Na návšteve u brata farára Jána Lacka

Generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálny biskup Milan Krivda 8. decembra 2011 navštívili brata farára v. v. Jána Lacka a odovzdali mu blahoželanie k 60. výročiu jeho ordinácie do úradu ev. a. v. kňaza.

 

Edita Škodová | 9.12.2011

viac

Zbor biskupov rokoval so zástupcami SEM

Na Biskupskom úrade ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene sa 21. novembra 2011 stretli bratia biskupi so zástupcami Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM).

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 8.12.2011

viac

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!

V 2. adventnú nedeľu 4. decembra 2011 popoludní sme mali vo Vyšnej Boci, filiálke Kráľovej Lehoty, milú slávnosť. S veľkou radosťou sme po prvýkrát v našom chráme privítali dôstojného brata generálneho biskupa ECAV PhDr. M. Klátika, PhD.

 

Viera Mosná, zborová farárka  | 8.12.2011

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Andreou Trencsényiovou

V sobotu 26. novembra 2011 sme sa v Evanjelickom a. v. kostole v Rožňave naposledy v tejto časnosti rozlúčili so sestrou farárkou Mgr. Andreou Trencsényiovou.

 

Viliam Solárik, námestný farár, Rožňava | 8.12.2011

viac

UK EBF alebo TV EBF?

23. novembra 2011 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave konal Balecký večierok, ktorý pripravili druháci zo študijného odboru evanjelickej teológie a evanjelickej diakonie.

 

Ivan Lukáč; Ivica Grujič Litavský | 8.12.2011

viac

Zo zasadnutia GP ECAV 6 - 2011

Zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa zišlo 2. decembra 2012 vo Zvolene. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou v Ev. a. v. chráme Božom, v rámci ktorej generálny biskup Miloš Klátik uviedol do funkcie člena GP Štefana Ružičku, ktorý bol na ostatnej synode v Trenčianskych Tepliciach zvolený do tohto orgánu z radov neordinovaných za Západný dištrikt.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU riaditel@ecav.sk | 5.12.2011

viac

Prezentácia atlasu ECAV na PrF UK

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa 29. novembra 2011 stala miestom slávnostnej prezentácie Historického atlasu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, na ktorej sa zišli všetci, ktorí boli zainteresovaní na vzniku tejto publikácie.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 2.12.2011

viac

Posviacka organa v Michalovciach

V tretiu nedeľu pred koncom cirkevného roka si Michalovčania s vďakou voči Pánu Bohu pripomenuli 2. výročie posvätenia ich chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti sa konala aj posviacka nového organa. Po skončení služieb Božích generálny biskup Miloš Klátik zasadil Strom reformácie č. 15.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 1.12.2011

viac

Zo zasadnutia Rady SLZ v Budapešti

V Budapešti sa 15. – 17. novembra 2011 konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik, ktorý bol za člena Rady SLZ zvolený v roku 2010.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 30.11.2011

viac

Začiatok adventu v CZ ECAV Badín

Na 1. adventnú nedeľu 27. 11. 2011 sme v Cirkevnom zbore ECAV v Badíne privítali vzácnu návštevu – brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku PhDr. Miloša Klátika, PhD., ktorý nám poslúžil kázňou slova Božieho.

 

Pavol Halaj, Badín  | 30.11.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart