Posledná rozlúčka s Václavom Havlom

Na pohrebe posledného česko-slovenského prezidenta Václava Havla, politika, mysliteľa a umelca, ktorý sa konal v piatok 23. decembra 2011 v Katedrále sv. Víta na Hradčanoch v Prahe, sa s ním rozlúčil aj generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 28.12.2011

viac

ZVON PRE SRDCE v Modre-Kráľovej

Na 4. adventnú nedeľu 18. 12. 2011 sa v Ev. a. chráme v Modre-Kráľovej konala posviacka zrekonštruovaných vežových zvonov a hodín. Počas slávnostných služieb Božích, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik, bola udelená Cena Mesta Modry in memoriam prof. ThDr. Jánovi Milanovi Petríkovi.

 

Sidonia Horňanová, zborová farárka | 22.12.2011

viac

Generálny biskup s mladými MYS

V sobotu 17. 12. 2011 sa opäť konalo seniorátne stretnutie mládeže Myjavského seniorátu. Tentoraz sa stretli v Krajnom a zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik a senior MYS Juraj Šefčík.

 

Katarína Lukáčová, E. Škodová | 22.12.2011

viac

Služby Božie EL a EZŠ v Bratislave

Žiaci, študenti a pedagógovia Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy v Bratislave sa 22. 12. 2011 zišli vo Veľkom kostole na Panenskej ul. na službách Božích pred Vianocami a zimnými prázdninami.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 22.12.2011

viac

Slávnostná rozlúčka s prof. Wagnerom

10. 12. 2011 sa v nemeckom Reutlingene konali slávnostné služby Božie pri príležitosti odchodu do dôchodku prof. M. Wagnera. Slávnosť sa uskutočnila v rámci konferencie „Európske cirkvi a ľudské práva“ v Ev. akadémii v Bad Bolle, na ktorej sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 21.12.2011

viac

Kondolovanie k úmrtiu V. Havla

Brat generálny biskup Miloš Klátik v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku 20. 12. 2011 podpísal na Veľvyslanectve ČR v Bratislave kondolenčnú knihu k úmrtiu bývalého českého a česko-slovenského prezidenta Václava Havla.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 20.12.2011

viac

Adventné služby Božie na GBÚ

V stredu 14. 12. sa v modlitebni na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave zišli súčasní aj bývalí pracovníci GBÚ spolu s bratmi biskupmi na adventných službách Božích s Večerou Pánovou.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 19.12.2011

viac

Predvianočné stretnutie na Úrade vlády SR

Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová pozvala predstaviteľov registrovaných cirkví a náboženských spoločností na slávnostný obed, ktorý sa konal v Zrkadlovej sále na Úrade vlády SR. Za našu cirkev sa na ňom zúčastnil Zbor biskupov ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 19.12.2011

viac

Stretnutie Zboru biskupov so seniormi 2011

Úvodnou pobožnosťou, na ktorej duchovným zamyslením poslúžil brat senior Ján Velebír, sa začalo 28. novembra 2011 tohtoročné stretnutie Zboru biskupov ECAV so seniormi v priestoroch BÚ ZD vo Zvolene.

 

Katarína Hudáková, seniorka LOS | 9.12.2011

viac

Výstava Ústredného archívu ECAV

Mnohí ani netušíme, aké vzácnosti sa nachádzajú v Ústrednom archíve ECAV na Slovensku so sídlom v Bratislave: rôzne archívne dokumenty a historické rukopisné knihy.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 9.12.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart