SPK v Dunajsko-nitrianskom senioráte

Vo štvrtok 9. decembra sa duchovní Dunajsko-nitrianskeho seniorátu stretli v Zlatých Moravciach na svojej pravidelnej seniorálnej pastorálnej konferencii. Hosťom decembrovej SPK bol brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Štefan Kiss | 13.12.2010

viac

Slávnosť inštalácie v Prievoze

Slávnosť inštalácie zborového farára Norberta Hajského a uvedenia do funkcie zborovej dozorkyne Ľudmily Holekovej sa konala v CZ Bratislava-Prievoz 21. 11. 2010 za účasti gen. biskupa Miloša Klátika.

 

Eva Germanová, ev. a. v. farárka | 13.12.2010

viac

Zo zasadnutia GP ECAV 5 - 2010

Posledné tohtoročné stretnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku sa konalo 3. 12. 2010 v Bratislave. Na úvodnej pobožnosti, ktorú v modlitebni GBÚ mal brat generálny biskup Miloš Klátik, boli do funkcií uvedení náhradní členovia Generálneho súdu Jaromír Šuma a Ľubomír Trnavský.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 6.12.2010

viac

Generálny biskup v Trenč. Stankovciach

1. adventná nedeľa 28. 11. 2010 bola v CZ ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce nielen začiatkom nového cirkevného roka a jeho slávnostnej polovice, ale aj významnou nedeľou tým, že pozvanie na služby Božie ako slávnostný kazateľ prijal dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Jarmila a Milan Petrulovci | 3.12.2010

viac

ZO SPRÁVNEJ RADY MEMC Ichthys

Dňa 25. 11. 2010 sa v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra (MEMC) Ichthys vo Veľkom Slavkove konalo zasadnutie Správnej rady MEMC Ichthys.

 

Dušan Vagaský, člen správnej rady MMEC Ichthys, riaditeľ GBÚ  | 1.12.2010

viac

Obchod s ľuďmi je realitou

V dňoch 22. - 26. 11. 2010 sa na školení k problematike obchodu s ľuďmi vo vzdelávacom stredisku MVSR Smrekovec na Donovaloch zúčastnilo 40 duchovných ECAV. Organizátorom bolo MVSR, ktoré toto školenie ponúklo evanjelickej cirkvi.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu | 29.11.2010

viac

Konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010 sa dnes začala v Kongresovom centre City Hotel Bratislava pod záštitou premiérka Ivety Radičovej. Pozdravný príhovor na úvod konferencie mal aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 29.11.2010

viac

Stretnutie s ministrom Zsoltom Simonom

Brat generálny biskup Miloš Klátik sa dnes stretol na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s pánom ministrom Zsoltom Simonom. Sprevádzali ho tajomníčky GBÚ Daniela Veselá a Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 26.11.2010

viac

Zbor biskupov zasadal s Výborom misie ECAV

V piatok 26. 11. 2010 sa na GBÚ uskutočnilo spoločné zasadnutie Zboru biskupov a Výboru misie ECAV na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili aj tajomníčky GBÚ Edita Škodová a Daniela Veselá a sestra farárka Oľga Klátiková.

 

Edita Škodová | 26.11.2010

viac

Z konferencie v Liebfrauenbergu

V dňoch 24. – 27. októbra 2010 sa v Liebfrauenbergu (Francúzsko) konala konferencia, ktorú organizovala Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku. Jej témou bolo: „Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Na ceste k ekumenickému mierovému zhromaždeniu 2011“.

 

Erika Valková-Krišťáková, Eva Germanová  | 25.11.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart