Služba kantora je dôležitá

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku v dňoch 8. − 11. júla 2012 pripravil pre kantorov kantorský kurz s názvom „Kantorská služba organistu", ktorý sa už tradične uskutočnil na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnilo sa na ňom 19 kantorov našej cirkvi.

 

Katarína Juríková, EBF UK  | 23.7.2012

viac

Udelenie Ceny Leonarda Stöckela 2012

Na hlavných službách Božích počas III. evanjelických cirkevných dní 30. júna 2012 na Námestí republiky v Lučenci bola odovzdaná Cena Leonarda Stöckela za rok 2012. Ocenené boli tri osobnosti ECAV na Slovensku: prof. ThDr. Igor Kišš, doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD., a spisovateľ Ivan Kadlečík.

 

Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 5.7.2012

viac

Dve pamätné tabule v Dačovom Lome

V 3. nedeľu po Sv. Trojici 24. 6. 2012 sme mali v CZ Dačov Lom zborovú slávnosť, na ktorej sme privítali dôstojného brata generálneho biskupa Miloša Klátika, ktorý nám poslúžil zvesťou Božieho slova, a vznešeného brata seniora HOS Miroslava Dubeka, ktorý vykonal posviacku dvoch pamätných tabúľ.

 

Juraj Macko, zborový farár, Dačov Lom | 2.7.2012

viac

Významné výročia si pripomenuli v Príbete

V 1. nedeľu po Trojici 10. júna 2012 do nášho zboru zavítal generálny biskup Miloš Klátik s manželkou, aby si spolu so zborom pripomenuli dve zborové výročia: 40. výročie posvätenia chrámu Božieho a 65. výročie založenia presídleneckého CZ. V rámci dekády k 500. výročiu reformácie s domácimi viery zasadili lipku reformácie.

 

Jaroslava Zaťková, nám. farárka, CZ Pribeta | 21.6.2012

viac

V Hlbokom si uctili J. M. Hurbana

Víkendové dni 16. a 17. júna 2012 sa v obci a cirkevnom zbore v Hlbokom niesli v znamení osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o Hlbokom a 195. výročia narodenia J. M. Hurbana. Zúčastnilo sa na nich aj predsedníctvo ECAV na Slovensku.

 

Juraj Šefčík, senior MYS | 21.6.2012

viac

Ďalšie rokovanie Rady solidarity a rozvoja

Generálny biskup Miloš Klátik sa v piatok 15. júna 2012 zúčastnil na Úrade vlády SR na ďalšom zo série rokovaní Rady solidarity a rozvoja.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 15.6.2012

viac

Arcibiskup Zvolenský na GBÚ

Po predchádzajúcom rokovaní na Úrade vlády SR v Rade solidarity a rozvoja 15. júna 2012 sa generálny biskup Miloš Klátik stretol na GBÚ so Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom – metropolitom.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 15.6.2012

viac

Pohreb brata farára Mgr. Vladimíra Synaka

V nedeľu 10. júna 2012 o 15.30 hod. sa v Ev. a. v. kostole v Modre konala posledná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Vladimírom Synakom. Zvesťou Božieho slova poslúžil dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik. Za ECAV a ZD ECAV sa prihovoril, poďakoval a rozlúčil dôstojný brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Helena Benková, administrátorka CZ Modra | 14.6.2012

viac

Reformácia po praslici – seminár SEŽ

Spoločenstvo evanjelických žien usporiadalo v dňoch 4. – 5. mája 2012 v Agapé vo Svätom Jure seminár pod názvom „Reformácia po praslici“ – prvý z troch seminárov medzinárodného projektu, ktorý je venovaný 500. výročiu reformácie v roku 2017.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 12.6.2012

viac

Generálny biskup dostal plaketu za rozvoj ekumény

V máji tohto roku bol generálny biskup Miloš Klátik ocenený aj Plaketou predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) za celospoločenskú angažovanosť a podiel na rozvoji ekumény.

 

-mk-, EPST č. 23/2012 | 11.6.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart