S Angelou Merkelovou o globálnej identite

V dňoch 11. až 13. septembra 2011 sa konalo v Mníchove za účasti spolkovej kancelárky Nemecka Angely Merkelovej medzinárodné stretnutie Náboženstvo a kultúra v dialógu.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 22.9.2011

viac

4. lipa reformácie a 40-ročný chrám v Jelke

11. septembra 2011 si v CZ ECAV Veľké Úľany – Jelka pripomenuli 40. výročie posvätenia chrámu Božieho v Jelke. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Pri tejto príležitosti v Jelke zasadili aj ďalší Strom reformácie.

 

-jm- | 19.9.2011

viac

Viditeľné svetlo (Slávnosť v Košeci)

„Naše svetlo musí byť viditeľné. Pán Ježiš o tom hovoril: Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Každé miesto, kde žijú kresťania, verní nasledovníci Pána Ježiša Krista má byť tým viditeľným mestom a príkladom, svetlom pre iných. Verím, že takýmto miestom je aj toto Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci, ale aj na iných miestach, kde sú zriadené strediská ED, a tam, kde funguje zborová diakonia, vzájomná služba kresťanskej lásky.“

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 19.9.2011

viac

Opravený chrám Boží v Kraľovanoch

Na Kajúcu nedeľu boli veriaci cirkevného zboru v Kraľovanoch volaní nielen k pokániu, ale aj k vďačnosti voči Pánu Bohu. Po dvoch mesiacoch prác sa prvý raz zhromaždili na služby Božie v obnovenom chráme. Túto slávnostnú chvíľu spolu s veriacimi prežil aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Zuzana Brdiarová, zborová farárka | 13.9.2011

viac

Medzinárodný futbalový turnaj vo Veľkom Slavkove vyhrala Rožňava

V sobotu 10. septembra 2011 sa v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre (MEMC) Ichthys vo Veľkom Slavkove konal medzinárodný futbalový turnaj, ktorý Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku organizovala prvý raz v histórii.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku, media@ecav.sk | 13.9.2011

viac

Nový spišský diecézny biskup

Na pozvanie apoštolského administrátora Františka Tondru sa generálny biskup a predseda ERC v SR Miloš Klátik zúčastnil na slávnostnom uvedení do úradu spišského diecézneho biskupa Štefana Sečku.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 12.9.2011

viac

Generálny biskup prijal veľvyslanca USA Theodora Sedwicka

Na pôde GBÚ prijal 9. septembra 2011 brat generálny biskup veľvyslanca USA na Slovensku Jeho excelenciu Theodora Sedwicka.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.9.2011

viac

Slávnosť u Slovákov v Albertirši

V sobotu 3. 9. 2011 sa v Albertirši v Maďarsku pri príležitosti 300. výročia založenia slovenského ev. a. v. cirkevného zboru konali slovensko-maďarské služby Božie, kde kázňou poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 8.9.2011

viac

Začiatok šk. roka v Rimavskej Sobote

5. septembra otvorili nový školský rok 2011/2012 v Rimavskej Sobote slávnostnými službami Božími, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik. Zároveň v škole odhalili pamätnú bustu Zlatice Oravcovej.

 

Viktória Lisáková, duchovná správkyňa | 7.9.2011

viac

Z rokovania správnej rady Podporného cirkevného fondu

Na biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene 26. 8. 2011 zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu, aby prerokovala žiadosti o podporu z tohto fondu na II. polrok 2011.

 

Dušan Vagaský, predseda správnej rady, riaditel@ecav.sk | 6.9.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart