Komárno sa pripravuje na Podunajskú vlnu

Ústredným podujatím slávností Podunajskej vlny mieru pri jej prechode cez na Slovensko budú služby Božie v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Komárne 20. marca 2011 o 10.00 hodine.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 1.3.2011

viac

Daniel Krajcer rokoval so zástupcami cirkví

Generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a dištriktuálny biskup Milan Krivda sa 24. februára 2011 na hrade Červený Kameň zúčastnili na stretnutí ministra kultúry Daniela Krajcera so zástupcami 18 cirkví a náboženských spoločností v SR.

 

Edita Škodová | 1.3.2011

viac

Konferencia GEKE v Tutzingu

V dňoch 7. – 9. februára 2011 sa v nemeckom Tutzingu konala konferencia rady GEKE na tému „Je čas žiť a čas zomrieť“. Za ECAV na Slovensku sa na nej zúčastnil brat dištriktuálny biskup Slavomír Sabol.

 

-eš- | 28.2.2011

viac

Rokovanie ECAV a EPS s ministrom obrany

Návštevou Ministerstva obrany Slovenskej republiky 22. februára 2011 zavŕšil generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik sériu návštev v silových rezortoch.

 

Miroslav Táborský, generálny duchovný | 25.2.2011

viac

Primátor Komárna bude nápomocný

18. februára 2011 sa na Mestskom úrade v Komárne stretli primátor Komárna MUDr. Anton Marek a generálny biskup Miloš Klátik, aby prerokovali otázky spolupráce pri príprave ústredného zhromaždenia Podunajskej vlny mieru, ktoré sa bude konať v Komárne 19. a 20. marca 2011.

 

Dušan Vagaský | 21.2.2011

viac

Podunajská vlna mieru v Rakúsku

Vo štvrtok 17. februára 2011 sa vo Viedni konalo hlavné zhromaždenie v rámci rakúskej časti podujatia DonauFriedensWelle. Zúčastnil sa na ňom aj brat generálny biskup M. Klátik, aby prevzal symbolické veslo.

 

Edita Škodová | 18.2.2011

viac

Pastorálna návšteva v Bukovci

13. februára 2011 zavítal na pastorálnu návštevu do cirkevného zboru v Bukovci dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik spolu so svojím otcom – bratom farárom Jánom Klátikom – a synom.

 

Jana Horňáková | 16.2.2011

viac

Generálny biskup na arcibiskupstve v Trnave

Generálny biskup Miloš Klátik navštívil 14. 2. 2011 v sprievode riaditeľa GBÚ arcibiskupský úrad Trnavskej arcidiecézy, aby osobne pozval arcibiskupa Róberta Bezáka do Komárna, kde sa 20. marca bude konať hlavné zhromaždenie Podunajskej vlny mieru.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 15.2.2011

viac

Pastorálna návšteva v Holíči

V 5. nedeľu po Zjavení 6. februára 2011 navštívil brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou - sestrou farárkou Oľgou Klátikovou - Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Holíč.

 

Emília Talábová, nám. farárka | 15.2.2011

viac

Stretnutie s s ústavnými činiteľmi na GBÚ

Tradičné novoročné stretnutie Predsedníctva ECAV na Slovensku s ústavnými činiteľmi z radov evanjelikov sa tentoraz konalo vo vynovených priestoroch Generálneho biskupského úradu 9. februára 2011.

 

Edita Škodová | 11.2.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart