Seniorátny konvent Turčianskeho seniorátu

V nedeľu 31.3.2019 od 14:30 hod. sa konal v aule Biblickej školy v Martine seniorátny konvent TUS za účasti zástupcov všetkých 22 cirkevných zborov.

 

Marián Kaňuch, senior TUS | 10.4.2019

viac

Seniorátny konvent Košického seniorátu

Dňa 7.4.2019 sa v Košiciach konal Výročný účtovný konvent Košického seniorátu. Košický seniorát je v našej evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku najmenší, no jeho cirkevné zbory žijú aktívnym duchovným životom. Všetky cirkevné zbory seniorátu majú obsadené kňazské stanice, všetky cirkevné zbory majú svoje kostoly v príkladnom poriadku a všade sa konajú Služby Božie. Vo všetkých cirkevných zboroch sa vyučuje náboženstvo na ZŠ a takmer vo všetkých je práca s mládežou, dorastom, s deťmi, so ženami, spevokolmi...

 

Mgr. Samuel Linkesch, senior KOS | 8.4.2019

viac

Pozvánka na konferenciu "Fenomén Štefánik"

Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu „Fenomén Štefánik“, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.- 14. mája 2019.

 

plk. Marian Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR | 8.4.2019

viac

Žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine boli na exkurzii v známom kníhlupectve

Mesiac knihy sa oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne je to už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu, vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Práve spomínaný Hačavský je s marcom spojený aj iným spôsobom. Práve tento mesiac je mesiacom jeho narodenia aj úmrtia. Matej Hrebenda Hačavský bol šíriteľ slovenskej a českej knihy, a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh. 

 

Ľubomír Žila | 8.4.2019

viac

Konvent Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Dňa 30. marca 2019 sa v Giraltovciach uskutočnil konvent Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Po prezentácii konventuálov sa konala úvodná pobožnosť v ev. a. v. chráme Božom. Božím Slovom poslúžil brat Jozef Juházy, námestný farár na mieste seniorálneho kaplána. Na základe príbehu o Eliášovi povzbudil všetkých prítomných ku väčšej horlivosti v službe pre Pána Boha a poukázal na dôležitosť modlitby, ktorá musí so službou kráčať ruka v ruke.

 

Mgr. Martin Chalupka, senior ŠZS | 5.4.2019

viac

Seniorátny konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

V sobotu, 30. marca 2019 sa v Nesvadoch uskutočnil Seniorátny konvent Dunajsko-nitrianskeho seniorátu za rok 2018. Pracovnej časti predchádzala slávnostná inštalácia sestry seniorky Márie Popičovej. Inštaláciu vykonal brat biskup ZD ECAV Ján Hroboň. Inštalačný príhovor postavil na základe biblických textov zo Ž16,8 a Mt14,22-33. Spoluliturgovali brat generálny biskup Ivan Eľko a emeritný senior DNS Ján Jančo. Slávnostnú atmosféru umocnil svojim vystúpením spevokol domáceho cirkevného zboru.

 

Štefan Bosák | 3.4.2019

viac

Seniorátny konvent Bratislavského seniorátu sa konal v Piešťanoch

V Chráme Božom v Piešťanoch sa 23.3.2019 začal výročný seniorátny konvent službami Božími. Prítomných delegátov privítala ses. zborová dozorkyňa Mgr. Natália Šestáková, PhD. a br. zborový farár ThDr. Branislav Dolinský. Prítomný bol aj pán primátor mesta Piešťany Mgr. Peter Jančovič, PhD., ktorý sa na úvod prihovoril delegátom, pozdravil rokovanie, v krátkosti poinformoval o dejinách mesta i zboru a pozval delegátov na prechádzku mestom. Za srdečný pozdrav sa pánovi primátorovi poďakovala ses. seniorka a odovzdala mu kvety.

 

Mgr. Miroslav Jäger, námestný farár na kaplánskom mieste BAS | 3.4.2019

viac

Seniorálny konvent Gemerského seniorátu

V sobotu 30. marca 2019 sa 105 delegátov z Gemerského seniorátu stretlo v chráme Božom v Gočove, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok 2018 na výročnom seniorálnom konvente.

 

Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka CZ ECAV Štítnik | 1.4.2019

viac

V Považskej Bystrici posvätili píšťalový organ

V považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore sme mali možnosť prežiť v 3. pôstnu nedeľu 24. marca 2019 vzácnu a požehnanú príležitosť – posviacku píšťalového organa.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ Považská Bystrica | 28.3.2019

viac

Jubilejná 30. konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV

Naše Modlitebné spoločenstvo ECAV (MoS) na Slovensku ako pokračovateľ Modlitebného bratstva sa stretáva a modlí za prebudenie cirkvi a spoločnosti už 30 rokov. Na svojom pamätnom mieste, v Liptovskom Hrádku, kde sa v r. 1990 konala aj prvá, zakladajúca konferencia, sa 22.-24.3.2019 zišlo 150 bratov a sestier z celého Slovenska, aby si toto milé jubileum pripomenuli.

 

Ľuboslav Beňo, hospodár MoS ECAV | 28.3.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart