O pohár generálneho biskupa

V sobotu 15. septembra 2012 v MEMC vo Veľkom Slavkove vyvrcholil už 4. ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 19.9.2012

viac

ORIENTÁCIE v STV o III. ECD

Pozrite si Orientácie pre evanjelických veriacich odvysielané na RTVS - STV Dvojka 9. 9. 2012: III. evanjelické cirkevné dni v Lučenci; CZ ECAV Mašková; nová freska na EBF UK...

 

media(at)ecav.sk | 14.9.2012

viac

Slávnostné služby Božie v Zelenom

Na slávnostné služby Božie 2. septembra 2012 pri príležitosti 175. výročia posvätenia chrámu Božieho v Zelenom (CZ Poltár) prijal pozvanie za slávnostného kazateľa brat generálny biskup Miloš Klátik. Prítomný bol i brat senior Ivan Mucha a predstavitelia mesta Poltár.

 

Jana Lauková, kaplánka, Poltár | 8.9.2012

viac

Dvadsať rokov sielnického kostola

V r. 1969 − 1975 vodná priehrada Liptovská Mara zatopila 13 obcí, medzi nimi aj Liptovskú Sielnicu. Zostala len veža kostola a rímskokatolícka fara. Novovybudovanej obci chýbal evanjelický kostol, a tak si ho Sielničania postavili. 5. augusta si pripomenuli už 20 rokov od jeho posvätenia.

 

-mk-, EPST č. 36/2012 | 7.9.2012

viac

Stretnutie po pätnástich rokoch od ordinácie

Bolo to len nedávno, keď sme stáli pred oltárom v kežmarskom kostole a sľubovali, že budeme podľa najlepšieho vedomia a svedomia plniť povolanie a poslanie evanjelického kňaza. Aspoň sa to nám všetkým, ktorí sme sa 29. augusta tohto roku stretli v Dudinciach, tak zdalo.

 

Jaroslav Petro, ev. farár, Obišovce | 6.9.2012

viac

Vzácni hostia v Špaňom Poli

Maličká obec Španie Pole na Gemeri nedávno mala tú česť privítať milú návštevu: generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou, farára Johannesa-Christiana Burmeistera z Nemecka aj bývalého miestneho farára Miroslava Synaka.

 

Margita Ganajová, Kameňany | 5.9.2012

viac

Z ordinácie novokňazov 2012

V Evanjelickom a. v. kostole v Michalovciach sa 28. júla 2012 konala slávnosť ordinácie novokňazov, na ktorej zložilo ordinačný sľub deväť nových kaplánov našej cirkvi. Viac v článku v Ev. posle spod Tatier č. 33.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 30.8.2012

viac

Konferencia ELSA tentoraz na Slovensku

V dňoch 26. júla až 1. augusta 2012 sa 19 pracovníkov s deťmi z Anglicka, Dánska, Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Ukrajiny a zo Slovenska stretlo na 6. konferencii ELSA, ktorá sa konala v MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 22.8.2012

viac

Stretnutie po 10 rokoch

Pred desiatimi rokmi sme spoločne odriekali promočný a mnohí z nás aj ordinačný sľub. Dnes získané vzdelanie na EBF UK uplatňujeme v praktickom živote a s pomocou Božou slúžime na Pánovej vinici v rôznych povolaniach.

 

Zuzana Szabóová, ev. farárka, Príbovce | 21.8.2012

viac

Zo zasadnutia Spoločnosti cirkevnej hudby

Na podnet sestry Ivany Sabanošovej, M.S.M., uverejňujeme správu TK KBS z 10. augusta 2012 k problematike cirkevnej hudby na Slovensku.

 

Ivana Sabanošová, sabanoso@gmail.com | 15.8.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart