ECEN o ochrane Božieho stvorenstva

V konferenčnom centre Mennorode neďaleko holandského mestečka Elspeet sa 98 účastníkov protestantských, katolíckych a pravoslávnych cirkví z 22 krajín Európy stretlo na 9. zasadnutí ECEN (Európska kresťanská enviromentálna sieť) s hlavnou témou „Eko-spravodlivosť, rast a nádej“.

 

Ján Čáby, zborový farár, Ostrá Lúka | 9.10.2012

viac

Prešovská univerzita udelila plaketu biskupovi S. Sabolovi

25. 9. 2012 pri príležitosti otvorenia akad. roka 2012/13 na Prešovskej univerzite a 15. výročí jej založenia boli v Divadle J. Záborského v Prešove udelené pamätné plakety emeritným rektorom a súčasným reprezentantom významných inštitúcií a partnerských organizácií.

 

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.sk | 8.10.2012

viac

Valné zhromaždenie GEKE vo Florencii

7. valné zhromaždenie GEKE sa konalo 20. − 26. 9. 2012 vo Florencii pod mottom Sloboda pre budúcnosť. Za ECAV na Slovensku sa na ňom zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik, ktorý ako predseda Pracovného spoločenstva diasporálnych diel v Európe (AGDE) riešil aj otázky AGDE súvisiace s prácou GEKE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.10.2012

viac

Zasadalo Predsedníctvo Synody ECAV

V Liptovskom Mikuláši sa 17. 9. 2012 konalo zasadnutie Predsedníctva synody ECAV na Slovensku, ktorého členmi sú Ivan Mucha, Imrich Lukáč, Dušan Balko a Daniel Midriak. Na zasadnutí sa zúčastnili aj generálny biskup Miloš Klátik, dozorca VD Ján Brozman, biskup ZD Milan Krivda a dozorca ZD Vladimír Daniš.

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 3.10.2012

viac

30. výročie posvätenia kostola vo Sv. Kríži

V nedeľu 26. 8. 2012 si vo Svätom Kríži počas slávnostných služieb Božích pripomenuli 30. výročie prenesenia artikulárneho kostola z Paludze do Svätého Kríža, jeho posvätenie, ako aj 90. výročie posvätenia zvonov. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Daniel Baláž, zborový farár, Sv. Kríž | 28.9.2012

viac

Známka k 400. výročiu Žilinskej synody je tretia najkrajšia na svete

Známka Dušana Kállaya a Martina Činovského „400. výročie konania Žilinskej synody“, ktorú Slovenská pošta vydala v roku 2010, sa na súťaži Grand Prix de l´exposition WIPA vo Viedni umiestnila na treťom mieste na svete.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.9.2012

viac

Z Teologickej konferencie ECAV 2012 - podrobnejšie

V dňoch 12. – 14. 9. 2012 sa v hoteli Satel v Poprade konala Teologická konferencia ECAV 2012, ktorú pre kňazov ECAV na Slovensku pripravili generálny biskup ECAV a predseda Združenia evanjelických duchovných. Keďže Slovensko sa chystá na 1150. výročie príchodu Konštantína Filozofa a Metoda na Veľkú Moravu, konferencia bola venovaná týmto vierozvestcom a ich odkazu pre súčasnosť.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 24.9.2012

viac

Slávnosti Spolku Gustáva Adolfa vo Falcku

V dňoch 7. − 9. septembra 2012 sa v nemeckom Kuseli konali 142. slávnosti Spolku Gustáva Adolfa vo Falcku, na ktoré bol pozvaný aj brat generálny biskup Miloš Klátik. Tohtoročné slávnosti mali motto „Hľaďte, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých“ (Mt 18,10).

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 20.9.2012

viac

Z osláv 150. výročia založenia Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej

V Revúcej sa 13. – 16. 9. 2012 konali celocirkevné a celonárodné slávnosti venované 150. výročiu založenia prvého slovenského gymnázia − Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej. Toto významné výročie si pripomenulo mesto Revúca spolu s ECAV na Slovensku, Maticou slovenskou a revúckymi gymnáziami. Celonárodné slávnosti sa uskutočnili pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 20.9.2012

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Viliamom Mackom

V Evanjelickom chráme Božom v Kalinove sa 8. septembra 2012 konala pohrebná rozlúčka s evanjelickým a. v. farárom Viliamom Mackom, ktorého si Pán povolal do večnosti 5. septembra 2012 vo veku 82 rokov.

 

-eš- | 19.9.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart