Na obede s predsedníčkou vlády

Na slávnostnom obede s predsedníčkou vlády Ivetou Radičovou sa 5. 10. 2010 stretli v Bratislave predstavitelia 13 z 18 cirkví a náboženských spoločností registrovaných v SR. Za našu cirkev sa na stretnutí zúčastnili členovia Zboru biskupov ECAV.

 

-eš- | 6.10.2010

viac

Turnaj o pohár generálneho biskupa

V sobotu 2. októbra 2010 sa v športovej hale v Badíne konal už druhý ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa. Výsledkom 2:1 sa víťazom tohto turnaja stalo mužstvo z CZ ECAV Rožňava.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu | 5.10.2010

viac

Stretnutie kresťanov v Drážďanoch 2011

V Prahe sa 30. 9. – 1. 10. 2010 konalo ďalšie stretnutie zástupcov strednej a východnej Európy k prípravám 33. nemeckých evanjelických cirkevných dní (Kirchentag) v roku 2011 v Drážďanoch. Ich súčasťou bude i Stretnutie kresťanov v nadväznosti na Bratislavu 2008.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 5.10.2010

viac

Zo zasadnutia GP 4 - 2010 z 1. 10. 2010

Na svojom prvom zasadnutí po ostatnej Synode Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) sa 1. októbra 2010 v Prešove zišlo Generálne presbytertvo ECAV (GP) na svojom tohoročnom štvrtom riadnom zasadnutí.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 4.10.2010

viac

Teologická konferencia v Liebfrauenbergu

V dňoch 13. – 15. septembra 2010 sa brat generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na pozvanie generálneho tajomníka spolku Martin-Luther-Bund (MLB) Rainera Stahla na teologickej konferencii MLB, ktorá sa konala vo francúzskom meste Liebfrauenberg.

 

Edita Škodová | 1.10.2010

viac

V Rim. Sobote majú EZŠ Zlatice Oravcovej

CZ ECAV Rimavská Sobota usporiadal 26. 9. 2010 v spolupráci s Ev. základnou školou Zlatice Oravcovej slávnosť, kde kázal generálny biskup ECAV Miloš Klátik a prihovoril sa biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekas.

 

- b-  | 30.9.2010

viac

Spomienka na J. Janošku a storočnicu Posla

Na záver konferencie Sláva šľachetným sa 19. 9. 2010 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši konali služby Božie, venované spomienke na troch šľachetných – J. Janošku, B. Bjørnsona a R. W. Setona-Watsona, ako aj 100. výročiu vydávania Ev. posla spod Tatier.

 

Edita Škodová | 30.9.2010

viac

Trojpartnerstvo sa stretlo v nemeckej Gothe

Augustiánsky kláštor v meste Gotha v Durínsku sa v dňoch 21. – 24. septembra 2010 stal miestom živého a inšpirujúceho stretnutia členov ECAV na Slovensku s bratmi a sestrami z partnerských evanjelických cirkví vo Württembersku a Strednom Nemecku.

 

Daniel Midriak, podpredseda Synody ECAV na Slovensku | 28.9.2010

viac

Evanjelici z okolitých zborov ozdobili Sitno

V deň pracovného pokoja 15. 9. 2010 prijali evanjelici zo zborov Hodruša-Hámre, Pliešovce, Baďan so svojimi sestrami farárkami a bratom kaplánom, ako aj so sestrou farárkou z CZ Hrochoť pozvanie od Cirkevného zboru ECAV Banská Štiavnica na turistický výstup na Sitno.

 

-LK- | 23.9.2010

viac

Dva dôvody na radosť v Krnči

V Ev. chráme Božom v Krnči, filiálke CZ ECAV Nitrianska Streda, v nedeľu 12. 9. 2010 privítali generálneho biskupa M. Klátika na slávnosti 40. výročia posvätenia chrámu, ako aj posviacky po generálnej oprave.

 

Pavol Remeň | 20.9.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart