Generálny biskup pozdravil prezidenta SR

Generálny biskup M. Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a dištriktuálni biskupi M. Krivda a S. Sabol sa 11. januára 2011 zúčastnili na prijatí predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v SR prezidentom I. Gašparovičom.

 

Edita Škodová | 14.1.2011

viac

155. výročie smrti Ľ. Štúra si pripomenuli v jeho rodisku Uhrovci

V 1. nedeľu po Zjavení prežíval náš cirkevný zbor v Uhrovci milú slávnosť. Svojou návštevou nás poctil brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou sestrou farárkou Oľgou Klátikovou a synom.

 

Anna Mikušová | 14.1.2011

viac

K Historickému atlasu ECAV na Slovensku

Práca na Historickom atlase Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa pomaly chýli do koncu. Informovali o tom členovia redakčnej rady na čele s doc. Dagmar Kusendovou pri návšteve na GBÚ 3. januára 2011.

 

Edita Škodová | 5.1.2011

viac

Predstavitelia ECAV na udelení štátnych ocenení

Na slávnosti odovzdania štátnych vyznamenaní SR prezidentom Ivanom Gašparovičom sa 3. januára 2011 zúčastnil Zbor biskupov ECAV na Slovensku a brat generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Edita Škodová | 4.1.2011

viac

Záver adventu v Žiline a Čadci

Posledná adventná nedeľa bola v CZ ECAV Žilina dôstojným zakončením adventného obdobia a prípravou na vianočné sviatky. Cirkevný zbor navštívil brat generálny biskup M. Klátik spolu s riaditeľom GBÚ D. Vagaským a tajomníčkou pre školy D. Veselou.

 

Marián Kaňuch, zborový farár  | 4.1.2011

viac

Tomášovi Gállovi k jubileu

K 75. narodeninám bratovi Tomášovi Gállovi zablahoželal brat generálny biskup Miloš Klátik a pracovníci GBÚ, za ktorých mu sestra Oľga Hederová zaželala do ďalších rokov života hojnosť Božieho požehnania a lásky Božej i lásky jeho najbližších, ako aj dobré zdravie.

 

Edita Škodová | 3.1.2011

viac

K storočnici Evanjelického posla spod Tatier

Prvé číslo Evanjelického posla spod Tatier - týždenníka slovenských evanjelikov - vyšlo 4. decembra 1910. Storočnici EPST venujeme úryvok z osobného svedectva br. Vladimíra Lásku z časopisu CZ ECAV Svätý Jur Zvesti z Pánovej vinice.

 

Vladimír Láska | 30.12.2010

viac

V Petržalke privítali generálneho biskupa

Po kázni slova Božieho na štedrovečerných službách Božích vo Veľkom ev. kostole v Bratislave, ktoré v priamom prenose vysielala TA3, brat generálny biskup poslúžil aj zvesťou slova Božieho na 1. slávnosť vianočnú v Bratislave-Petržalke.

 

Edita Škodová | 27.12.2010

viac

Blahoželanie emeritnému biskupovi J. Filovi

K 60. narodeninám zablahoželali bratovi emeritnému biskupovi Júliusovi Filovi 20. decembra 2010 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 22.12.2010

viac

Marián Tkáč chce spolupracovať s ECAV

Novozvoleného predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča prijal 16. decembra 2010 na jeho žiadosť na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave brat generálny biskup Miloš Klátik. Marián Tkáč navštívil našu cirkev ako prvú z cirkví na Slovensku.

 

Edita Škodová | 21.12.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart