Synoda SECAV zvolila nového biskupa

Členovia XXIX. riadnej synody Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR na zasadnutí 14. októbra 2011 v Českom Tešíne zvolili nového biskupa − Jana Wacławeka. Na zasadnutí sa ako hosť zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.10.2011

viac

Teologická konferencia 2011 sa skončila

V piatok 21. októbra 2011 popoludní sa skončila Teologická konferencia ECAV na Slovensku 2011, na ktorej sa zúčastnilo asi 170 duchovných ECAV a hostia zo Slovenska i zo zahraničia.

 

E. Škodová, Š Kiss | 26.10.2011

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Pavlom Hruškom

20. októbra 2011 sa pezinský chrám Boží zaplnil smútočným zhromaždením, ktoré sa prišlo spolu s najbližšími rozlúčiť s manželom, otcom, dedkom, príbuzným a evanjelickým farárom Pavlom Hruškom, ktorého si Pán nášho života i smrti povolal z tejto časnosti do večnosti 17. októbra 2011 vo veku 78 rokov.

 

Helena Benková, zborová farárka | 25.10.2011

viac

O sviatostiach na MoS v Herľanoch

Modlitebné spoločenstvo ECAV na Slovensku už 14-krát pripravilo biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch na východe Slovenska. Téma Sviatosti je v našej cirkvi neprestajne aktuálna, potrebujeme sa v nej vyučovať a vysvetľovať si jej zmysel i poriadok.

 

Ľuboslav Beňo, MoS | 24.10.2011

viac

Zo zasadnutia GP 5 - 2011

Zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku po letných mesiacoch sa opäť zišlo 7. októbra 2011 v Prešove. Prečítajte si z programu...

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 18.10.2011

viac

Blahoželáme novým farárom a farárkam

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave sa 12. októbra 2011 konali farárske skúšky. Z prihlásených 11 záujemcov ich úspešne zložili 9 uchádzači:

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 18.10.2011

viac

Teologické dni MLB v St. Pöltene

V dňoch 10. – 12. 10. 2011 sa v rakúskom St. Pöltene konali pod vedením Dr. R. Stahla Teologické dni Martin-Luther-Bundu na tému „Čo sa deje vo Večeri Pánovej?“. Zúčastnili sa na nich aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a dekan EBF UK Ľubomír Batka.

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK | 17.10.2011

viac

Z návštevy M. Klátika v Košickom senioráte

Ku koncu pracovnej cesty na východe Slovenska navštívil generálny biskup Miloš Klátik v nedeľu 2. 10. 2011 cirkevný zbor vo Švedlári pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu a tradíciou zachovanej slávnosti baníckej ofery.

 

Vladimír Schvarc, zborový farár | 14.10.2011

viac

Miloslava Slávika si pripomenuli aj v Hybiach

9. októbra 2011 si aj v CZ ECAV Hybe počas spomienkových služieb Božích pripomenuli 100. výročie narodenia M. Slávika, kňaza, básnika a prekladateľa, ktorý tu 22 rokov pôsobil ako slova Božieho kazateľ.

 

Zuzana Pivková, Hybe | 14.10.2011

viac

Zasadnutie vedeckej rady vo Wittenbergu

6. októbra 2011 sa brat generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na treťom zasadnutí Vedeckej rady Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) v Lutherovom meste Wittenberg.

 

Nicolas Holt, freiwillige@ecav.sk  | 13.10.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart