Generálny biskup u dolnozemských Slovákov

Brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa na pozvanie biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuela Vrbovského a predsedu kňazskej konferencie brata farára Jána Cicku v sprievode svojej manželky a hlavnej ekonómky GBÚ sestry M. Stašiniakovej zúčastnil na kňazskej konferencii Slovenskej ev. a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Marta Stašiniaková | 20.4.2011

viac

V Berlíne sa pripravovali na Drážďany

Dňa 18. marca 2011 sa v Berlíne konalo stretnutie venované príprave biblických hodín na Kirchentagu v Drážďanoch. Na prípravnom stretnutí sa zúčastnil aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 20.4.2011

viac

Z inštalácie biskupov v Namíbii

V dňoch 10. – 17. marca 2011 brat generálny biskup Miloš Klátik uskutočnil pracovnú cestu do Namíbie na pozvanie biskupa Evanjelickej luteránskej cirkvi v Namíbii (ELCIN) Thomasa Shivuteho.

 

Edita Škodová | 20.4.2011

viac

Všeobecná pastorálna konferencia

V pondelok 4. apríla 2011 sa v sále mestského divadla vo Zvolene konala Všeobecná pastorálna konferencia, ktorej sa zúčastnilo takmer 200 duchovných ECAV na Slovensku.

 

Štefan Kiss  | 13.4.2011

viac

Zo zasadnutia GP 3 - 2011 zo dňa 1. 4. 2011

Zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktoré bolo zvolané na 1. 4. 2011 do Prešova, sa začalo úvodnou pobožnosťou, ktorú viedol brat dištriktuálny biskup Slavomír Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 4.4.2011

viac

Generálny biskup v CZ ECAV Košice-Terasa

Evanjelici z jedného z najmladších cirkevných zborov na Slovensku Košice-Terasa privítali počas štvrtej pôstnej nedele Laetare medzi sebou Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

 

Eva Bombová | 4.4.2011

viac

Zasadala Vedecká rada Historického atlasu

Na pôde Generálneho biskupského úradu sa 30. marca 2011 pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika. predsedu Vedeckej rady, a za účasti autorov zišla Vedecká rada atlasu.

 

Mojmír Benža | 2.4.2011

viac

Pracovné raňajky so zástupcami médií

Na GBÚ v Bratislave sa 24. 3. 2011 zišli zástupcovia slovenských médií na pracovných raňajkách s generálnym biskupom M. Klátikom, ktorý novinárov informoval o aktivitách ECAV na Slovensku v nedávnej minulosti a o chystaných podujatiach v tomto roku.

 

Edita Škodová | 31.3.2011

viac

Z konventu Myjavského seniorátu

Predsedníctvo Myjavského seniorátu zvolalo na nedeľu 27. marca 2011 výročný, účtovný a volebný seniorátny konvent. Vzácnymi a milými hosťami boli generálny biskup Miloš Klátik s manželkou Oľgou Klátikovou, ktorý sa v sobotu zúčastnil aj na rokovaní konventu Zvolenského seniorátu, a dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš, rodák z Častkova.

 

Oľga Zlochová | 31.3.2011

viac

V Lubine na pamiatku J. Ľ. Holubyho

Pri príležitosti 175. výročia narodenia lubinského rodáka, kňaza, botanika, historika a etnografa Jozefa Ľudovíta Holubyho sa 27. marca 2011 konali v lubinskom chráme Božom slávnostné služby Božie. Kázňou poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ing. Oľga Hrabovská | 30.3.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart