Pokračujeme v energetickom manažmente

Na BÚ VD a ZD v Prešove a vo Zvolene sa 11. a 13. 11. 2010 konali školenia energetického manažmentu. Viedol ich E. Müller z partnerskej cirkvi vo Württembersku, ktorého 9. 11. na GBÚ prijal brat generálny biskup Miloš Klátik. Na stretnutí sa zúčastnil i zástupca enviromentálneho inštitútu Andrej Vilin, ktorý ponúkol našej cirkvi spoluprácu.

 

Marcela Kmeťová  | 18.11.2010

viac

Slávnosť v Mníšku nad Hnilcom

V Mníšku nad Hnilcom (KOS) sa v 20. nedeľu po Sv. Trojici 17. 10. 2010 konala slávnosť vďakyvzdávania baníkov – Bergopfer, spojená s Pamiatkou posvätenia chrámu. Kázeň slova Božieho mal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Sabanoš, námestný farár | 16.11.2010

viac

Nové ihrisko vo Veľkom Slavkove

Účelové zariadenie ECAV - Medzinárodné mládežnícke evanjelické centrum Ichthys vo Veľkom Slavkove - dostalo ku dňu Pamiatky reformácie pekný darček.

 

Dušan Vagaský, člen správnej rady MMEC Ichthys, riaditeľ GBÚ | 13.11.2010

viac

Pánom požehnaný deň v Záhorciach

V dcérocirkvi Záhorce (CZ Veľký Krtíš) sa 7.11. 2010 konali slávnostné služby Božie pri pamiatke posvätenia chrámu Božieho a posviacky zborového domu, na ktorých kázňou poslúžil generálny biskup M. Klátik.

 

Ján Ruman | 12.11.2010

viac

Rokovanie u podpredsedu vlády

8. 11. 2010 na Úrade vlády SR prijal podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Rudolf Chmel členov Predsedníctva ECAV na Slovensku – generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Pavla Delingu. Na rokovaní sa zúčastnil aj riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 10.11.2010

viac

Generálny biskup na synode v Hannoveri

V dňoch 4. – 6. 11. 2010 sa brat generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na zasadnutí 11. generálnej synody Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví Nemecka (VELKD), ktorá sa konala v Hannoveri (SRN).

 

Edita Škodová | 8.11.2010

viac

Pocta Ľ. Štúrovi k 195. výročiu narodenia

V dňoch 28. – 29. 10. 2010 sa v Modre konal seminár Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra. Prednášku na seminári predniesol aj generálny biskup Miloš Klátik. Na záver podujatia položili kvety na hrob Ľ. Štúra na cintoríne v Modre. Príhovor nad hrobom povedal brat generálny biskup.

 

Edita Škodová | 8.11.2010

viac

Chrám Boží v Ľuboreči má 700 rokov

V CZ ECAV Ľuboreč sa 24. 10. 2010 konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 700. výročia posvätenia chrámu Božieho. Zároveň sa uskutočnila posviacka opraveného oltáru a rekonštruovaných vzácnych fresiek z konca 14. storočia, ktorú vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 5.11.2010

viac

Návšteva z Bavorska na GBÚ ECAV

Dňa 3. 11. 2010 navštívila Generálny biskupský úrad skupina učiteľov, učiteľov náboženstva a farárov, ako aj farárok z Bavorska pod vedením Dr. Johannesa Ammona. Prijal ich brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 5.11.2010

viac

Blíži sa sčítanie obyvateľov 2011

Na GBÚ v Bratislave sa po zasadnutí Predsedníctva ECAV na Slovensku 28. 10. 2010 konalo aj stretnutie predsedníctva cirkvi s predsedami synodálnych výborov a redakčnou radou EPST venované blížiacemu sa sčítaniu obyvateľstva v máji 2011.

 

-eš- | 5.11.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart