Pripomienka 160. výročia úmrtia Jána Kollára

V nedeľu 22. januára 2012 sa v Prahe konala pripomienka 160. výročia od úmrtia evanjelického farára, literárneho vedca, básnika i archeológa – slovenského rodáka Jána Kollára za účasti dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu a ďalších hostí zo Slovenska.

 

Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára | 25.1.2012

viac

Stretnutie s Axelom Hartmannom

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v SR Dr. Axel Hartmann navštívil 17. januára 2012 Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v Bratislave. Na stretnutí s gen. biskupom M. Klátikom sa zúčastnil aj riaditeľ GBÚ D. Vagaský.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 23.1.2012

viac

K 200. výročiu narodenia D. G. Licharda

Na pripomienku 200. výročia narodenia farára, novinára a národného buditeľa Daniela Gabriela Licharda sa 15. 1. 2012 v Ev. a. v. kostole v Skalici uskutočnili slávnostné služby Božie, na ktorých kázal generálny biskup M. Klátik a bol otvorený Rok D. G. Licharda.

 

Peter Švehla, zborový farár | 18.1.2012

viac

Novoročné stretnutie biskupských úradov

Na Biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene sa 11. januára 2012 stretli pracovníci všetkých troch biskupských úradov na novoročnej pobožnosti a spoločnej posedení.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.1.2012

viac

Na prijatí u prezidenta Ivana Gašparoviča

Na tradičnom novoročnom prijatí u prezidenta SR Ivana Gašparoviča s manželkou v Prezidentskom paláci v Bratislave sa 12. 1. 2012 stretlo vyše 20 predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností. Pozvané bolo aj Predsedníctvo a Zbor biskupov ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.1.2012

viac

Novoročné stretnutie u predsedu NR SR

Predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský sa 10. januára 2012 stretol s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností registrovaných v SR v Historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 11.1.2012

viac

Generálny biskup na rokovaní GAW v Rendsburgu

V dňoch 6. až 8. januára 2012 sa v Rendsburgu konalo rokovanie Spolku Gustáva Adolfa (Gustav-Adolf-Werk, GAW) Severného Polabia, na ktorom sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 10.1.2012

viac

Prezident SR udelil štátne ceny

Predsedníctvo ECAV a Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa 3. januára 2012 zúčastnili na slávnostnom odovzdaní štátnych cien prezidentom republiky Ivanom Gašparovičom.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 5.1.2012

viac

Vianočná zvesť slova Božieho

Generálny biskup Miloš Klátik počas vianočných sviatkov poslúžil zvesťou slova Božieho v dvoch bratislavských cirkevných zboroch: na Štedrý večer 24. 12. 2011 v CZ ECAV Bratislava-Prievoz a na 1. slávnosť vianočnú v Bratislave-Rači. Na 2. slávnosť vianočnú pozdravil zhromaždenie veriacich v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Kajali.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 4.1.2012

viac

Školenie kaplánov v Janoškovom dome

V dňoch 21. – 24. 11. 2011 sme my kapláni začali obdobie adventu aj nového cirkevného roku zaujímavým programom na školení kaplánov v Liptovskom Hrádku.

 

Katarína Devečková, seniorálna kaplánka GES | 28.12.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart