Valné zhromaždenie Spolku M. Luthera 2011

Na pôde CZ ECAV Piešťany sa 17. 7. 2011 v rámci večerných služieb Božích konalo 5. valné zhromaždenie Spolku M. Luthera Vzácnym hosťom bol generálny tajomník MLB Dr. Rainer Stahl z Erlangenu z Nemecka. Predsedníctvo ECAV na Slovensku zastupovala seniorka Považského seniorátu ThDr. Eva Juríková.

 

Branislav Dolinský | 25.7.2011

viac

Slávnosť v Horných Salibách

CZ ECAV Horné Saliby a Domov sociálnych služieb v Horných Salibách si 19. júna 2011 pripomenuli 15. výročie založenia DSS aj 20. výročie znovuobnovenia činnosti Evanjelickej diakonie na Slovensku. Kázal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Zuzana Slížiková, zborová farárka  | 25.7.2011

viac

210. výročie posvätenia chrámu v Zemianskom Podhradí

V CZ ECAV Zemianske Podhradie si v 1. nedeľu po Sv. Trojici si pripomínali 210. výročie posvätenia ich chrámu Božieho. Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

RD, Zemianske Podhradie | 19.7.2011

viac

Kaplánske skúšky a ordinácia 2011

Dňa 7. júla 2011 sa na GBÚ v Bratislave konali kaplánske skúšky. Na skúšky sa prihlásilo 10 absolventov EBF UK, ktoré ukončili štúdium v magisterskom odbore evanjelická teológia. Skúšky úspešne absolvovalo 8 uchádzačov.

 

Daniela Veselá | 18.7.2011

viac

Podunajská vlna mieru sa končila v Ulme

V sobotu 2. júla 2011 sa v Neu-Ulme a Ulme konalo záverečné zhromaždenie medzinárodného projektu Donau-Friedens-Welle – Podunajská vlna mieru. ECAV na Slovensku zastupoval brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová | 7.7.2011

viac

Stretnutie bratov biskupov v Györi

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik 27. júna 2011 osobne zagratuloval biskupovi Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku (MEE) Jánosovi Szemereimu k jeho zvoleniu do funkcie a zaželal mu v jeho náročnej práci veľa Božieho požehnania.

 

Dušan Vagaský | 28.6.2011

viac

Zasadala SYNODA ECAV na Slovensku 2011

V piatok a sobotu 24. a 25. júna 2011 v Trenčianskych Tepliciach rokovala tohtoročná Synoda ECAV na Slovensku − najvyšší orgán Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Slovensku. Zúčastnilo sa na nej všetkých 64 členov synody s rozhodujúcim hlasom a 16 synodálov s poradným hlasom.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 28.6.2011

viac

V Trenč. Tepliciach bude Synoda ECAV

TRENČIANSKE TEPLICE. V závere týždňa sa bude v Trenčianskych Tepliciach konať Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Synoda ECAV je najvyšší orgán tejto cirkvi na Slovensku. Koná sa každý rok.

 

SITA; sme.sk; 20/06/2011 | 23.6.2011

viac

Na MK SR o budúcich aktivitách ECAV

Na Ministerstve kultúry SR 21. júna 2011 brat generálny biskup Miloš Klátik informoval ministra kultúry SR Daniela Krajcera o budúcich aktivitách našej cirkvi a pozval ho na slávnosti na Branči, ako aj na celocirkevné slávnosti k 200. výročiu narodenia M. M. Hodžu do Mošoviec a Rakše.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 23.6.2011

viac

Generálny biskup Miloš Klátik zvolený za predsedu Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy a za člena riadiaceho grémia SLZ

Na zasadnutí Rady SLZ v Ženeve 9. – 14. júna 2011 bol za predsedu novoutvoreného Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy a za člena riadiaceho grémia SLZ zvolený generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku PhDr. Miloš Klátik, PhD.

 

Daniel Szadvári, Edita Škodová | 21.6.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart