Na MK SR o budúcich aktivitách ECAV

Na Ministerstve kultúry SR 21. júna 2011 brat generálny biskup Miloš Klátik informoval ministra kultúry SR Daniela Krajcera o budúcich aktivitách našej cirkvi a pozval ho na slávnosti na Branči, ako aj na celocirkevné slávnosti k 200. výročiu narodenia M. M. Hodžu do Mošoviec a Rakše.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 23.6.2011

viac

Generálny biskup Miloš Klátik zvolený za predsedu Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy a za člena riadiaceho grémia SLZ

Na zasadnutí Rady SLZ v Ženeve 9. – 14. júna 2011 bol za predsedu novoutvoreného Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy a za člena riadiaceho grémia SLZ zvolený generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku PhDr. Miloš Klátik, PhD.

 

Daniel Szadvári, Edita Škodová | 21.6.2011

viac

Návšteva prof. Cartera z USA

Prof. Dr. Richarda E. Cartera s manželkou, ktorý pôsobí ako profesor teológie na Univerzite Saint Paul Concordia v Minnesote prijal na jeho žiadosť 15. júna 2011 brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Daniela Veselá | 19.6.2011

viac

Spomienka na Adama Hlovíka v Giraltovciach

1. mája 2011 sa v CZ ECAV Giraltovce konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 160. výročia úmrtia Adama Hlovíka. Kázňou slova Božieho na nich poslúžil generálny biskup M. Klátik, ktorý túto slávnosť ohodnotil ako celocirkevnú a celonárodnú udalosť.

 

Vladimír Švač, dozorca CZ Giraltovce | 16.6.2011

viac

Na skusoch v Stuttgarte

10. 5. 2011 sa na biskupskom úrade našej partnerskej Evanjelickej cirkvi Württemberg v Stuttgarte uskutočnil celodenný seminár, cieľom ktorého bolo oboznámiť sa so skúsenosťami so zavádzaním elektronického informačného systému v ich cirkvi. Cestu vykonal Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, Ľubomír Turčan, člen generálneho hospodárskeho výboru, a Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 14.6.2011

viac

V Budapešti odhalili pamätnú tabuľu Jánovi Kollárovi

Pri príležitosti 200. výročia posvätenia evanjelického kostola na budapeštianskom Deákovom námestí odhalili 12. júna 2011 pamätnú tabuľu slovenskému básnikovi, pedagógovi, jazykovedcovi, filozofovi a zberateľovi ľudovej slovesnosti Jánovi Kollárovi.

 

TASR | 14.6.2011

viac

Z rokovania konventu Západného dištriktu

Konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku sa v tomto roku uskutočnil v Evanjelickom a. v. kostole v Senci 7. mája 2011. Pozvanie naň prijali generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga. Hlasovacie právo využilo 48 zo 60 konventuálov.

 

M. Kováčiková, EPST č. 22 – 23, 8. 6. 2011 | 14.6.2011

viac

Dekádu boja proti násiliu ukončili na Jamajke

17. až 25. mája 2011 sa v jamajskom Kingstone konalo Medzinárodné ekumenické mierové zhromaždenie (MEMZ), ktoré ukončilo sériu stretnutí v rámci Dekády boja proti násiliu. Prítomní boli predstavitelia mnohých cirkví vrátane generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika.

 

Daniel Szadvári | 14.6.2011

viac

Z osláv 150. výročia martinského Memoranda

V nedeľu 5. júna 2011 sa v Martine konali slávnostné služby Božie venované 150. výročiu prijatia Memoranda národa slovenského. Kázňou slova Božieho na nich poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 11.6.2011

viac

Zástupcovia ECAV na Slovensku vystúpia na Stretnutí kresťanov v Nemecku

Na 33. nemeckých evanjelických cirkevných dňoch (Kirchentag) - Stretnutí kresťanov 2011 v Drážďanoch vystúpia v dňoch 1. až 5. júna viacerí zástupcovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.

 

TASR, 1. 6. 2011 | 1.6.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart