K 100. výročiu narodenia Miloslava Slávika

Sedemnásť rokov − od 1959 do 1976 − pôsobil v cirkevnom zbore Vyšný Žipov farár Miloslav Slávik. Pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia usporiadal cirkevný zbor spomienkové podujatia 8. a 9. 10., na ktorých sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik s manželkou.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 11.10.2011

viac

Energetický manažment má dobré výsledky

29. 9. 2011 sa na BÚ ZD vo Zvolene konalo už tretie školenie o zavedení energetického manažmentu v našich cirkevných zboroch. Opäť ho viedol Eberhard Müller, zástupca Diakonie vo Württembersku. Predtým ho prijal na GBÚ generálny biskup M. Klátik.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 7.10.2011

viac

Inštalácia zborovej farárky v Príbelciach

V Cirkevnom zbore ECAV Príbelce sa 17. septembra 2011 konala slávnostná inštalácia zborovej farárky Zuzany Alcnauerovej. Posledná inštalácia zborového farára tu bola pre 36 rokmi.

 

Zuzana Alcnauerová, Príbelce | 6.10.2011

viac

Pohár generálneho biskupa zostal v Rožňave

V sobotu 1. októbra 2011 sa v športovej hale v Detve konal už 3. ročník celocirkevného futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa, na ktorom sa zúčastnili víťazi dištriktuálnych turnajov – Rožňava a L. Porúbka (VD), Pliešovce a Senné (ZD).

 

Štefan Kiss, tajomnik pre misiu GBÚ | 5.10.2011

viac

Návšteva u emer. biskupa Jána Midriaka

Generálny biskup Miloš Klátik navštívil 29. septembra 2011 v Prešove emeritného biskupa Jána Midriaka. Generálneho biskupa sprevádzala generálna právna zástupkyňa ECAV na Slovensku Anna Drobná a hlavná ekonómka GBÚ Marta Stašiniaková.

 

Marta Stašiniaková, GBÚ | 5.10.2011

viac

U arcibiskupa prešovského a Slovenska Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

Generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga navštívili 30. 9. 2011 v Prešove arcibiskupa prešovského a Slovenska Pravoslávnej cirkvi na Slovensku vladyku Jána.

 

Marta Stašiniaková, GBÚ | 5.10.2011

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Ivanom Rubaninským

V preplnenom Evanjelickom a. v. kostole v Lubine 21. septembra 2011 sa rodina, bratia farári a sestry farárky, priatelia, známi a ďalší veriaci rozlúčili so zosnulým bratom farárom v. v. Mgr. Ivanom Rubaninským, ktorého si Pán Boh povolal k sebe 15. septembra 2011.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 30.9.2011

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Rastislavom Tupým

V nádeji vzkriesenia sme sa 25. augusta 2011 v Zemianskom Podhradí rozlúčili so zosnulým manželom, otcom, starým otcom a slova Božieho kazateľom Mgr. Rastislavom Tupým.

 

Jana Drottnerová, Zem. Podhradie | 29.9.2011

viac

V Mošovciach k 200. výročiu M. M. Hodžu

Spomienkové podujatia venované M. M. Hodžovi, ktoré sa začali už v nedeľu 18. septembra v modlitebni v rodnom dome M. M. Hodžu v Rakši, vyvrcholili v nedeľu 25. septembra 2011 slávnostnými službami Božími v Ev. a. v. kostole v Mošovciach, ktoré v priamom prenose odvysielala Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 28.9.2011

viac

K 200. výročiu narodenia M. M. Hodžu v Rakši

Pri rodnom dome Michala Miloslava Hodžu v Rakši neďaleko Mošoviec sa 24. septembra 2011 popoludní konalo slávnostná spomienkové stretnutie pri príležitosti 200. výročia narodenia M. M. Hodžu - ev. a. v. farára, predsedu celonárodného spolku Tatrín, jazykovedca a básnika.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku, media@ecav.sk | 27.9.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart