Zo zasadnutia GP 3 - 2012

Tretie zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku v tomto roku sa konalo 1. júna 2012 v Prešove. Zasadnutie sa začalo pobožnosťou, ktorú mal brat dištriktuálny biskup Slavomír Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 4.6.2012

viac

Svätodušné sviatky v Rimavskej Sobote

Počas tohtoročných svätodušných sviatkov sme si na službách Božích v CZ ECAV Rimavská Sobota pripomenuli aj striebornú konfirmáciu. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka | 4.6.2012

viac

Miloš Klátik v Rade solidarity a rozvoja

Generálny biskup Miloš Klátik prijal ponuku predsedu vlády SR Róberta Fica na členstvo v Rade solidarity a rozvoja. Tento poradný orgán vlády SR bol kreovaný len uplynulý týždeň, má za sebou však už tri zasadnutia a ďalšie je zvolané na najbližší utorok.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU, riaditel@ecav.sk | 26.5.2012

viac

K 220. výročiu posvätenie chrámu v Opinej

V nedeľu po Vstúpení 20. mája 2012 sa v evanjelickom chráme v Opinej konali slávnostné služby Božie venované 220. výročiu posvätenia chrámu, ako aj 20. výročiu založenia školy pre hluchoslepé deti v Červenici (filiálka CZ Opiná). Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Radoslav Grega, zborový farár | 25.5.2012

viac

V Baďane spomínali na Pavla Valaského

V CZ ECAV Baďan si 6. mája 2012 za účasti generálneho biskupa Miloša Klátika a slovenských evanjelikov zo Slovenského Komlóša pripomenuli 270. výročie narodenia evanjelického farára, seniora a literárneho vedca Pavla Valaského (pozri História - Významné osobnosti).

 

Tibor Molnár, námestný farár | 24.5.2012

viac

Stretnutie so zástupcami farárskych spolkov

V dňoch 14. až 15. 5. 2012 sa na GBÚ v Bratislave konalo stretnutie zástupcov Výboru Združenia evanjelických farárov (ZED) a Zboru biskupov ECAV na Slovensku so zástupcami partnerských farárskych spolkov z Durínska a Württemberska.

 

Ľ. Sobanská, správkyňa fondov ZED | 21.5.2012

viac

Nemeckí farári darovali peniaze na rekonštrukciu farských budov

Predstavitelia nemeckej evanjelickej organizácie, ktorí v minulom roku darovali peniaze na rekonštrukciu farských budov na Slovensku, zavítali v pondelok 14. 5. 2012 do Svätého Petra v okrese Komárno. Delegáciu prevádzal generálny biskup Miloš Klátik.

 

TASR, -eš- | 16.5.2012

viac

Tlačová konferencia k Noci kostolov 2012

V Trnave sa 14. mája 2012 konala celoslovenská tlačová konferencia k podujatiu Noc kostolov 2012 za účasti zástupcov kresťanských cirkví na Slovensku, ktoré sa chystajú zapojiť do Noci kostolov 1. júna 2012.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 16.5.2012

viac

Biskup ZD na výročných oslavách GAW

V dňoch 12. a 13. mája 2012 sa v severnom Nemecku v meste Blexen pri Severnom mori konali 168. výročné oslavy spolku Gustav-Adolf-Werk. Zúčastnil sa na nich i dištriktuálny biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

 

Milan Bartko  | 15.5.2012

viac

Spomienka na Martina Laučeka a vedecká konferencia o D. G. Lichardovi

V 3. nedeľu po Veľkej noci si skalický cirkevný zbor pravidelne pripomína výročie prvých potolerančných služieb Božích (1783). V pondelok 30. apríla 2012 sa v rámci Roka Daniela Gabriela Licharda konala vedecká konferencia o tomto farárovi a národnom buditeľovi.

 

Peter Švehla, zborový farár, Skalica | 10.5.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart