECAV na Slovensku a Kresťanskej reformovanej cirkvi zo Slovenska.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 8.10.2018

viac

Zlatá konfirmácia v CZ Hontianske Tesáre – Dvorníky

V CZ Hontianske Tesáre – Dvorníky sa 26. augusta 2018 uskutočnila slávnosť zlatej konfirmácie v dvorníckom chráme Božom a 3. septembra 2018 v tesárskom chráme Božom.

 

Dušan Hučka, farár-administrátor | 7.10.2018

viac

Ordinácia novokňazov 2018 v Radvani

Ev. a. v. chrám Boží v Banskej Bystrici-Radvani sa v 17. nedeľu po Svätej Trojici 23. septembra 2018 stal miestom slávnostnej ordinácie štyroch novokňazov ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.10.2018

viac

Teologická konferencia ECAV na Slovensku 2018 v Nimnici

Na Teologickej konferencii ECAV na Slovensku 2018 bolo v dňoch 19. – 21. septembra 2018 prítomných spolu 116 účastníkov, ktorí sa vzdelávali na tému „Právo v cirkvi a štáte“ a vytvorili požehnané bratsko-sesterské spoločenstvo.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.10.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart