Cena Leonarda Stöckela 2011

Na slávnostných službách Božích v Istebnom 31. októbra 2011 bola odovzdaná Cena Leonarda Stöckela za rok 2011 trom osobnostiam našej cirkvi: Mgr. Jánovi Midriakovi, ThMgr. Mgr. art. Ladislavovi Fričovskému a PhDr. Michalovi Gáfrikovi, DrSc.

 

Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 8.11.2011

viac

Historický atlas prezentovali na Bibliotéke

Publikácia HISTORICKÝ ATLAS EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU bola po Istebnom prezentovaná aj na Bibliotéke 2011 v Bratislave vo štvrtok 3. novembra 2011 o 17.30 hod.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 4.11.2011

viac

Pracovné raňajky s generálnym biskupom

28. októbra 2011 o 9.30 hod. sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave zišli na pozvanie generálneho biskupa zástupcovia masmédií. Neformálne stretnutia sa konalo pri príležitosti sviatku Pamiatky reformácie.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.11.2011

viac

Na službách Božích v Istebnom odovzdali Cenu Leonarda Stöckela

Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie 31. októbra 2011 opäť odvysielala v priamom prenose Slovenská televízia. Tentoraz sa konali v historickom prostredí artikulárneho chrámu Božieho v Istebnom.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.11.2011

viac

Martin Luther o obchodovaní a úžerníctve

Ponúkame vám na prečítanie scenár zaujímavej relácie o Martinovi Lutherovi, ktorá bola odvysielaná 30. 10. 2011 o 7.30 na Rádiu Devín v relácii Slovo pre veriacich i neveriacich (autor: Pavel Gbriš) - ďalej...

 

Pavel Gabriš, RTVS | 31.10.2011

viac

85. výročie posvätenia chrámu Božieho v Ružomberku

16. októbra v 17. nedeľu po Svätej Trojici si Cirkevný zbor ECAV v Ružomberku pripomenul 85. výročie postavenia a posvätenia svojho chrámu Božieho a zároveň 85 rokov Božej milosti a vernosti. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

David Bázlik, zborový farár | 28.10.2011

viac

Synoda SECAV zvolila nového biskupa

Členovia XXIX. riadnej synody Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR na zasadnutí 14. októbra 2011 v Českom Tešíne zvolili nového biskupa − Jana Wacławeka. Na zasadnutí sa ako hosť zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.10.2011

viac

Teologická konferencia 2011 sa skončila

V piatok 21. októbra 2011 popoludní sa skončila Teologická konferencia ECAV na Slovensku 2011, na ktorej sa zúčastnilo asi 170 duchovných ECAV a hostia zo Slovenska i zo zahraničia.

 

E. Škodová, Š Kiss | 26.10.2011

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Pavlom Hruškom

20. októbra 2011 sa pezinský chrám Boží zaplnil smútočným zhromaždením, ktoré sa prišlo spolu s najbližšími rozlúčiť s manželom, otcom, dedkom, príbuzným a evanjelickým farárom Pavlom Hruškom, ktorého si Pán nášho života i smrti povolal z tejto časnosti do večnosti 17. októbra 2011 vo veku 78 rokov.

 

Helena Benková, zborová farárka | 25.10.2011

viac

O sviatostiach na MoS v Herľanoch

Modlitebné spoločenstvo ECAV na Slovensku už 14-krát pripravilo biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch na východe Slovenska. Téma Sviatosti je v našej cirkvi neprestajne aktuálna, potrebujeme sa v nej vyučovať a vysvetľovať si jej zmysel i poriadok.

 

Ľuboslav Beňo, MoS | 24.10.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart